Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi

Gaz yakan cihazlar CE Belgesi, 2016/426/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu direktif, 5 Mayıs 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik” ile uyumlaştırılmıştır. Yönetmelik, söz konusu cihazların ve ekipmanlarının insan, evcil hayvan ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmaması için sahip olması gereken özellikleri açıklamaktadır. Ayrıca, gaz yakan cihazlar CE Belgesi ile birlikte piyasaya arz edilmesi için gerekli prosedürleri ve ilgili tarafların yükümlülüklerini belirtmektedir. Yönetmelik kapsamına giren ürünleri üreten firmalar, onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla gaz yakan cihazlar CE Belgesi alarak ürünlerini hem Avrupa pazarına hem de iç piyasaya sunabilmektedir.


Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi Nedir?


Gaz yakan cihazlarla ilgili mevcut AB yönetmeliği, daha önce yürürlükte olan 2009/142/EC yönetmeliğinin yerini alarak 21 Nisan 2018 itibariyle tamamen uygulanabilir hale gelmiştir. Söz konusu cihazların kapsamı, pişirme, ısıtma, sıcak su üretimi, soğutma, aydınlatma ve yıkama için kullanılan gazlı yakıtları yakan cihazlarla sınırlıdır. Cihazlara dahil edilmesi veya teçhizat oluşturmak üzere monte edilmesi amaçlanan düzenleme, kontrol ve güvenlik cihazları ve bunların alt tertibatları da yönetmelik kapsamındadır.
Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen işlemlerde, uçak ve demiryollarında ve ayrıca laboratuvarlarda geçici kullanım için araştırma amaçlı özel olarak tasarlanmış cihazlar yönetmeliğin dışındadır. Bu yönetmelik, gaz yakan cihazlar CE Belgesi ile ürünlerin güvenli bir şekilde piyasaya sunulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, daha detaylı ve spesifik AB eko-tasarım mevzuatlarının geçerli olmadığı durumlarda kapsanan ürünlerin enerji verimliliği konusu da ele alabilmektedir.
Gaz yakan cihazlarla ilgili yönetmelik, bir cihaz veya donanımın AB pazarına arz edildiğinde karşılaması gereken temel gereksinimleri içermektedir. Bu gereksinimlerin nasıl karşılanması gerektiğini belirtmemekte; bu nedenle benimsenecek teknik çözümlerle ilgili olarak üreticilere esneklik bırakmaktadır.


Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi Kapsamı


Gaz yakan cihazlar CE Belgisi’nin kapsamı oldukça geniş olduğundan söz konusu yönetmelikte referans alınması gereken birçok standart bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
•    EN 26: Atmosferik brülörlerle donatılmış, sıhhi kullanım üretimi için gazla çalışan ani su ısıtıcıları
•    EN 30-1-1:2008+A1: Gaz yakan ev tipi pişirme cihazları - Bölüm 1-1: Güvenlik - Genel
•    EN 88-1: Gazlı cihazlar için basınç regülatörleri ve ilgili güvenlik cihazları - Bölüm 1: 500 mbar´a kadar (dahil) giriş basınçları için basınç regülatörleri
•    EN 89: Kullanım sıcak suyu üretimi için gaz yakıtlı depolama suyu ısıtıcıları
•    EN 125: Gaz yakan cihazlar için alev denetleme cihazları - Termoelektrik alev denetleme cihazları
•    EN 126: Gaz yakan cihazlar için çok işlevli kontroller
•    EN 257: Gaz yakan cihazlar için mekanik termostatlar

Gaz Yakan Cihazlar Direktifi kapsamında yer alan ürünlerden bazıları şunlardır:

* Merkezi ısıtma kazanları
* Bağımsız gazlı ısıtıcılar
* Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) kullanılan cihazlar
* Endüstriyel gaz uygulamaları
* Ev tipi gazlı su ısıtıcıları
* Gazla çalışan radyant ısıtıcılar
* Gazlı ocaklar
* Kauçuk ve Plastik hortumlar ve aksesuarlar
* Fan üfleme gaz brülörleri
* Gazlı hava ısıtıcıları
* Gaz vanası
* Ateşliyiciler
* Emniyet ventilli gaz muslukları ve vanaları ( EN 331 kapsamındaki küresel vanalar hariç )
* Gaz brülörleri ve gaz yakan cihazların kontrolü için güvenlik ve kontrol cihazları
* Yoğuşmalı gaz yakıtlı duvar tipi ve yer tipi sıcak su kazanları (merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan)
* Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel prosesler için özel olarak tasarlanmış ürünler
* Uçak ve demiryollarında kullanılan ürünler
* Laboratuvarlarda geçici kullanım amaçlı araştırma amaçlı ürünler
* Tarihi veya sanatsal değere sahip olan ve hizmete girmeyen cihazlar, ör. antikalar
* Profesyonel olmayan bir şekilde cihaz üreten ve ürünleri sadece kendi amaçları için kullanan kişiler.
* Gaz yakıtlı mangallar, barbeküler vb. gaz yakıtlı endüstriyel amaca hizmet vermeyen ürünler de bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

Yukarıda listelenen standartların dışında gaz yakan cihazların tanımı, kullanımı, kontrolü, bakımı vb gibi konulara ilişkin çok sayıda uyumlaştırılmış standart mevcuttur. Bazı standartlar ürüne özel olurken bazıları yönetmeliğin genelini ilgilendirmektedir. Üreticilerin, gaz yakan cihazlar CE Belgesi alabilmek için hangi standartları referans alacağını bilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz.


Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi Nasıl Alınır?


Gaz yakan cihazlar CE Belgesi ile ilgili farklı uygunluk değerlendirme modülleri mevcuttur. Üreticiler, bu modüllerden uygun olanı seçerek belgelendirme sürecini başlatmalıdır. Modülleri şöyle sıralayabiliriz:
•    Modül B: AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi
•    Modül C2: Üretimin Dahili Kontrolü ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayesine Dayalı Tie Uygunluk
•    Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk
•    Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk
•    Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk
•    Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk


Gaz yakan cihazlar CE Belgesi almak isteyen üreticiler, belgelendirmenin yapılacağı uygunluk değerlendirme prosedürünün gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır. Bu bağlamda;


•    Yönetmeliğin referans olarak belirttiği standartlara göre test, analiz, kontrol ve / veya deneyler yapılmalı
•    Teknik dosya hazırlanmalı; dosya içerisine ürün ve üretici bilgileri, risk analizi ve yapılan test ve incelemelerin sonuçları, tasarım ve üretimde yapılan hesaplamalar, kalite sistem dokümanları, ürün kullanım kılavuzu (varsa montaj ve bakım kılavuzu), AB uygunluk beyanı vb gibi dokümanlar konulmalı ve hazırlanan teknik dosya 10 yıl süreyle muhafaza edilmelidir.
•    Onaylanmış kuruluşlara başvuruda bulunulmalı; onaylanmış kuruluşlar, ürünün teknik tasarımını inceleyerek yönetmeliğe uygun şekilde tasarlanı üretildiğini ve yönetmelik gereksinimlerini karşıladığını doğrulamaktadır.
•    Seçilen modül kapsamında üretimin hattının yerinde denetimi gerekli ise onaylanmış kuruluşların atadığı bağımsız denetçiler, fabrika ziyareti gerçekleştirerek üretime ve varsa testlere yerinde şahitlik etmektedir.
•    Tüm adımları başarıyla tamamlayan üreticilere gaz yakan cihazlar CE Belgesi verilmektedir.


Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi Faydaları

CE Belgesi, üreticilere Avrupa pazarına ürün sunma fırsatı vermektedir. Gaz yakan cihazlar CE Belgesi alan firmalar, ülkemizdeki konuyla ilgili yasal düzenlemer doğrultusunda piyasaya arz koşullarını da yerine getirmiş olmaktadır. Bu belge, ürünlerin güvenliğini doğruladığı için yüksek müşteri memnuniyeti de sağlanabilmekte ve ürün şikayetleri ve geri çağırmaları en aza indirilebilmektedir. Belge sahibi işletmelere kamu ve özel sektör ihalelerinde de ayrıcalık tanınabilmektedir. Ayrıca, diğer CE belgelerinde olduğu gibi gaz yakan cihazlar CE Belgesi alan kuruluşlar, kendi sektöründe rekabet avantajı da elde edebilmektedir.

Ayrıca ürünlerini GAZMER sistemine kayıt yaptırmak için  CE Belgesi şartı aranmaktadır. Bilindiği gibi GAZMER, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği GAZBİR’ in teknik merkezidir. Doğal gaz dağıtım sektöründe hizmet veren kuruluş; doğal gaz iç tesisatlarında kullanılan tüm yakıcı cihaz ve tesisat malzemelerinin (Doğal gazlı çalışan endüstriyel mutfak, döner ocakları, çay kazanları, çerez, kahve kavurma makinaları vb..)güncel sertifika ve vize durumlarının takibini de yapmaktadır.

GAZMER Sertifika Takip Sisteminde bulunan tüm ürünler; Türkiye genelindeki gaz dağıtım şirketlerince onaylı ürün olarak kabul edilmektedir.


Gaz Yakan Cihazlar Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, gaz yakan cihazlar CE Belgesi almak isteyen firmaların belgelendirme sürecini en ince ayrıntısına kadar planlayabilmektedir. CE belgelendirme konularında profesyonel danışmanlık hizmeti sunan Aşan Danışmanlık, sürecin her aşamasında firmalara destek olmakta, tüm sorunların hızlı ve şekilde çözüme kavuşmasını sağlamaktadır. Gaz yakan cihazlar CE Belgesi almayı hedefleyen firmalar, Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek sertifikasyon sürecini başlatabilir ve konuyla ilgili temel eğitimleri alabilirler.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?