Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi

Gaz yakan cihaz üretimi yapan imalatçı firma, Avrupa ihracatı için CE Belgesi almalıdır. Kalite belgesi standartları için firmamızdan danışmanlık alabilirsiniz. Aşan Danışmanlık firması bu alanda sizler için en uygun seçenekleri sunacaktır. Aklınıza takılan hususlar ve uygun fiyat teklifleri için işletmemize iletişim sayfamızdaki numaralarımızdan, whatsapp hattından veya mesai saatleri içerisinde aktif olan canlı destek menüsünden ulaşabilirsiniz.

Gaz yakan cihazlar CE Belgesi almak için belirli testler ve teknik dosya hazırlanmalıdır. Hazırlanması gerekli olan CE Belgesi’ni firma üretimi kapsamında değerlendiriyor ve iş ortağınız olarak almanıza yardım ediyoruz. Firmanıza daha iyi bir sektör deneyimi sunmayı amaçlayan ekibimize güvenle başvurabilirsiniz. Gaz yakan cihazların kapsamı üretim aşamaları birtakım prosedürlere göre oluşturulur. İmalat esnasında güvenlik kriterleri, çevreye zarar gibi faktörler CE Belgesi ile test edilir. Ürüne özel optimize edilen CE Belgesi ile gaz yakan cihazlar güvenceli bir üretim aşaması geçirdiğiniz kanıtlayacaktır.

•    Gaz yakan cihazları ilgilendiren CE Belgesi, kapalı ve açık alanlarda kullanılan ürünlere odaklanıyor.
•    Pişirme amacıyla kullanılan cihazlar
•    Isıtmada kullanılan cihazlar
•    Sıcak su üretimi yapan cihazlar
•    Soğutma yapan cihazlar

Aydınlatma yapan gazlı cihazlar konusunda detaylı bir hazırlık ardından belgelendirme yapılmalıdır. Firmamız bu aşamaları sorunsuz şekilde geçmenize yardımcı olacaktır.

Aşan Danışmanlık işletmemize web sitemizin yanı sıra Kurumsal Instagram hesabımızdan da ulaşabilirsiniz.

Gaz yakan cihazlar CE Belgesi, 2016/426/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu direktif, 5 Mayıs 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik” ile uyumlaştırılmıştır. Yönetmelik, söz konusu cihazların ve ekipmanlarının insan, evcil hayvan ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmaması için sahip olması gereken özellikleri açıklamaktadır. Ayrıca, gaz yakan cihazlar CE Belgesi ile birlikte piyasaya arz edilmesi için gerekli prosedürleri ve ilgili tarafların yükümlülüklerini belirtmektedir. Yönetmelik kapsamına giren ürünleri üreten firmalar, onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla gaz yakan cihazlar CE Belgesi alarak ürünlerini hem Avrupa pazarına hem de iç piyasaya sunabilmektedir.


Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi Nedir?


Gaz yakan cihazlarla ilgili mevcut AB yönetmeliği, daha önce yürürlükte olan 2009/142/EC yönetmeliğinin yerini alarak 21 Nisan 2018 itibariyle tamamen uygulanabilir hale gelmiştir. Söz konusu cihazların kapsamı, pişirme, ısıtma, sıcak su üretimi, soğutma, aydınlatma ve yıkama için kullanılan gazlı yakıtları yakan cihazlarla sınırlıdır. Cihazlara dahil edilmesi veya teçhizat oluşturmak üzere monte edilmesi amaçlanan düzenleme, kontrol ve güvenlik cihazları ve bunların alt tertibatları da yönetmelik kapsamındadır.

Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen işlemlerde, uçak ve demiryollarında ve ayrıca laboratuvarlarda geçici kullanım için araştırma amaçlı özel olarak tasarlanmış cihazlar yönetmeliğin dışındadır. Bu yönetmelik, gaz yakan cihazlar CE Belgesi ile ürünlerin güvenli bir şekilde piyasaya sunulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, daha detaylı ve spesifik AB eko-tasarım mevzuatlarının geçerli olmadığı durumlarda kapsanan ürünlerin enerji verimliliği konusu da ele alabilmektedir.

Gaz yakan cihazlarla ilgili yönetmelik, bir cihaz veya donanımın AB pazarına arz edildiğinde karşılaması gereken temel gereksinimleri içermektedir. Bu gereksinimlerin nasıl karşılanması gerektiğini belirtmemekte; bu nedenle benimsenecek teknik çözümlerle ilgili olarak üreticilere esneklik bırakmaktadır.


Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi Kapsamı


Gaz yakan cihazlar CE Belgisi’nin kapsamı oldukça geniş olduğundan söz konusu yönetmelikte referans alınması gereken birçok standart bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

•    EN 26: Atmosferik brülörlerle donatılmış, sıhhi kullanım üretimi için gazla çalışan ani su ısıtıcıları
•    EN 30-1-1:2008+A1: Gaz yakan ev tipi pişirme cihazları - Bölüm 1-1: Güvenlik - Genel
•    EN 88-1: Gazlı cihazlar için basınç regülatörleri ve ilgili güvenlik cihazları - Bölüm 1: 500 mbar´a kadar (dahil) giriş basınçları için basınç regülatörleri
•    EN 89: Kullanım sıcak suyu üretimi için gaz yakıtlı depolama suyu ısıtıcıları
•    EN 125: Gaz yakan cihazlar için alev denetleme cihazları - Termoelektrik alev denetleme cihazları
•    EN 126: Gaz yakan cihazlar için çok işlevli kontroller
•    EN 257: Gaz yakan cihazlar için mekanik termostatlar
 

Gaz Yakan Cihazlar Direktifi kapsamında yer alan ürünlerden bazıları şunlardır:


* Merkezi ısıtma kazanları
* Bağımsız gazlı ısıtıcılar
* Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) kullanılan cihazlar
* Endüstriyel gaz uygulamaları
* Ev tipi gazlı su ısıtıcıları
* Gazla çalışan radyant ısıtıcılar
* Gazlı ocaklar
* Kauçuk ve Plastik hortumlar ve aksesuarlar
* Fan üfleme gaz brülörleri
* Gazlı hava ısıtıcıları
* Gaz vanası
* Ateşliyiciler
* Emniyet ventilli gaz muslukları ve vanaları ( EN 331 kapsamındaki küresel vanalar hariç )
* Gaz brülörleri ve gaz yakan cihazların kontrolü için güvenlik ve kontrol cihazları
* Yoğuşmalı gaz yakıtlı duvar tipi ve yer tipi sıcak su kazanları (merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan)
* Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel prosesler için özel olarak tasarlanmış ürünler
* Uçak ve demiryollarında kullanılan ürünler
* Laboratuvarlarda geçici kullanım amaçlı araştırma amaçlı ürünler
* Tarihi veya sanatsal değere sahip olan ve hizmete girmeyen cihazlar, ör. antikalar
* Profesyonel olmayan bir şekilde cihaz üreten ve ürünleri sadece kendi amaçları için kullanan kişiler.
* Gaz yakıtlı mangallar, barbeküler vb. gaz yakıtlı endüstriyel amaca hizmet vermeyen ürünler de bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

Yukarıda listelenen standartların dışında gaz yakan cihazların tanımı, kullanımı, kontrolü, bakımı vb gibi konulara ilişkin çok sayıda uyumlaştırılmış standart mevcuttur. Bazı standartlar ürüne özel olurken bazıları yönetmeliğin genelini ilgilendirmektedir. Üreticilerin, gaz yakan cihazlar CE Belgesi alabilmek için hangi standartları referans alacağını bilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz.


Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi Nasıl Alınır?


Gaz yakan cihazlar CE Belgesi ile ilgili farklı uygunluk değerlendirme modülleri mevcuttur. Üreticiler, bu modüllerden uygun olanı seçerek belgelendirme sürecini başlatmalıdır. Modülleri şöyle sıralayabiliriz:

•    Modül B: AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi
•    Modül C2: Üretimin Dahili Kontrolü ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayesine Dayalı Tie Uygunluk
•    Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk
•    Modül E: Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk
•    Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk
•    Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk


Gaz yakan cihazlar CE Belgesi almak isteyen üreticiler, belgelendirmenin yapılacağı uygunluk değerlendirme prosedürünün gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır. Bu bağlamda;


•    Yönetmeliğin referans olarak belirttiği standartlara göre test, analiz, kontrol ve / veya deneyler yapılmalı
•    Teknik dosya hazırlanmalı; dosya içerisine ürün ve üretici bilgileri, risk analizi ve yapılan test ve incelemelerin sonuçları, tasarım ve üretimde yapılan hesaplamalar, kalite sistem dokümanları, ürün kullanım kılavuzu (varsa montaj ve bakım kılavuzu), AB uygunluk beyanı vb gibi dokümanlar konulmalı ve hazırlanan teknik dosya 10 yıl süreyle muhafaza edilmelidir.
•    Onaylanmış kuruluşlara başvuruda bulunulmalı; onaylanmış kuruluşlar, ürünün teknik tasarımını inceleyerek yönetmeliğe uygun şekilde tasarlanı üretildiğini ve yönetmelik gereksinimlerini karşıladığını doğrulamaktadır.
•    Seçilen modül kapsamında üretimin hattının yerinde denetimi gerekli ise onaylanmış kuruluşların atadığı bağımsız denetçiler, fabrika ziyareti gerçekleştirerek üretime ve varsa testlere yerinde şahitlik etmektedir.
•    Tüm adımları başarıyla tamamlayan üreticilere gaz yakan cihazlar CE Belgesi verilmektedir.


Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi Faydaları


CE Belgesi, üreticilere Avrupa pazarına ürün sunma fırsatı vermektedir. Gaz yakan cihazlar CE Belgesi alan firmalar, ülkemizdeki konuyla ilgili yasal düzenlemer doğrultusunda piyasaya arz koşullarını da yerine getirmiş olmaktadır. Bu belge, ürünlerin güvenliğini doğruladığı için yüksek müşteri memnuniyeti de sağlanabilmekte ve ürün şikayetleri ve geri çağırmaları en aza indirilebilmektedir. Belge sahibi işletmelere kamu ve özel sektör ihalelerinde de ayrıcalık tanınabilmektedir. Ayrıca, diğer CE belgelerinde olduğu gibi gaz yakan cihazlar CE Belgesi alan kuruluşlar, kendi sektöründe rekabet avantajı da elde edebilmektedir.

Ayrıca ürünlerini GAZMER sistemine kayıt yaptırmak için  CE Belgesi şartı aranmaktadır. Bilindiği gibi GAZMER, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği GAZBİR’ in teknik merkezidir. Doğal gaz dağıtım sektöründe hizmet veren kuruluş; doğal gaz iç tesisatlarında kullanılan tüm yakıcı cihaz ve tesisat malzemelerinin (Doğal gazlı çalışan endüstriyel mutfak, döner ocakları, çay kazanları, çerez, kahve kavurma makinaları vb..)güncel sertifika ve vize durumlarının takibini de yapmaktadır.

GAZMER Sertifika Takip Sisteminde bulunan tüm ürünler; Türkiye genelindeki gaz dağıtım şirketlerince onaylı ürün olarak kabul edilmektedir.

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi


Gaz Yakan Cihazlar Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, gaz yakan cihazlar CE Belgesi almak isteyen firmaların belgelendirme sürecini en ince ayrıntısına kadar planlayabilmektedir. CE belgelendirme konularında profesyonel danışmanlık hizmeti sunan Aşan Danışmanlık, sürecin her aşamasında firmalara destek olmakta, tüm sorunların hızlı ve şekilde çözüme kavuşmasını sağlamaktadır. Gaz yakan cihazlar CE Belgesi almayı hedefleyen firmalar, Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek sertifikasyon sürecini başlatabilir ve konuyla ilgili temel eğitimleri alabilirler.

Yıkama için kullanılan gazlı cihazlar belgelendirme sisteminde yer alanlardır. AB Yönetmeliği, 2018 tarihinde güncellenen haliyle beraber, bu yakıtlara uyarlanmaktadır.

•    Yönetmelik kapsamında, kullanılan araçların düzenlenmesi ve montesi gibi tüm ayrıntılar yer almaktadır. Yönetmeliğe uygun şekilde imalat yapan firmalar, monte ve diğer konulara dair testleri de başarılı şekilde geçmekle yükümlüdür.

•    AB pazarında arz edilmesine ek, gaz yakan cihaz yönetmeliğinin enerji verimliliği detayı da kritik bir detaydır. Güvenli bir şekilde piyasaya sunulan cihazlar eko tasarım yönetmelik maddelerine uygun bir şekilde hazırlanmaktadır.

Gaz yakan cihazlar CE Belgesi için kaynak alınan yönetmelikte, pazara dair gereksinimler bulunmaktadır. Teknik çözümlere ek detaylı bir belgelendirme için başvuru yapabilirsiniz.

Gaz Yakan Cihazlarda Standartlar  


Onlarca farklı ürünü kapsayan gaz yakan cihazlar optimize edilerek yeni standart uygulamalarına dahil edilir.  

•    Tanım
•    Kullanım
•    Kontrol
•    Bakım konularında optimize edilen birçok standart yer alır.

Optimizasyon değerlendirmesi, başvuru senesi ve en son geçerliliği kabul edilmiş yönetmelikler kapsamında gerçekleşecektir. Yönetmelikler, belirli aralıklarla güncellendiği için belge sahiplerinin de güncellemeler yapması yasal olarak zorunlu tutulmaktadır.

Cihaz özelliklerine özel bir inceleme ve uyarlama için firmamıza hemen başvurabilirsiniz. Referans almanız gereken belgeler ve standartlara özel şekilde çalışan danışmanlık ekibimiz, istediğiniz belgeye daha kolay şekilde ulaşmanıza yardım edecektir.

Gaz Yakarak Çalışan Cihazlara CE Belgesi Başvurusu

CE Belgesi standartlarının gaz yakan cihazlara uyarlanması başvuru ardından gerçekleşecektir. Üreticileri yakından ilgilendiren sorumluluklar da dahil olmak üzere detaylı bir inceleme ve dosyalama sağlanır. Uygunluk değerlendirme modüllerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•    Ab tip incelemesi
•    Üretimin dahili kontrolü, denetimi
•    Kalite güvencesine dayalı uygunluk
•    Doğrulamayı esas alan uygunluk gibi modüllere göre bir rota çizilecektir.

Başvurunuz ardından belge almak isteyen üreticilere gereklilikleri yerine getirecekleri bir danışmanlık sunuyoruz.

Belge Aşamaları & Faydaları


Belge öncesi neler yapılır sorusuyla beraber referans standartlara göre firmanıza özel şekilde harekete geçiyoruz.

•    Gaz yakarak çalışan cihazları optimize eden teknik dosya hazırlamaktayız. Teknik dosyanın içerisinde risk analizi gibi kritik konulara yer veriyoruz. Ayrıca teknik dosyanın 10 sene saklanması gerektiğini de önemle vurguluyoruz.
•    Yönetmelik gereksinimlerine uygunluğu kanıtlayan kuruluş başvurularını sağlamaktayız.
•    Cihazı uyarlamak için türüne ve tipine göre belirlenen modüllerde bağımsız denetçi kriterine önem veriyoruz.

 

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi

Belgeyi alan firmalar, yüksek müşteri memnuniyeti ve geniş satış alanı kazanmaktadır. Yasal düzenlemelere göre belirlenen CE Belgesi sayesinde özel sektör ve kamu alanına girişiniz daha kolay bir hal alabilir. Gaz yakan cihazlar CE Belgesi ürün şikayetlerini en aza indiren bir belge olacaktır.

Tek bir telefon ile kısa süre içerisinde belgelendirme hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Aşan Danışmanlık olarak ülkemizin hemen her ilinde CE Belgesi hizmeti vermekteyiz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp