Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

FSSC 22000 Belgesi

 

Gıda Güvenliği Konusunda, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardını geliştirmiştir. Resmi adı ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar. Bu şartları uygulayan firmalar standarda göre yapılan denetim sonunda ISO 22000 Belgesi (HACCP Belgesi) ni almaya hak kazanırlar. Metodolojik olarak diğer iso kalite standartlarına benzeyen ISO 22000 (HACCP) Standardı aynen diğerlerinde olduğu gibi Demingin PUKÖ Döngüsü ile uygulanma imkanı sağlanmaktadır. Doküman ve Kayıt Kontrolü aynen ISO 9001:2008 Standardında olduğu gibidir.


Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır. Bu, birçok Gıda Güvenliği Standardlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği yönetimi için artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005 ile bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır.

ISO 22000 Belgesi Neden Gereklidir?

Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2005 ayrıca ISO 9001:2008 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.

ISO 22000 Belgesi Ne İşe Yarar?

Gıda güvenliği yönetim sisteminizi ISO 22000:2005’in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;

– Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir.

– Gerçek bir global uluslararası standarttır.

– Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar.

– Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standardları şartlarının çoğunu kapsar.

– HACCP Kuralı ilkelerine uygundur.

– HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.

– Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir standarttır.

– Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır.

– Düzenleyiciler için uygundur.

– Yapı ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.

 ISO 22000:2005 Standardı aşağıdakileri içerir :

1.Kapsam

2.Atıf yapılan standartlar

3.Terimler ve tarifler

4.Kalite yönetim sistemi

4.1 Genel Şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartları

4.2.1 Genel

4.2.2 Kalite

4.2.3 Doküman Kontrolü

5. Yönetimin Sorumluluğu

5.1 Yönetimin taahhüdü

5.2 Gıda güvenliği politikası

5.3 Gıda güvenlik yönetimi sisteminin planlanması

5.4 Sorumluluk ve yetki

5.5 Gıda güvenliği lideri

5.6 İletişim

5.6.1 Dış iletişim

5.6.2 İç iletişim

5.7 Acil durumlara hazırlıklı olma ve cevap verme

5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

5.8.1 Genel

5.8.2 Gözden geçirme girdileri

5.8.3 Gözden geçirme çıktıları

6. Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Temini

6.2 İnsan Kaynakları

6.2.1 Genel

6.2.2 Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim

6.3 Altyapı

6.4 İş ortamı

7.Güvenli ürünlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi

7.1 Genel

7.2 Önşart programlar (PRPs)

7.2.1 Genel

7.2.2 PRPs

7.2.3 Operasyonel önkoşul Programları

7.3 Tehlike Analizini Gerçekleştirmek için Ön Basamaklar

7.3.1 Genel

7.3.2 Gıda Güvenliği Takımı

7.3.3 Ürün Özellikleri

7.3.3.1 Çiğ materyaller, ingredientlerve ürüne temas eden materyaller

7.3.3.2 Son ürünlerin özellikleri

7.3.4 Amaçlanan Kullanım

7.3.5 Akış şemaları, proses basamakları ve kontrol tedbirleri

7.3.5.1 Akış şemaları

7.3.5.2 Proses basamaklar ve kontrol tedbirlerinin tanımlanması

7.4 Tehlike analizi

7.4.1 Genel

7.4.2 Tehlikelerin tespiti ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesi

7.4.3 Tehlikelerin değerlendirilmesi

7.4.4 Kontrol tedbirlerinin seçimi ve değerlendirilmesi

7.5 OperasyonelÖnkoşul Programlarının (PRPs) Oluşturulması

7.6 HACCP Planının Oluşturulması

7.6.1 HACCP planı

7.6.2 Kritik kontrol noktasının belirlenmesi

7.6.3 Kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin belirlenmesi

7.6.4 Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistem

7.6.5 İzleme sonuçları kritik limitleri aştığında gerçekleştirilecek faaliyetler

7.7 Önkoşul programları ve HACCP planını belirten dokümanların ve ön bilgilerin güncellenmesi

7.8 Doğrulamanın planlanması

7.9 İzlenebilirlik sistemi

7.10 Uygunsuzluğun kontrolü

7.10.1 Düzeltmeler

7.10.2 Düzeltici faaliyetler

7.10.3 Olası güvenli olmayan ürünlerin ele alınması

7.10.3.1 Genel

7.10.3.2 Teslim için Değerlendirme

7.10.3.3 Uygunsuz ürünlerin elden çıkarılması

7.10.4 Geri Çekme

8. Geçerlilik, doğrulama ve GGYS’niniyileştirilmesi

8.1 Genel

8.2 Kontrol tedbiri kombinasyonlarının geçerliliği

8.3 İzleme ve Ölçmenin Kontrolü

8.4 GGYS doğrulama

8.4.1 İç denetim

8.4.2 Ayrı ayrı proseslerin doğrulama sonuçlarının değerlendirilmesi

8.4.3 Doğrulama aktivitelerinin sonuçlarının analizi

8.5 İyileştirme

8.5.1 sürekli iyileştirme

8.5.2 GGYS’yi güncelleme

Firmamızın en önemli hizmet kalemlerinden olan ISO 22000 (HACCP Belgesi) Belgesi Hizmetidir, bunun yanısıra ISO 22000 Başdenet Kurslarımız, ISO 22000 Temel Eğitimlerimiz mevcuttur. Özellikle gıda mühendisleri tarafından tercih edilmesi gereken (bilgileri dahilinde olan) bu standart önümüzdeki günlerde daha da önemli bir hal alacaktır. Gerek dünyada ISO 22000 Haccp Belgesinin ve belgelendirmesinin önemi, gerekse hükümetin bu yöndeki uygulama politikaları sayesinde müşteriler ve ihale eden kurumlar tarafından ISO 22000 Gıda Güvenliği Haccp büyük önem kazanmıştır. Günde onlarca soruya muhatap olduğumuz için bu konuda küçük bir istatistik çalışması yapmış bulunmaktayız. Örneğin, iso 22000 belgeli oteller hangileri diye soran turizmci ve misafir müşterilerimiz oluyor, demek ki insanlar iso 22000 gıda güvenliği standartları uygulanan mekanlarda yemek içmek ve konaklamak istiyorlar diyoruz. ISO 22000 Belgesi ne işe yarar diye soruyorsanız sizde internette küçük bir gezinti yaparak haccp belgesi şartlarını, Haccp Belgesinin ne işe yaradığını, Haccp Belgesini kimlerin aldığını veya tercih ettiğini kolayca anlayabilirsiniz.

ISO 22000 Eğitimi, ISO 22000 Belgesi, ISO 22000 Haccp Belgesi Fiyatı, ISO 22000 Haccp Belgesinin Nasıl Alınacağı gibi konuların hepsinde bizi arayabilirsiniz.

Örnek HACCP Dokümantasyonu için ücretsiz destek isteyebilirsiniz.

 

“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?