0212 438 04 76
0541 341 20 34
Teklif Al

FSC

FSC
Orman Yönetimi sertifikasyonu orman ürünlerinin doğrulanması için gönüllü bir süreci tanımlar. Belge 5 yıl için düzenlenir, 1. yıl sertifikasyon denetimi yapılır varsa uygunsuzlukların kapatılmasını takiben sertifika düzenlenir. diğer yıllar gözetim denetimleri gerçekleştirilmesi, olası uygunsuzlukların kapatılması, yıllık AAF * bedellerinin ve Gözetim denetimi ücretlerinin düzenli ödemelerin yapılması kaydıyla sertifika 5 yıl boyunca geçerliliğini sürdürmektedir.
1993 yılında kurulmuş Orman Yönetim Konseyinin (FSC) uluslararası bir organizasyondur. Kurumun görevleri orman yönetimi ile ilgili standart belirleme, belgelendirme, ve orman ürünlerinin etiketlenmesi ile iglili çalışmalar yapmak olarak belirlenmiş ve misyonu “dünya çapında ormanlarla ilgili karar mekanizması işletmelere ve tüketicilere yön vermek”  olarak declare edilmiştir.
Amaçları ;
Birleşmiş Milletler ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün  (FAO) raporlarına gore dünya ormanalarının yarısı tahrip edilmiştir. “Orman Yönetim Konseyi” buna bir tepki olarak kurulmuştur. Amaçları;
Dünyada Kabul edilmiş çevre standartlarına uygun ormanların kullanımının sağlanması
?    Orman alanlarının kalıcılığını sağlayıcı politikalar geliştirmek
?    Orman ürünlerinin izlenebilir olamnın menşeini takip edecek bir sistem kurmak
?    Son tüketicilere Etiketleme ve markalama sağlamak
Orman Yönetimi sertifikasyonu orman ürünlerinin doğrulanması için gönüllü bir süreci tanımlar. En Son Şubat 2012 Standart Revizyonu Ana Maddeleri; Belge 3 yıl olup her yıl denetime tabidir.
FSC Kapsamı
o    Yürürlükteki tüm kanunlara ve sözleşmelere uyum
o    Kanıtlanmış toprak mülkiyeti hakları sorgulanması
o    Yerel halkların haklarına saygı
o    Uzun vadeli İşçi haklarının korunması ve iyileştirilmesi
o    Ormandan adil kullanım için elde edilen faydaların açıklanması
o    Ekolojik fonksiyonların ormanın bütünlüğüne zarar vermemesi
o    Sürekli güncellenen uygun bir yönetim planı
o    İzleme faaliyetlerinin çevresel etkileri de kapsaması
o    Restorasyon ve doğal ormanları teşvik etmek
o    Çevresel ve sosyal değerleri gözeten bir bakım
Tedarik zinciri ormandan tüketiciye FSC logolu malzemenin takibini sağlar. FSC logosu sadece tanımlanan ürünler üzerinde kullanılabilir. Şirketin aldığı kaynağı belli olmayan diğer ürünleri üzerinde kullanılamaz.
FSC markalı ürün üretmek için FSC standartlarına uygun bir ürün üretmelisiniz.
2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Üreticilerin FSC’li ve FSC kapsam dışı ürünlerini ayırması için ürünler üzerine kullanılan etiketi ifade eder.
•    Tedarik zinciri ile ürünlere farklı pazarlar elde edilebilir.
•    Sürdürülebilir bir orman yönetimi sağlar
•    Ürünün kalitesini onaylar
•    Malzemenin menşei belli olur
•    FSC sertifikasyonunun yönetim merkezi olan
Bu ücret ile ilgili açıklayıcı bilgi sizinle yapılan sertifikasyon sözleşmesinde de belirtilir, ve her yıl başında o yılla ilgili AAF ücreti , belgeli firmaya fatura edilir ve ilgili yılın mart ayı sonuna kadar ödenmesi beklenir.
•    Yürürlükteki tüm kanunlara ve sözleşmelere uyum
•    Kanıtlanmış toprak mülkiyeti hakları sorgulanması
•    Yerel halkların haklarına saygı
•    Uzun vadeli İşçi haklarının korunması ve iyileştirilmesi
•    Ormandan adil kullanım için elde edilen faydaların açıklanması
•    Ekolojik fonksiyonların ormanın bütünlüğüne zarar vermemesi
•    Sürekli güncellenen uygun bir yönetim planı
•    İzleme faaliyetlerinin çevresel etkileride kapsaması
•    Restorasyon ve doğal ormanları teşvik etmek
•    Çevresel ve sosyal değerleri gözeten bir bakım
FSC sertifikası, ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlar ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular. Daha net ifade etmek gerekirse; örneğin etiket üreten bir matbaanın, etiketi oluşturduğu kağıdın üretiminde kullanılan hammaddenin iyi yönetilmiş bir ormandan elde edilmesi ve bu kağıtla oluşturulan etiketin gerek üretim aşamalarında gerekse depolama ve sevkıyat aşamalarında karışmasını engelleyici bir sistemin olması anlamındadır.
FSC Kurma Aşamaları:
1 - Mevcut Durumun Tespiti,
2- Kritik Kontrol Noktalarını belirlemek,
2 - FSC Sisteminin planlanması, dokümantasyonun oluşturulması,
3 – Eğitim,
4 – FSC Ürün Tanımlama,
5 – Raporlamalar.
FSC kapsamında tahta, kereste ve türevleri gibi ürünlerin yanı sıra kağıt ve kağıt bazlı ürünler (gazete, dergi, mukavva koli, kağıt ambalajlar vb.), her türlü mobilya, müzik enstrümanları, tahta oyuncaklar, tahtadan yapılmış kalem gibi daha bir çok ürün sertifikalandırılır.
İster ahşap, ister kağıt her türlü odun kaynaklı ürün üzerinde görülen FSC damgası, o ürünün elde edildiği ormanın sürdürülebilir bir biçimde yönetildiğinin ve bunun bağımsız bir kurul tarafından onaylandığının işaretidir.
FSC hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Taksim Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.