Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Faydalı Model Nedir?

Patent ve faydalı model kavramları arasında yakın bir ilişki mevcut olmakla birlikte bunlar, birbiriyle sıkça karıştırılmaktadır. Oysa iki terimin taşıdığı anlam, beraberinde getirdiği sonuçlar, onlara sahip olmak için yerine getririlmesi gereken başvuru işlemleri farklılık göstermektedir.

Aşan Danışmanlık olarak marka tescil ve diğer hizmetler alanında uzman kadromuz ile profesyonel hizmetleri sizlere sunuyoruz. Tek bir telefon ile kısa süre içerisinde ihtiyacınız olan belgeyi temin edebilmek adına müşteri temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.
 

Patent Nedir? Faydalı Model Nedir?


Ticari değeri bulunan buluşların koruma altına alınmasını sağlamak ve onları taklitten korumak noktasında, faydalı model ve patent alımı önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda; patent almış olan veya faydalı model belgesine sahip kişiler, ilgili buluşu başkalarının izinsiz olarak kullanmasını önlemektedir. Aynı zamanda sözünü ettiğimiz belgeler, bu buluşa yönelik münhasır haklar da tanımaktadır.

Bu minvalde patentin ve faydalı modelin tanımını şöyle yapabiliriz:

•    Patent: Bir buluş veya ürün sahibinin, üçüncü kişiler tarafından ilgili ürünü veya buluşun kullanılmasını engelleyebilmesine yarayan resmi bir belgedir. Bu belge; üretim, satış, kullanım ve ithalat gibi ticari eylemleri önleme hakkı vermektedir. Öte yandan buluş veya ürün sahibine çeşitli ayrıcalıklar getirmektedir.
•    Faydalı Model: Sanayiye uygulanabilir ve yeni buluş koşullarının bünyesinde barındıran bir sınai hak kavramıdır. Tekniğin hâlihazırda bilinen durumuna dâhil olmayan buluşlar yeni kabul edilmektedir. Faydalı model belgesinin alınması, patent alımına göre daha kolay ve masrafsızdır.)
•    Ek Bilgi: ‘Buluş’ kavramının ne anlama geldiği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şöyle izah edilmektedir: Teknoloji alanında belli bir sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik olan ve bünyesinde teknik özellik taşıyan fikir ürününe, ‘buluş’ adı verilmektedir.

Siz de faydalı model veya patent alımına ilişkin tüm süreçlerin hatasız, eksiksiz ve pratik bir şekilde yürütülmesini istiyorsanız, bunu firmamıza başvurarak uzmanlığımız ve tecrübemiz sayesinde rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

En basit haliyle bir buluşa koruma sağlayan sistemin adıdır. Bu tanım ile patente benziyor gibi görünse de ikisi arasında bariz farklar bulunmaktadır. Faydalı model; daha kısa sürede ve daha az şart ile alınabilmektedir. Patente nazaran faydalı model için; tekniğin bilinen durumuna bir ek özellik katma şartı aranmamaktadır. Yani ayırt edici özellik aranmamaktadır. Patent gibi bir araştırma süreci istemediğinden daha çok tercih edilen bir belgedir. Çünkü tescili edinim süresi bakımından başvuru sahibine büyük avantaj sağlamaktadır. Fakat kimyasal ve biyolojik ürünler, usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler (nasıl yapıldığının anlatılması ve ortaya çıkan ürün), biyoteknolojik buluşlar için faydalı model başvurusu yapılamamaktadır.


Nihai amaç korumadır. Faydalı modeli açıklamaya geçmeden önce buluşun tanımı netleştirmek gerekmektedir. Buluş ortaya yeni bir nitelik çıkarmak ya da daha önce ortaya çıkarılmış olanı geliştirmek olarak kısaca özetlenebilir. Faydalı model, tanımlamalarda buluşa koruma sağlayan sınai mülkiyet hakkı olarak açıklanmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde açıklanmamış ve belgelenmemiş buluşlar “yeni” kapsamına alınarak korumaya tabi tutulabilir. Bu faydalı modelin ilk ve en önemli şartıdır. Yenilikten kasıt mutlak yenilik yani dünyadaki yeniliktir. Diğer bir şart ise sanayiye uygulanabilirliktir. Buluşun önceki halinden çok da farklı hale gelmediği durumlarda patent yerine faydalı model kullanılmaktadır. Buna terminolojide buluş basamağı denmektedir.

Faydalı modelin koruma süresi on yıldır. Daha ziyade kobileri ve şahısları desteklemektedir. Bu süre boyunca; belge sahibi ürünü üretme, pazarlama ve satma hakkına sahiptir. Bu kişinin ya da kurumun izin ve onay dışında ürün ya da buluş kullanımında dava açılabilmektedir. Detaylı bir inceleme ve araştırma süreci olmadığından açılan bir davada ya da yapılan itirazda mahkemeler direkt tedbir koymaktadır. Bu durum avantaj olabileceği gibi başvuru sahibi için bazen dezavantaj da olabilmektedir. Bu sebeple başvuracak kişinin ön araştırmasını iyi yapması gerekirse bunun için bir bilirkişi ile çalışması önerilmektedir.


Faydalı Model Tescili


Her belge gibi faydalı model tescil belgesi için de bazı süreçler zorunludur. Diğer koruma belgelerine nazaran özellikle süre ve maliyet açısından oldukça avantajlı olan faydalı model tescili belgesinin edinimi için gereken evraklar ve süreç şu şekildedir:

 

Buluşun bir yetkili tarafından araştırılması önerilmektedir. Böylece başvuru sürecinde eksik ya da hatalı belge sebebi ile geri dönüşler yaşanmayacaktır.
Başvuru belgesi ile müracaat (Türk Patent sitesine yapılabilmektedir). Ücret yatırılmalıdır.
Başvuru sistem ve yetkililerce şeklen incelenir. Bir eksik varsa başvuran ile iletişime geçilir. Hata düzeltimi için iki ay süre tanınır.
Araştırma raporu hazırlanır. Raporda buluş ile ilgili teknik dokümanlar listelenir.
Yayım yapılır. Belirlenen tarih on sekiz aydır. Başvuran daha erken bir yayım talep edebilir. Rapor hazırsa yayım daha önce yapılabilmekte ya da rapor yayıma eklenebilmektedir. Yapılan değişiklik varsa yayımda ayrıca belirtilir.
Buluşun tanımı ya da tarifi gerekmektedir.
Bulun yeni olduğuna dair belge (kanıt niteliği taşımaktadır)
Buluş ile ilgili teknik resimler ya da çizimler bulunmalıdır.
Özet
Dekont (ödemenin yapıldığına dair herhangi bir belge de kabul görmektedir)

Faydalı Model Nedir?

Bu belge;


• Başka kişi ya da kurumlara devredilebilir
• Başka kişi ya da kurumlara lisans ile kiralanabilir
• Veraset ile aktarılabilir
• Rehin edilebilir
 


Faydalı Model Destekleri


Faydalı Model, aşağıdaki kurum ya da kuruluşlardan ve benzerlerinden destek alabilmekte; vergilerden muaf tutulabilmektedir. Sürecin nasıl işleyeceği ve gerekenler, yönetmeliklerde sayılı kanunlar ile açıklanmıştır. Faydalı model tescillerinin artması adına bir süredir devlet destekleri ve farklı kurumlardan destekler için bu alana bütçe ayrıldığı bilinmektedir.


KOSGEB (faydalı model sayı tespitine göre hesaplama yaparak destek verilerini ve miktarlarını sitesinde yayımlamaktadır)
TÜBİTAK
Bakanlıklar
Bölge Destekleri


Faydalı Model Yararları


o Kısa sürede ve düşük maliyete edinilebilir
o Buluşu koruma sağlar
o Küçük ya da orta ölçekli şirketlere rahat sağlama
o Kendini korumaya almayan kurum ve kuruluşları belge alım rahatlığı ile prosedüre özendirme
o Rakipler tarafından taklit edilmeyi önleme
o Faydalı modeli edinen kuruluşların ekonomik idamesine hizmet etme
o Daha çok buluş yapmaya özendirme
 

Faydalı Model ile Patent Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?


Bu iki tescil çeşidinin ortak yönlerini kısaca şöyle açıklayabiliriz:

1.    İkisi de bir buluşun hem sanayiye uygulanabilir nitelikte, hem yeni olmasını gerektirmektedir.
2.    Yapılan başvurunun ‘şeklî şartlar’ açısından uygunluğu tespit edildikten sonra başvuru sahibinin araştırma talebinde bulunması ve bu yönde araştırma raporu düzenlenmesi lâzımdır. Bu da faydalı modelin patent ile ortak noktalarından biridir.
 


Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar Nelerdir?


Sözünü ettiğimiz iki kavramı birbirinden ayıran bazı hususları ise şu şekilde belirtebiliriz:

1.    Patentlerde ‘buluş basamağı’ diye bir şart aranmakta olup, faydalı model şartları içerisinde bu yoktur.
2.    Biyolojik ve biyoteknolojik ürünler, kimyasal maddeler, eczacılık ile ilgili patent koruması sağlanabilmekte iken, bunlar faydalı modellere bağlanamaz.
3.    Patentler için ek patent belgesi verilmektedir. Faydalı modellerde ise ek faydalı model belgesi söz konusu değildir.
4.    Patent alımında inceleme raporu gerekli olmaktadır ancak faydalı model sürecinde böyle bir şeye ihtiyaç duyulmaz.
5.    Faydalı modellerin koruma süresi on, patentlerin ise yirmi yıldır.
 

Patent ve Faydalı Model Başvurusu Nasıl Yapılır?


Patent alımına ve faydalı model sahibi olmaya yönelik başvurular, tescil süreci ve tescil sonrası işlemlerle ilgili geniş bilgi, deneyim ve yetkinlik sahibi bir firma olarak biz, bu konudaki tüm ihtiyaçları proaktif çözümlerimiz sayesinde karşılıyoruz. Ayrıca söz konusu hakların ihlâli durumunda kişilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de iyi biliyoruz. Bu hususta profesyonel danışmanlık ve yönlendirme sağlayarak, kişilerin faydalı model ve patent haklarını korumalarına imkân tanıyoruz.

Bunu yaparken; önce buluşunuzun, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, patent mi yoksa faydalı model olarak mı tescil edilmesi gerektiğini belirliyoruz. Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere ilgili yasal ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde ilerliyor, yapılacak en ufak bir hatanın dahi markanız ve buluşunuz için büyük olumsuz sonuçlar doğurabileceğini unutmuyoruz.

Bu noktada gerekli işlemleri hiçbir yanlış ve eksik olmadan yerine getirmenizi mümkün kılıyor; tarifnâme,istemler ve bunun gibi tüm evrakları, belgeleri ilgili kuruma, talep edildiği gibi ulaştırmanıza yardımcı oluyoruz. Tüm sınai ve fikri mülkiyet haklarınızın tescili ve bunların gerektirdiği her türlü işlemin takibi konusunda nitelikli hizmetler veriyoruz.

Sürecin başından sonuna kadar sizinle birlikte hareket ediyor, bu heyecanlı ve kritik yolculukta sizi asla yalnız bırakmıyoruz.

Siz de; buluşlarınızı korumak, hızlı bir şekilde büyümek, ticarette kalıcı değerler meydana getirmek istiyorsanız, patent ve faydalı model başvurusu için firmamıza müracaat edebilirsiniz.

Daha fazlası için lütfen web sitemizdeki telefon numaramız üzerinden bizi arayın. Aşan Danışmanlık Türkiye ve dünyanın hemen her şehrinde uzman desteğini size sunacaktır. Ayrıca belgelendirme kampanyalarımız için firmamıza ait INSTAGRAM hesabımızı takip edebilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp