Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

ETI (Ethical Trading İnitiative) Kuralları

 ETI (Ethical Trading İnitiative) Kuralları


Günümüzde firmaların dünyaya açılması ile beraber rekabetin ve üretimin kontrol edilemez şekilde artması, pek çok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Üretim sahalarında çalışan milyonlarca işçi, yeterli olmayan, güvencesiz koşullarda çalışmak durumunda kalıyor. Genel çalışma şartları; mesai ücretleri, uzun çalışma saatleri ve benzer haksızlıkları içinde barındırıyor. Bu konularda işçilerin lehine iyileştirilmelerin yapılması büyük bir önem kazanmıştır. Bu eksikliği ortadan kaldırmak, en azından etkisini azaltmak adına ETI (Ethical Trading İnitiative) yakın zaman önce oluşturulmuş bir birliktir. Küresel boyutta çalışma şartlarını düzeltmek amacıyla kurulan ETI, geldiği nokta itibariyle önemli bir mesafe katetmiştir. ETI (Ethical Trading İnitiative) dünyasına dâhil olan çok sayıda gönüllü kuruluş ve sendika söz konusudur. Burada temel vurgu, ticarette etik kuralların doğru bir şekilde işletilebilmesidir. ETI’ye üye olan bütün üyeler bu kuralların sorunsuz şekilde işletilebilmesi adına ortak çalışmalar yürütürler. Bu iyileştirmeler için ILO’nun, yani Uluslararası Çalışma Örgütü’nün standartları baz alınır. ETI Temel İş Kanunu da bu standartlara göre şekil alır.
ETI (Ethical Trading İnitiative) firmaların rutin faaliyetlerinde kuralları uygulama noktasında izlemeleri gereken yolları belirler. Bunun daha sağlıklı bir şekilde işlemesi için bazı çalışma grupları oluşturulur. Projeler geliştirildikçe deneyimler üyelerle belli periyotlar halinde paylaşılır. Bu paylaşımın daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına sürdürülebilir eğitimler düzenlenir. ETI’nin başarılı sorunsuz bir biçimde ilerleyebilmesi adına firmalar; sendikalar, gönüllüler, sivil toplum üyeleri ve en önemlisi tedarikçilerle çeşitli ittifaklar kurar. Hatta kimi özel durumlarda bu ittifakı hükümetlerle dahi gerçekleştirirler. Bugünün iş dünyasında tedarik zincirleri artık çok daha girift bir yapıdadır. Diğer taraftan firmaların ticari süreçlerinde epeyce sorunun olduğunu söylemek güç değildir. Bu nedenle ETI’nin bir parçası olan üyeler bu sorunları peşinen kabul etmiş olurlar ve daha da önemlisi çözüm adına destek sunacaklarını temin ederler. Firmaların ETI kurallarına ne düzeyde uyum sağladığı belli aralıklarla takip edilir ve denetlenir. Üyelerin bu uyumu sağladıklarını kanıtlamaları adına rapor hazırlamaları gerekir. Rapor sayesinde ETI’ye üye olan işletmelerin temel sorumlulukları yerine getirip getirmediği, etik ticaret performansı ölçüsünde izlenir. Bu süreçte sorumluluklar konusunda başarısız olan üyeler için özel bir disiplin prosedürü uygulanır.
ETI (Ethical Trading İnitiative) konusunda tam anlamıyla bir uyum sağlamak ve başarılı olmak için öncelikle ETI kurallarına hâkim olmak gerekir. Aşan Danışmanlık olarak Ethical Trading İnitiative ve kurallarına ilişkin deneyimlerimizi aktarmaktan memnuniyet duyarız.

ETI Kuralları Nelerdir?


ETI, etik ticaret girişimi konusunda iyileştirmeler yapmaya amaçlayan bir birlik olarak kabul görür. İngiltere merkezli ETI, tümüyle bağımsız bir organizasyondur. 9 Haziran 1998’de yolculuğuna başlayan oluşum, işçilerin yaşamlarında önemli değişimlere imza atmayı başarmıştır. Küresel ortaklık ilkesine bağlı olarak çalışan ETI, denetimlerini çocuk işçiliği, güvenli çalışma ortamı, dernek kurma özgürlüğü gibi konular üzerinde yoğunlaştırır. ETI standartları; Temel Prensipler ve Uygulama Prensipleri şeklinde ikiye ayrılır. ETI (Ethical Trading İnitiative) kuralları ise dokuz ayrı maddede toplanmıştır.
•    ETI kapsamında uygulanması ya da yerine getirilmesi gereken kuralların başında zorla işçi çalıştırma meselesi bulunur. İşçinin zorla çalıştırılması kesinlikle yasaktır. Bu konuda seçim tamamen çalışanın kendisine aittir. İşveren işçinin iradesine saygı duymak durumundadır. İşçi işverenle olan iş ilişkisini yasal bir çerçeve içinde dilediği zaman noktalayabilir. İşveren onu çalışmaya zorlayamaz. Diğer yandan işçinin o dönemki alacaklarına asla el koyamaz. ETI, bu konuda kesinlikle çok katı bir tutum içindedir.
•    Her işçinin sendikal haklarını koruma ve savunma hakkı bulunur. ETI, özellikle de toplu iş sözleşmelerini korumak için çalışmalar yürütür. Çalışanlar istedikleri sendikaya dâhil olmakta özgürdür. İşverenin bu noktada sendikal faaliyetlere karşı açık olması gerekir.
•    ETI (Ethical Trading İnitiative) diğer yandan çalışma koşullarının güvenli ve sağlıklı bir ortama sahip olmasını çok önemser. Günümüzde çok sayıda insan güvenli olmayan bir ortamda çalışır. Bu madde sayesinde işçilerin hijyenik ve güvenilir bir ortamda çalışması sağlanır.
•    Yine aynı şekilde çocuk işçili ve sömürüsü ile alakalı olarak ETI’nin net bir tavrı bulunur. Buna göre çocuk işçiliği her ne olursa olsun yasaktır. Bu konuda ILO standartları referans alınır.
•    Bir personele işe başlamadan önce alacağı maaş ve diğer ödemelerle alakalı olarak kapsamlı bir bilgilendirme yapılmalıdır. Bu maaş ve diğer ödemelerle alakalı olarak yine evrensel standartlar referans alınır. Çalışanlara mutlak suretle yaşamlarını asgari düzeyde de olsa sürdürebilecekleri bir maaş ödenmek zorundadır.
•    ETI (Ethical Trading İnitiative) gereğince fazla mesailer ve yıllık izin gibi özel konularda işçiler desteklenir. Ulusal yasalarda belirtilen tatil günleri ve dinlenme hakları esas alınır.
•    Çalışma ortamlarında her türlü ayrımcılığın önüne geçilmelidir. İşten çıkarma gibi durumlarda işçiler arasında ayrım yapılamaz.
•    Firmaların düzenli olarak istihdam yapmaları gerekir.
•    İş yerlerinde psikolojik şiddet ya da fiziksel şiddet gibi insanlık dışı uygulamalara izin verilmez.
Bütün bunlar ETI konusundaki asgari koşulları kapsar. İşverenlerin ETI kurallarına uygun bir şekilde hareket edip işçi haklarına saygı duymaları gerekir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp