Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

ETA Avrupa Teknik Onayı

 ETA Avrupa Teknik Onayı


Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA) / Avrupa Teknik Onayı standart dışı yapı malzemelerinin temel performans özelliklerinin değerlendirilmesini sağlar. ETA, bir ürün 305/2011/AB sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği doğrultusunda uyumlaştırılmış bir standart kapsamında yer almadığında veya tam olarak kapsanmadığı durumlarda üreticilere CE işareti için gönüllü bir yol sunmaktadır. Avrupa Teknik Onayı’na dayalı alınan CE işareti, üreticilerin ürünlerini tüm Avrupa iç pazarında serbestçe pazarlamasına ve yenilikçi ürünleri ve yeni ürün özelliklerini kısa teslim süreleriyle tanıtmasına olanak tanımaktadır.
ETA Avrupa Teknik Değerlendirmesi çalışmaları Avrupa Teknik Onay Organizasyonu (EOTA) tarafından yürütülmektedir. EOTA, merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Avrupa genelinde tutarlı ürün performans bilgileri sağlamak için yapı ürünlerinin Avrupa Teknik Onayı çerçevesi sağlamaktadır. EOTA ağı, standart dışı yapı ürünleri üreticilerinin ürünlerini CE işaretiyle Avrupa pazarına sunmalarına olanak tanıyan tek platformdur.
ETA Avrupa Teknik Onayı Nedir?
ETA Avrupa Teknik Değerlendirmesi, uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olmayan yapı ürünleri için alternatif bir seçenektir. ETA Belges, ürünlerin performans değerlendirmeleri hakkında bilgi veren bir belgedir. Avrupa Teknik Onayı prosedürü, yapı malzemeleri yönetmeliğinde belirlenmiştir. ETA prosedürü, üreticilere performans beyanı hazırlamaları ve CE işaretini iliştirmeleri için bir yol sunmaktadır. ETA Avrupa Teknik Onayı, yapı ürünlerinin Avrupa pazarında serbest dolaşımına ve güçlü bir tek pazar yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.


ETA Avrupa Teknik Onayı Kapsamı


Üreticiler, uyumlaştırılmış bir standart çerçevesinde değerlendirilemeyen bir yapı malzemesi için Avrupa teknik değerlendirmesini talep etmektedir. Bu tür bir talep, ilgili ürün alanı için teknik değerlendirme kuruluşuna (TAB) yönelik olmaktadır. TAB, EOTA tarafından kabul edilen bir Avrupa Değerlendirme Belgesine (EAD) dayanarak Avrupa teknik değerlendirmesini (ETA) yayınlamaktadır. Nihai EAD´ler için güncellenmiş referans listesi Avrupa Komisyonu (EC) tarafından Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmaktadır. Avrupa teknik değerlendirmesinin ana içeriği, bir ürünün kullanım amacı ve performansı hakkındaki bilgilerdir.
Avrupa Teknik Onayı çerçevesinde oluşturulan Avrupa Değerlendirme Belgesi (EAD), yapı ürünleri için uyumlaştırılmış teknik şartname niteliğindedir. EOTA tarafından, bir ürünün uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında tam olarak kapsanmadığı durumlar için geliştirilmiştir. EAD´ler, Avrupa teknik değerlendirmelerinin yayınlanmasının temelidir. Belge özetle şu konulardan oluşmaktadır:
•    İnşaat ürününün genel bir açıklaması
•    Üretici ve EOTA arasında kararlaştırılan temel özelliklerin listesi
•    Bu temel özelliklerle ilgili olarak ürünün performansını değerlendirmek için yöntemler ve kriterler
•    Uygulanacak fabrika üretim kontrolü prensipleri
Teknik değerlendirme kuruluşları (TAB´ler), yapı ürünlerini Avrupa Değerlendirme Belgeleri temelinde değerlendirmektedir. Bu kuruluşlar, AB ülkeleri tarafından ulusal prosedürlere göre belirlenmektedir.


ETA Avrupa Teknik Onayı Nasıl Alınır?


ETA prosedürü, ürünlerin ulusal olarak düzenlenip düzenlenmediğine veya hangi şekilde düzenlendiğine bakılmaksızın, tüm ürün alanlarındaki yapı ürünü üreticilerine açıktır. Üreticiler, halihazırda mevcut bir uyumlaştırılmış standart tarafından tam olarak kapsanmıyorsa, ürünlerini CE işaretlemek için gönüllü ETA yolunu kullanabilmektedir. Üreticiler, bir üye devlet tarafından söz konusu ürün alanı için belirlenmiş herhangi bir Teknik Değerlendirme Kuruluşuna (TAB) ETA talebinde bulunabilir. TAB, sorumlu TAB (RTAB) olarak üreticiye prosedür boyunca rehberlik etmektedir.
ETA, ETA´nın temeli olarak EOTA tarafından geliştirilen uyumlaştırılmış bir teknik şartname olan Avrupa Değerlendirme Belgesini (EAD) temel almaktadır. Söz konusu ürün henüz tamamen mevcut bir EAD kapsamında değilse, EOTA yeni bir Avrupa Değerlendirme Belgesi geliştirecek veya mevcut bir Avrupa Değerlendirme Belgesini uyarlayacaktır.
ETA, tüm AB üye devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı´ndaki ülkelerin yanı sıra İsviçre ve Türkiye´de geçerlidir. Fakat, dünyanın diğer bölgelerinde de teknik dokümantasyon olarak kabul edilmektedir. 1 Temmuz 2013´ten sonra yayınlanan ETA´lar, belirsiz süreli geçerliliğe sahiptir.
ETA içerisinde yer alan bilgiler şunlardır:
•    Üretici (ETA sahibi) ve üretim tesisleriyle ile ilgili ayrıntılar
•    Uygulanabilir Avrupa Değerlendirme Belgesi (EAD)
•    Ürünün ticari adı, tanımı, kullanım amacı ve alanları
•    Ürün performansı ve değerlendirme için kullanılan yöntemlere atıfta bulunan referanslar,
•    Uygulanabilir AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance  | Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması) sistemleri ve AVCP sisteminin uygulanması için gerekli teknik detaylar


ETA Avrupa Teknik Onayı Faydaları


ETA, yapı malzemeleri sektörünün paydaşlarına şu faydaları sağlamaktadır:
•    ETA, ETA prosedürüne katılan tüm Avrupa ülkelerinde tanınmaktadır. Ayrıca saygın bir uluslararası konuma sahiptir.
•    Yalnızca bağımsız Teknik Değerlendirme Kuruluşları (TAB) ETA verebilmektedir. Bağımsız değerlendirme, ürün performans bilgilerinin güvenilirliğini güçlendirir, pazar şeffaflığını artırır ve müşteri güvenini oluşturur.
•    ETA´lar, inşaat ürünlerinin serbest dolaşımını teşvik etmek için uygun bir araçtır.
•    ETA Avrupa Teknik Onayı mümkün olan en kısa işlem süresini sağlayan verimli bir prosedürdür.
•    ETA´lar, uyumlaştırılmış teknik şartnameler olan Avrupa Değerlendirme Belgelerine (EAD) dayalı olarak Avrupa genelinde karşılaştırılabilir güvenilir ürün performans bilgileri sağlamaktadır.
•    ETA prosedürü, üreticilerin CE işaretini uyumlaştırılmış standart bulunmayan yapı ürünlerine iliştirmesine olanak tanımaktadır. Bir ürün ETA ile Avrupa iç pazarında serbestçe alınıp satılabilir.


ETA Avrupa Teknik Onayı Danışmanlık


ETA Avrupa Teknik Onayı almak isteyen kuruluşlar, daha hızlı, verimli, tutarlı ve güvenli bir değerlendirme süreci için mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Aşan Danışmanlık, Avrupa Teknik Değerlendirmesi / Onayı çalışmalarında firmaların yapması gereken tüm çalışmalar büyük bir titizlikle planlamakta ve yönetebilmektedir. ETA ile ilgili tüm konularda profesyonel danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp