Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

EPD Belgesi

EPD Belgesi Nasıl Alınır?

EPD Belgesi Nedir?

EPD Belgesi, ISO 14025 standardına göre hazırlanan ve bir ürünün yaşam döngüsü boyunca sahip olduğu çevresel performansı gösteren bir beyandır. EPD (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı), ürünlerin hammadde tedarikinden son kullanıcıya sunulması ve faydalı ömrünü tamamlamasına kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır. ISO 14025 Tip III çevre beyanı olarak da bilinen EPD Belgesi, piyasadaki ürünlerin çevresel etkileri konusunda karşılaştırılabilir, doğrulanmış ve bağımsız bilgiler sunmaktadır. Firmalar ürün veya ürün grupları için EPD Belgesi alarak çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil tedarik zinciri yaklaşımı bağlamında sorumlu bir davranış sergilemiş olmaktadır. Çevresel ürün beyanı sadece mal, yarı mamül veya nihai ürünler için değil ISO 14025 kapsamına giren hizmet grupları için de düzenlenebilmektedir.


EPD Belgesi bir ürünün, muadilleri veya ikameleri arasında en yüksek çevresel performansa sahip olduğunu göstermemektedir. Bu beyan, mevcut ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu çevresel etkilerin şeffaf bir açıklamasıdır. Firmalar piyasaya yeni sunacakları ürünler için yeni bir EPD Belgesi alabilecekleri gibi daha önce hazırladıkları belgelerini zaman içerisinde güncelleyebilirler.


EPD ve ISO 14025 Standardı

Çevresel ürün beyanının nasıl yapılacağı ve EPD Belgesi’nin nasıl alınacağına ilişkin detaylar ISO 14025’te verilmiştir. Bu standart, EPD’nin gönüllülük, yaşam döngüsü konsepti, karşılaştırılabilirlik, doğrulanabilirlik, şeffaflık, modülerlik vb gibi temel prensiplerini açıklamaktadır. Bunun yanı sıra EPD programının gereksinimlerinden, ilgili paydaşların katılımından, PCR (Ürün Kategori Kuralları) prosedürlerinden ve LCA (Yaşam Döngüsü Analizi) metodolojisinden vs bahsetmektedir. Beyannamenin içerisinde hangi bilgilerin yer alacağı ve gerektiğinde nasıl güncelleneceği de yine ISO 14025 içerisinde ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra EPD Belgesi almak için beyan edilen çevresel bilgilerin doğrulama prosedürleri ve doğrulayıcı kuruluşların yükümlülükleri de standart içerisinde anlatılmaktadır.


EPD çevresel ürün beyanı yapmak isteyen şirketler bu standartta yer alan bilgileri tüm detaylarıyla öğrenmeli ve uygulayabilme kabiliyetine sahip olmalıdır. EPD ve ISO 14025 ile ilgili tüm konularda Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz. Uzun yıllardır sertifikasyon eğitimleri, danışmanlık ve belgelendirme konularında hizmet veren Aşan Danışmanlık, EPD sertifikası almak isteyen şirketlere sürecin her aşamasında kılavuzluk yapmaktadır.


EPD Çevresel Ürün Beyanı Neden Önemlidir?

EPD sertifikası farklı ürün grupları için alınabilmektedir. Fakat günümüzde özellikle inşaat sektörü ve yapı malzemeleri için çok daha önemli ve talep edilen bir belge olduğunu söyleyebiliriz. Çevresel sürdürülebilirlik misyonunu yerine getirmek, piyasada farklılaşmak ve rekabet gücünü artırmak isteyen firmaların EPD sertifikasına yoğun ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz.


Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel problemler kurumları çevresel konularda daha sorumlu olmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda Paris Anlaşması gibi uzun vadeli ve uluslararası düzeyde geçerli sözleşmeler imzalanmakta; ulusal ölçekte de ülkeler birtakım yasal düzenlemeler getirmektedir. Hatta birçok ürün grubunun ithalat ve ihracatı için üretici ve satıcı firmalardan ürünün çevresel performansına ilişkin doğrulanmış bilgiler talep edilmektedir. EPD Belgesi’nin bu konuda çok önemli bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz. Bugün birçok ülke ürünlerini iç ve dış pazara sunmak; dahası, pazar payını artırmak için bu belgeyi doğrudan veya dolaylı olarak almak zorundadır. EPD çevresel ürün beyanı birçok kamu ve özel sektör ihalesi ve satış sözleşmeleri için bir ön koşul olabilmektedir. Hükümetler de belgesi bulunan veya yeni belge almak isteyen firmalara teşvik ve hibe yoluyla destek olabilmektedir. Bu da firmalara ticari faydalar sunmaktadır.


EPD sertifikası özellikle yapı sektörü için çok önemlidir ve firmalara birçok avantaj sağlar. LEED ve BREEAM gibi uluslararası yapı sektöründe kritik bir yeri olan belgelendirme sistemleri tarafından tanınmaktadır. EPD çevresel ürün beyanları ekolojik ve yaşam döngüsü değerlendirmesi için gerekli bilgilerin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle binaların sürdürülebilirlik sertifikasyonu için yaygın olarak kullanılırlar. Özellikle Avrupa’ya ürün ihraç eden firmaların bu belgeyi alması son derece önemlidir. Zira Avrupa Komisyonu, çevre beyanlarını yapı malzemelerinin çevresel performansının şeffaf olarak paylaşılması ve sürdürülebilir yapılar için güvenilir bir temel oluşturan bir araç olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda, ticari ilişkilerde EPD Belgesi bulunan firmalarla öncelik tanımaktadır.


EPD çevresel ürün beyanları firmaların paydaşları nezdindeki saygınlığını ve marka itibarını da artırmaktadır. Özellikle büyük markalar her zaman EPD Belgesi bulunan tedarikçilere öncelik vermektedir. Yatırımcılar da artık sürdürülebilir ve yeşil yatırım yaklaşımı doğrultusunda ürünlerinin çevresel performansını ölçen, doğrulayan ve şeffaf bir şekilde raporlayan şirketlere yatırım yapmak istemektedir. Bu bağlamda EPD’lerin sorumlu yatırımcıların çekilmesinde de önemli olduğunu söylemek mümkündür.


EPD Belgesi Nasıl Alınır?

EPD sertifikası almak için firmaların öncelikle ürünleriyle ilgili bir çevresel ürün beyanı hazırlaması gerekmektedir. Bunun için ürünün çevresel etkilerine ilişkin veri toplanmalı ve bir yaşam döngüsü analizi yapılmalıdır. Bu döngü boyunca doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan karbon ayak izi, su tüketimi, atık yönetimi, ozon tabakasına olan etki vb gibi birçok faktör için araştırma yapılır. Daha sonra bu bilgilerin bağımsız üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanması gerekmektedir. Akredite kuruluşlar tarafından doğrulanan beyanlar yayınlanmaya hazır hale gelmektedir.

 


Bazı firmalar ürünleri için doğrudan kendileri bir çevre beyanı yayınlayabilmektedir. Fakat doğrulanmamış EPD belgelerinin şirketlerin paydaşları tarafından çok fazla dikkate alınmadığını belirtmekte fayda var.
Çevresel ürün beyanlarında ürünün tanımlanması, firma bilgileri, çevresel etkiler vb gibi birçok bilgiye yer verilmektedir. Tipik bir beyanın içerisinde olması gereken bilgiler şunlardır:

  •    *Firmaya ait bilgiler
  •    *Ürüne ait marka, model, seri numarası, parça numarası vb gibi bilgiler
  •    *Beyanın ne zaman yapıldığı ve ne kadar geçerli olduğu bilgisi
  •    *Yaşam döngüsü analizinden elde edilen veriler
  •    *Ürünün çevresel performansıyla ilgili bilgiler; test, analiz, hesaplama sonuçları vs


EPD Belgesi Danışmanlık Hizmeti

EPD Belgesi, çevresel ürün beyanı ve ISO 14025 standardının içeriği ve uygulanması konusunda uzmanlık sahibi olan Aşan Danışmanlık firmalara bu sürecin her aşamasında destek olabilmektedir. EPD kapsamının belirlenmesi, beyanın hazırlanması, doğrulanması ve yayınlanmasına ilişkin tüm adımlarda Aşan Danışmanlık’tan yardım alabilirsiniz. Belgelendirmeye ilişkin tüm gereksinimlerin belirlenmesi ve karşılanması konusunda Aşan Danışmanlık sizlere kaliteli ve profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Bu sayede EPD belgenize çok hızlı bir şekilde kolay ve düşük maliyetler ile sahip olabilirsiniz.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp