Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

EN 15804 Yapı İşlerinde Sürdürülebilirlik Standardı

 EN 15804 Nedir?

 

EN 15804, yapı ürünlerinin çevresel performansının değerlendirilmesi için kullanılan bir PCR (Ürün Kategorisi Kuralları) standardıdır. Herhangi bir inşaat / yapı ürünü veya hizmeti için bir EPD (Çevresel Ürün Beyanı) oluşturma metodolojisini açıklamaktadır. EN 15805, tüm yapı ürünlerini kapsayan bir PCR olmasından ötürü, tüm sektörlerin tüm malzemelerin ürün düzeyinde nasıl değerlendirildiğini kolayca görmelerini sağlamaktadır. Son revizyonu 2020 yılında yayınlanan standardın tam ismi şu şekildedir:
    EN 15804:2012+A2:2020 - Yapıların sürdürülebilirliği - Mamullere ilişkin çevresel beyanlar - Yapı mamullerinin mamul kategorisi için ana kurallar
EN 15804, inşaat ürünleri ve yapılarda kullanım için Tip III çevresel beyanlarla ilgili temel PCR maddelerini açıklamaktadır.
 

EN 15804 Standardının Maddeleri

 
Standartta yer alan maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
    1 Kapsam
    2 Normatif Referanslar
    3 Terimler ve Tanımlar
    4 Kısaltmalar
    5 Genel Program Bilgileri
    5.1 Hedefler
    5.2 Kapsanan yaşam döngüsü aşamalarına göre EPD türleri
    5.3 Yapı ürünlerinin EPD´sinin karşılaştırılabilirliği
    5.4 Ek Bilgi
    5.5 EPD´nin mülkiyeti, sorumluluğu ve sorumluluğu
    5.6 İletişim biçimleri
    6 LCA için Ürün Kategorisi Kuralı (PCR)
    6.1 Ürün Kategorisi
    6.2 Yaşam Döngüsü Aşamaları ve dahil edilecek bilgi modülleri
    6.3 LCA için Hesaplama Kuralları – Genel hususlar
    6.3.1 Fonksiyonel Birim
    6.3.2 Beyan Edilen Birim
    6.3.3 Referans Hizmet Ömrü (RSL)
    6.3.4 Sistem Sınırları
    6.3.5 Girdi ve çıktıların hariç tutulmasına ilişkin kriterler
    6.3.6 Veri seçimi
    6.3.7 Veri kalitesi gereksinimleri
    6.3.8 Ürün düzeyinde senaryolar geliştirme
    6.3.9 Birimler
    6.3.10 İthalat
    6.3.11 Yenilenebilir enerji satın alma planlarının işlenmesi
    6.3.12 Yerinde Düşük veya Sıfır Karbon enerji üretiminin (LZC) işlenmesi
    6.3.13 Karbon Dengeleme Planlarının İşlenmesi
    6.4 LCA için Hesaplama Kuralları – Özel hususlar
    6.4.1 Karbon Depolama (Ayırma)
    6.4.2 Karbonatlaşma (betonun)
    6.5 Envanter Analizi
    6.5.1 Veri toplama
    6.5.2 Hesaplama prosedürleri
    6.5.3 Girdi akışlarının ve çıktı emisyonlarının tahsisi
    6.6 Etki Değerlendirmesi
    7 Çevresel Ürün Beyanı İçeriği
    7.1 Genel bilgi beyanı
    7.2 LCA´dan türetilen parametrelerin beyanı
    7.2.1 Diğer parametreler
    7.3 Senaryolar ve ek teknik bilgiler
    7.4 Kullanım aşamasında iç mekan havası, toprak ve suya emisyonlar hakkında ek bilgiler
    7.5 Bilgi modüllerinin toplanması
    7.6 EN 15804 EPD formatı
    8 Proje Raporu
    8.1 Doğrulama için veri kullanılabilirliği
    8.2 EPD´nin Geçerliliği
    Ek A – PCR Akran Değerlendirmesi ve Endüstri Danışmanlığı
    Ek B – Karbon Tutma
    Ek C – Kalsiyum oksit/kalsiyum hidroksit içeren ürünlerin karbonasyonu
 

EN 15804 Standardının Önemi

 
Yapı malzemeleri üreticileri, tasarımcılar, bina kullanıcıları ve sahipleri ile yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren diğer paydaşlar, binaların ve diğer inşaat işlerinin çevresel etkilerini ele alan kararlar almalarını sağlayacak bilgiler talep etmektedir. Çevresel ürün beyanları (EPD) hazırlamak bu taleple ilgili giderek yaygınlaşan bir çözüm olmaktadır. Bunlar, bağımsız olarak doğrulanmış yaşam döngüsü değerlendirmesini (LCA) kullanarak önceden belirlenmiş göstergeler için niceliksel çevresel veriler sağlayan ISO Tip III çevresel beyanlardır.
EPD, bir ürünün yaşam döngüsü, yani ömrü boyunca neden olduğu etkiler hakkında nicelleştirilmiş çevresel bilgiler sunmaktadır. İlk olarak 2012 yılında Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından yayınlanan EN 15804, hem ürün düzeyinde hem de bina düzeyinde inşaat işlerinin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesine yönelik bir dizi standartın parçasıdır. Bu standartları şöyle sıralayabiliriz:
Ø Sistem Seviyesi
·        EN15643 -1,2,3,4,5 İnşaat işlerinin sürdürülebilirliği - Binaların ve İnşaat Mühendisliği işlerinin değerlendirilmesi için Çerçeve
Ø Bina İşleri Seviyesi
·        EN15978 - Binaların Çevresel Performansının Değerlendirilmesi
·        EN16309 - Binaların Sosyal Performansının Değerlendirilmesi
·        EN16627 - Binaların Ekonomik Performansının Değerlendirilmesi
Ø Ürün Seviyesi
·        EN15804 + A2 - Çevresel Ürün Beyanları - Yapı Ürünleri için Temel Kurallar
·        EN15942 - Çevresel Ürün Beyanları - İşletmeler arası iletişim formatı
·        CEN/TR 15941 - Çevresel ürün beyanları. Genel verilerin seçimi ve kullanımı için metodoloji
·        CEN/TR 16970 - EN 15804´ün uygulanması için rehber
EN 15804 standardı hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz. Aşan Danışmanlık standart maddelerinin açıklanması, uygulanması, çevresel ürün beyanının oluşturulması ve diğer konularda sizlere yardımcı olacaktır.
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp