Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

EMAS Denetimi ve Sertifikası

  

EMAS Denetimi ve Sertifikası
 

Gün geçtikçe yaşam alanlarının daha da daralmaya başladığı dünyamız, çeşitli sorumlulukları ve çevresel önlemleri artık tam anlamıyla zorunlu kılıyor. Kabul etmek gerekir ki iyiden iyiye küçülen dünyamızın kaynakları artık son derece sınırlı düzeydedir. Son dönemde çeşitli yasal uygulamalar ve mevzuatlarla bu sürecin kontrol edilmesi amaçlanır. Artık global anlamda, ticarette var olabilmenin önemli kriterlerinden biri de insan yaşamına gösterilen özen ve saygıdır. Tüketiciler kişisel beklentilerine yanıt verilmesinin yanında çevreye ve dünyaya da gerekli değerin verilmesi gerektiğini dile getirir. Üreticilerin bu beklentileri doğru bir şekilde analiz etmeleri ve pazara bu bilinçle girmesi, son derece önemlidir. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve söz konusu talepler, çevreyle etkileşimin kontrol edilmesi noktasında kimi iyileştirmeleri zorunlu kılmıştır. EMAS Denetimi ve Sertifikası ile beraber kurum ve kuruluşların doğaya verebilecekleri olası zararlar sistemli bir bütünlük içinde azaltılır. En azından EMAS Denetimi ve Sertifikası fikri bu düşünce etrafında şekillenir. Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynak kullanımlarının ciddi düzeyde düşürülmesine odaklanır. Diğer yandan havaya, toprağa ya da suya verilebilecek potansiyel zararları en azından minimize eder.


Risk analizleri ile oluşturulan ve profesyonel bir çalışmayı zorunlu kılan bu yönetim modeliyle, ham madde aşamasından ürünün alıcıya teslim edildiği aşamaya dek, bütün çevresel faktörler titiz bir biçimde saptanır. Bu faktörler, gerekli önlemler neticesinde kontrol altına alınır. Burada ürünün bizzat kendisi ile alakalı bir standart söz konusu değildir. Üründen ziyade sistemle ilgili bir standart oluşturulmak istenir. Dolayısıyla üretilenin kendisinden öte, ne şekilde üretildiğine yoğunlaşır. Kanunlar ve mevzuat çerçevesinde gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığı bu süreçte denetlenir. EMAS Denetimi ve Sertifikası konusunda, Aşan Danışmanlık olarak uzman ekibimizle beraber size gerekli desteği vermeye hazırız!


EMAS Nedir?

 
EMAS, European Union Eco Management and Audit Scheme kavramının kısaltılmış halidir. Bunu da dilimize “Avrupa Birliği Eco Yönetim ve Denetim Programı” şeklinde çevirmek mümkündür. EMAS Denetimi ve Sertifikası, bazı yapısal zorunluluklar dışında yasal uyum ve raporlama gibi kriterleri bünyesinde barındırır. Çevre Yönetim Sistemi ile alakalı ilk ciddi girişimler 1972 senesinde uzanır. 90’lı yılların başında ise bu konseptin artık temellendiğini görüyoruz. Bazı özel inisiyatiflerin destekleri neticesinde Dünya Çevre ve Gelişim Komisyonu oluşturulur. Avrupa Komisyonu Çevre Yönetimi, 2005 senesinden bu yana EMAS Ödülleri’ni altı ayrı kategoride dağıtır. Atık yönetimi kadar kaynak kullanım verimliliği de bu törenlerde ön plana çıkarılan temalardır. EMAS ile alakalı son ciddi revizyon 2010 senesinde gerçekleştirilir. Bir tür “Eko Yönetim ve Denetim Programı” olarak kabul edilen EMAS, çevresel performansın belli bir ivmeyle artış göstermesinde önemli bir rol oynar. EMAS, resmi düzeyde AB tüzüğünde yer almasına rağmen gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyetlerini yürütür. EMAS Denetimi ve Sertifikası sonrası kurumsal tasarımınıza EMAS logosunu dâhil edebilirsiniz. Bu entegre işlemi için belli bir maliyet oluşur. Raporlama ve uygulama ayağında destek almak adına Aşan Danışmanlık ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

EMAS Denetimi ve Sertifikası’nın Yararları Nelerdir?

 

EMAS Denetimi ile alakalı çalışmalar, çevreye verilebilecek zararları en aza indirger. Sektör farkı olmaksızın her türlü işletmeye uygulanabilir. Sertifikanın faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:


•    Gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde mevzuata adaptasyon sağlamak,
•    Yetki belgelerinin temin edilmesini kolaylaştırmak,
•    Uluslararası düzeyde itibar sağlamak,
•    Çevresel etkilerden kaynaklanan mali zararları düşürmek,
•    Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak,
•    Mesuliyet odaklı hadiselerin azalmasını sağlamak,
•    Potansiyel felaket ve tehlikelere karşı tedbirli olmak,
•    İşletme niteliğinin artmasına bağlı olarak personel moral ve motivasyonunu artırmak,
•    Personellerin eğitim almasına bağlı olarak çevre konusunda bilinçli çalışanlar oluşturmak,
•    Yeşil üretimin kritik rol oynadığı pazarlarda etkili olmak.
•    Evrensel düzeyde sürdürülen rekabet ortamında EMAS Denetimi ve Sertifikası ile avantaj sağlamak.
•    Çevreye saçılan atıkları azaltmak.

 

EMAS Denetimi Uygulaması

 

EMAS yönetmeliğine göre uygulama safhaları aşağıdaki gibi olmak zorundadır:


-Çevre İncelemesi: İşletmenin çeşitli faaliyetleri ya da ürünlerinin olası çevresel etkileri konusunda kapsamlı şekilde analiz.
-Çevre Politikası:  İşletmenin çevresel hedefler bağlamında performansını daima artırması ve bağlılığını ortaya koyması.
-Çevre Yönetim Sistemi: İşletmenin çevre konusundaki yaklaşımını geliştirmesi, diğer yandan aktivite ve uygulamalar için kaynaklarını planlaması.
-Çevresel Denetim: İşletmenin çevresel performansının iç denetçiler tarafından incelenmesi.
-Çevre Beyanı: Çevresel performans ve uyumluluk noktasında kamuoyuna düzenli olarak rapor sunulması ve gerekli belgelerin şeffaf bir şekilde paylaşılması.
 

Sonuç olarak EMAS, bağımsız çevre doğrulayıcılar tarafından detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilir. Kurumlar periyodik şekilde performanslarını şeffaf şekilde bildirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda yürürlükte olan güncel mevzuatla tam bir uyum içinde olmak durumundadır. Kayıt sürecinde oluşan maliyetlere rağmen işletmelerin orta ve uzun vadede elde edeceği ayrıcalıklar, EMAS Denetimi ve Sertifikası konusunun ne denli önemli olduğunu gösterir.


“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp