Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Elektrikli Cihazlar CE Belgesi

Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda CE Belgesi

Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda CE Belgesi

Birçok ürün grubunda olduğu gibi elektrikli ev alatleri ve elektronik cihazlarda da CE Belgesi düzenlenmektedir. Üretici firmalar, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından yayınlanan yönetmeliklerin gereklilikleri karşıladıkları takdirde CE Belgesi alabilmektedir. Fakat elektrikli ve elektronik cihazlarda CE Belgesi verilmesi için gerekli prosedürleri, usul ve esasları açıklayan tek bir yönetmelik yoktur. Söz konusu ürünün tasarımı, üretimi, kullanımı, risk düzeyi, içerdiği maddeler vb gibi parametrelere bağlı olarak farklı yönetmelik gereksinimleri bulunmaktadır.

 

Elektrikli ve elektronik cihazlarda CE Belgesi almak isteyen firmaların kapsamı hakkında bilgi sahibi olması gereken yönetmeliklerden bazıları şunlardır:

Ø  Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönetmeliği (2014/30/AB)

Ø  Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (Alçak Gerilim Direktifi (LVD)) (2014/35/AB)

Ø  Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Ø  Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (RoHS Yönetmeliği)

Ø  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (WEEE Yönetmeliği)

Bu yönetmelikler doğrudan elektrikli ve elektronik cihazları ilgilendiren en temel yasal çerçevelerdir. Fakat elektrikli cihazların hangi amaçla, nerede ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak farklı yönetmelikler de mevcuttur. Örneğin, bir makinenin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurulması ve kullanılmasına ilişkin kuralları düzenleyen Makine Emniyeti Yönetmeliği dolaylı olarak elektrikli ve elektronik cihazları kapsamaktadır. Aynı şekilde, elektrikle çalışan oyuncakların bir bölümü Oyuncak Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir. Birçoğu elektrikle çalışan çeşitli medikal cihazlar için Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği çerçevesinde CE Belgesi düzenlenmektedir. Kimyasal madde içeren elektrikli & elektronik ürünler için Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Yönetmeliği doğrultusunda CE Belgesi verilebilmektedir. Aynı şekilde çevresel tasarım ve enerji verimliliğine yönelik yasal düzenlemeler mevcuttur.

Üretici firmaların her biri elektrikli ve elektronik cihazlar CE Belgesi ile ilgili temel direktiflerin yanı sıra bu düzenlemelerın kapsamını da bilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde alınan CE Belgesi’nin bir geçerliliği olmayacak ve ürün, hedeflenen pazara sunulamayacaktır. Bunun yanı sıra yasal bazı yatırımlar da söz konusu olabilmektedir. Bu durum firmalar için zaman ve para kaybı anlamına gelmektedir. Belgelendirme konusunda en detaylı ve doğru bilgileri Aşan Danışmanlık’tan alabilirsiniz.

AB’nin yayınladığı bazı yönetmelikler belirli bir süre sonra revize edilebilmektedir. Örneğin, elektrikli cihazları ilgilendiren RoHS yönetmeliği ilk olarak 2003’te yayınlanmıştır (2002/95/EC). Fakat daha sonra RoHS 2 (2011/65/EU) ve RoHS 3 (2015/863 sayılı AB yönetmeliği) yönetmelikleri ile kapsamda değişikliğe gidilmiştir. CE Belgesi alma yükümlülüğü bulunan elektrikli ve elektronik cihaz üreticilerinin bu gelişmelerden haberdar olması gerekmektedir. Ayrıca, eski revizyona göre düzenlenen belgelerini planlanan süreler çerçevesinde güncel revizyona göre yenilemeleri gerekecektir. Aşan Danışmanlık elektrikli ve elektronik cihazlar için CE Belgesi alınmasının yanı sıra belge yenileme konularında da sizlere destek olmaktadır.

Elektrikli ve Elektronik Cihazlar için CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE belgelerinin her biri belirli bir yönetmelik doğrultusunda verilmektedir. Her yönetmeliğin kapsadığı ürünler, belgelendirme gereksinimleri ve uygunluk değerlendirme prosedürleri (modüller) farklılık göstermektedir. Aynı şekilde ürünün yönetmelikte belirtilen kurallara uygun şekilde tasarlandığını ve üretildiğini doğrulamak için yapılması gereken test ve analizler de farklı olabilmektedir. Her CE belgelendirme sürecinde hazırlanması gereken teknik dosya içeriği, yapılacak ise tesis denetimi çalışmaları, dokümantasyon kapsamı vs yine yönetmeliğe uygun şekilde planlanmaktadır.

Elektrikli ve elektronik cihazlar CE Belgesi alacak bir firmanın takip etmesi gereken adımları şöyle özetleyebiliriz:

Ø  Ürünün kapsamına girdiği yönetmelikler belirlenir. Gerekirse birden fazla yönetmelik (EMC, LVD, RoHS vs) doğrultusunda CE belgelendirme süreci planlanır.

Ø  Ürün için gerekli standartların listesi ve gereksinimleri belirlenir.

Ø  Hangi yönetmelik / standart doğrultusunda hangi testlerin nasıl yapılacağı belirlenir.

Ø  CE Belgesi’nin hangi uygunluj değerlendirme prosedürü ile alınacağı tespit edilmelidir. Her yönetmeliğin içerdiği prosedürler farklı olabilmektedir. Aşağıda elektrikli ve elektronik cihazlar CE Belgesi için mümkün olabilecek tüm uygunluk değerlendirme yöntemleri listelenmiştir:

o   Dahili üretim kontrolü (Modül A / A1 / A2)

o   AB tip incelemesi (Modül B)

o   Üretimin dahili kontrolü (Modül C / C1 / C2)

o   Üretim sürecinin kalite güvencesi (Modül D / D1)

o   Ürün kalite güvencesi (Modül E / E1)

o   Ürün doğrulaması (Modül F / F1)

o   Birim doğrulaması (Modül G)

o   Tam kalite güvencesi (Modül H / H1)

Ø  Elektrikl ve elektronik cihazlar için CE Belgesi almak isteyen firmalar bir teknik dosya hazırlamalı ve bunu 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir. Tipik bir teknik dosya içerisinde olması gereken belgeler şunlardır:

o   Ürünün tasarım bilgisi; teknik çizim, bileşen listesi, elektrik şemaları vs

o   Üretici firma bilgileri

o   Yapılan testler ve analizler ve bunların raporları

o   Bazı modüller bir fabrika denetimi de gerektirebilmektedir. Bu nedenle eğer bir tesis denetimi yapılmış ise bu denetim raporları da konulmalıdır.

o   Tüm belgelendirme sürecinde referans alınan standartların listesi

o   AB uygunluk beyanı

o   Ürün kullanım kılavuzu; varsa montaj, bakım ve tamir kılavuzu

CE Belgelendirme sürecine ilişkin daha detaylı bilgilere Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Tüm adımların doğru bir şekilde tamamlanmasının ardından elektrikli ve elektronik cihazlar CE Belgesi düzenlenmektedir. Bu adımdan sonra firmalar ürünlerini AB pazarına hızlı ve kolay bir şekilde sunabilmektedir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?