Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

El Temizleme Jeli CE Belgesi

El Temizleme Jeli CE Belgesi


El temizleme jeli CE Belgesi, AB’deki 528/2012 sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği uyarınca düzenlenmektedir. El temizliğinde kullanılan dezenfektanlar ve temizleme jellerinin sağlaması gereken kriterleri açıklayan yönetmelik, biyosidal ürün üreticilerini ve ithalatçılarını doğrudan etkilemektedir. El temizleme jeli CE Belgesi, ürünlerini AB pazarına sokmak isteyen üreticiler için en önemli dokümanlardan biridir. El temizleme jeli / dezenfektanı olarak değerlendirilen ürünleri üreten firmalar, yönetmeliğin gerekliliklerini karşılayarak CE Belgesi almalıdır. Bu bağlamda, söz konusu ürünün insan sağlığına kimyasal veya biyolojik olarak herhangi zararlı bir etkisi bulunmadığı doğrulanmalıdır. Bunun için yönetmeliğin belirttiği standartlar doğrultusunda birtakım testler yapılmalıdır. El temizleme jeli CE Belgesi’nin yanı sıra birçok ürün grubu için oldukça detaylı bir şekilde hazırlanan yönetmeliğe nasıl uyum sağlanması gerektiğini Aşan Danışmanlık’tan bilgi alarak öğrenebilirsiniz.


El Temizleme Jeli CE Belgesi Nedir?


528/2012 sayılı yönetmelik, Avrupa Birliği’nin (AB) daha önce yayınlanan 98/8/EC sayılı direktifinin yerini almıştır. 98/8/EC direktifi, ülkemizde ilk olarak 2009 yılında uyumlaştırılmıştır. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2009 tarihinde 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 2014 yılında “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kapsamı genişletilmiş ve 98/8/EC sayılı direktif ve 528/2012/EU sayılı regülasyonun esaslarına göre yeni düzenlemeler yapılmıştır.
El temizleme jeli CE Belgesi nedir, el temizleme jeli CE Belgesi nasıl alınır vb gibi soruların cevabına geçmeden önce belgelendirmenin dayanağı olan yönetmeliği doğru anlamamız gerekir. Bunun için öncelikle biyosidal ürün tanımını yapmakta fayda var. Biyosidal ürün, içerdiği aktif maddeler sayesinde bir ortamda bulunan virüs, bakteri, mantar ve buna benzer zararlı mikroorganizmaları öldüren, hareketlerini kısıtlayan, onları ortamdan uzaklaştıran veya zararlı etkilerini yok eden ürün anlamına gelmektedir. El temizleme jeli CE Belgesi’nin verildiği ürünler de elde bulunan zararlı mikroorganizmaların bertarafı için kullanıldığından bu ürünler biyosidal ürün kapsamında değerlendirilmektedir.
 

El Temizleme Jeli CE Belgesi’nin Kapsamı


Biyosidal Ürün Yönetmeliği, toplamda 23 farklı ürünü dört ana başlıkta değerlendirmektedir. Bunlar dezenfektan ve genel biyosidal ürünler, koruyucular, haşere kontrolünde kullanılan ürünler ve diğer biyosidal ürünlerdir. Dezenfektan kategorisinin altında veteriner, gıda ve yem alanları, içme suyu vb gibi uygulamalar için farklı dezenfektanlar sıralanmıştır. El temizleme jeli de bu kategoride insan hijyenine yönelik biyosidal ürünler olarak birinci sırada (product-type 1) tanımlanmıştır. Bu gruptaki ürünler, insan hijyeni amacıyla kullanılan, birincil amacı deri veya saç derisinin dezenfekte edilmesi amacıyla insan derisine veya saç derisine uygulanan veya temas halinde uygulanan biyosidal ürünlerdir. Bu nedenle, el temizleme jeli CE Belgesi almak isteyen üreticiler çalışmalarını bu kategorinin gerekliliklerine göre sürdürmelidir.


El Temizleme Jeli CE Belgesi Nasıl Alınır?


El temizleme jelleri ve dezenfektanları sıklıkla kullandığımız bir temizlik ürünü olup özellikle COVID-19 pandemisi sebebiyle kullanımı giderek artmaktadır. İnsanların satın alacakları dezenfektanlarda aradığı en önemli özellik ürünün CE belgeli olup olmadığıdır. Bu nedenle, üretici firmaların mevcut ürünleri için vakit kaybetmeden CE Belgesi alması gerekmektedir. Bu ürünleri ilk defa üretecek firmalar da CE belgelendirme süreci tamamlandıktan sonra ürünlerini piyasaya sunmalıdır.


El temizleme jeli CE Belgesi almak isteyen firmalar özetle şu adımları takip etmelidir:


-Yönetmelikte yer alan sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanması
-Konuyla ilgili yayınlanmış standartlara uygun testlerin yapılması; bu testlerden bazıları şunlardır:
o    TS EN 1275 (Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler – Temel fungusidal (mantarlara karşı etkili olarak açıklanabilir) aktivite)
o    TS EN 1040 (Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler – Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin temel bakterisidal etkinliğinin değerlendirilmesi için kantitatif süspansiyon deneyi)
o    TS EN 1500 (Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler- Hijyenik el ovalama maddesi)
-Teknik dosyanın hazırlanması; teknik dosya ürünle ilgili teknik bilgiler, üretici firma bilgileri, yapılan testlerin raporları, ürünün kullanım kılavuzu vb gibi bilgiler içermektedir.
-CE Belgesi vermeye yetkili akredite kuruluşlara başvuruda bulunulması
- Ürünün yönetmeliklere uygunluğunun ve teknik dosya içeriğinin incelenmesi ve sonuçların raporlanması
-Tüm adımları başarıyla tamamlanmasının ardından ürüne CE işaretinin konulması
 

El Temizleme Jeli CE Belgesi Faydaları


El temizleme jeli CE Belgesi alan firmaların elde edeceği bazı avantajlar şunlardır:
-Ürün kalitesinin ve güvenirliliğinin Avrupa normlarına göre doğrulanması
-Ürünün Avrupa pazarına sunulabilmesi
-Müşteri memnuniyetinin artması
-Farklı ülke pazarlarına girişin kolaylaşması
-İhalelerde ayrıcalık hakkı kazanabilme
-Piyasada rakebet avantajı sağlama


El Temizleme Jeli CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti


Aşan Danışmanlık, birçok CE belgelendirme çalışmasında olduğu gibi el temizleme jeli CE Belgesi’nde üretici firmaların en önemli iş ortaklarından biri olmaktadır. Ürünlerine CE Belgesi almak isteyen dezenfektan üreticileri Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir ve belgelendirme sürecinin detayları hakkında bilgi alabilir. Aşan Danışmanlık belgelendirme sürecinin tamamında firmalara yol göstermekte ve sürecin en hızlı, kolay ve uygun maliyetlerle planlanmasına yardımcı olmaktadır.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?