0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

Ecovadis Belgesi

Ecovadis Belgesi   
2007 yılında kurulan Ecovadis şirketi, şirketler için bütünsel bir sürdürülebilirlik derecelendirme hizmeti sunmaktadır. Günümüzde 450´den fazla önde gelen çok uluslu kuruluşun sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminde inovasyonu destekleyen güvenilir bir ortak haline gelmiştir. Birçok farklı konuda hizmet veren Ecovadis, şirketleri derecelendirmekte ve gerekli kriterleri karşılayan şirketlere Ecovadis Belgesi vermektedir. Ecovadis’in derecelendirdiği konular arasında genellikle finansal olmayan yönetim sistemleri bulunmaktadır. Bunlar arasında çevre, çalışma ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir satın alma gibi konular mevcuttur.
Ecovadis Belgesi ile bugüne kadar dünya çapında 50 binden fazla işletme, faaliyet gösterdiği alanlarda risk yönetimi yapabilmekte, çevrelerini olumlu yönde etkilemekte, şeffaflığı ve yenilikçiliği teşvik etmektedir. Otomotiv, kimya, bilgi teknolojileri, perakende satış, gıda, enerji, sigortacılık, elektronik ve daha birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirket, Ecovadis Belgesi ‘ne sahiptir. Bu şirketler arasında, Amazon EU, AXA, Bayer, Coca Cola, Dr. Oetker, ING Bank, Nokia, Renault gibi dünyanın önde gelen kuruluşları yer almaktadır.

Ecovadis Belgesi ‘nin Faydaları
Ecovadis’ten derecelendirme hizmeti alan şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak birçok fayda elde etmektedir. Bunlar arasında en önemli olanları şu şekilde sıralayabiliriz:
•    Şirketler, çevre, çalışma ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik konularındaki derecelendirmelerle sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirebilmektedir. Bu bağlamda, güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmekte ve daha modern, bilimsel ve çağdaş uygulamara geçiş yapılabilmektedir.
•    Ecovasi Belgesi ile işletmeler, sürdürülebilirlik performanslarını endüstri ve bölgesel ölçütlerle karşılaştırma imkanı elde etmektedir.
•    Ecovadis, küresel bulut tabanlı bir SaaS (Software as a service – Hizmet için yazılım) platformu aracılığıyla hizmet sunmaktadır. Bu platform aracılığıyla şirketler, sürdürülebilirlik performansını birden fazla ticaret ortağıyla paylaşabilmektedir. Bu sayede sosyal ağlarını düzeltici eylemler ve yeniden değerlendirmelerle hızlı bir şekilde güncelleyebilmektedir.
•    Ecovadis Belgesi ile
o    premium ve kurumsal abonelik planları,
o    şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ağ dışında paylaşmak için puan kartları,
o    Ecovadis derecelendirme sertifikası
o    Ecovadis madalyası,
o    sürdürülebilirlik değerlendirme raporu,
o    öne çıkan sürdürülebilirlik esasları
ve birçok bilgiye ve uygulamaya erişim imkanı bulunmaktadır.
•    Ecovadis Belgesi ‘ne sahip olan işletmeler, düzeltici eylem planı özelliğini kullanarak iyileştirme alanları konusunda harekete geçebilmekte ve ticaret ortaklarlarıyla iş birliği yapabilmektedir.
•    Sürdürülebilirlik performansının yıllık değerlendirmeleri yapılabilmektedir.
Giderek globalleşen dünyamızda, artık birçok şirket, kamu ve özel sektör kuruluşu, sadece kendisi hakkında değil, ticari iş birliği içinde bulunduğu diğer kurumları da sürekli analiz etmek zorundadır. Ecovadis Belgesi , ticari ortaklarından değerlendirme talep eden şirketler için de birçok fayda sağlamaktadır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:
•    Ticaret ortakların sürdürülebilirlik performansını izlemek ve riskleri yönetmek.
•    Güvenilir derecelendirmeler ve küresel ölçütlerle sürdürülebilirlik uygulamalarında şeffaflığı teşvik etmek.
•    Farklı endüstriler için geçerli olan kilit sürdürülebilirlik konularına ilişkin pratik bilgiler edinmek.
•    Sektör risk profilleri, endüstrinin ana düzenlemeleri, güçlü yönleri ve iyileştirme alanları ve daha fazlası hakkında genel bir bakış açısı kazanmak.
•    Sürdürülebilirlik performansı yüksek olan ortakları belirlemek ve yenilikçiliği artırmak için sürdürülebilirlik uygulamalarının sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek.

Ecovadis Belgesi Süreçleri
Ecovadis, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (sürdürülebilirlik) değerlendirmesi hizmetini belirli bir ücret karşılığında sunmaktadır. Bu aşamada, dört temel adım bulunmakta ve süreç sonunda bütün kriterleri karşılayan işletmelere Ecovadis Belgesi verilmektedir.
1.    Kayıt
Ecovadis Belgesi ‘nin ilk adımında şirketlerden bazı genel bilgiler talep edilmektedir. Şirketin tüzel kişi adı, yeri, büyüklüğü ve faaliyet gösterdiği alanlar vs bu bilgilerden bazılarıdır
2.    Anket
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra anket aşamasına geçilmektedir. Bu adımda, şirketlere bir sürdürülebilirlik anketi yapılmaktadır. Her şirkete özel olarak hazırlanan bu ankette, şirketin büyüklüğü, sektörü ve bulunduğu konum için tüm sürdürülebilirlik etkilerini ele alınmaktadır. Anket sırasında verilen cevapların doğruluğu için şirketlerden bazı destekleyici belgeler talep edilmektedir. Bu nedenle, anketin büyük bir titizlikle doldurulması gerekmektedir. Bu da anket için ayrılan süreyi birkaç saatten birkaç güne kadar çıkarabilmektedir.
3.    Uzman Analizi
Kayıt işleminde sunulan bilgiler ve ankette verilen cevaplar bir sonraki adımda Ecovadis uzmanları tarafındna değerlendirilmektedir. Bu aşama ortalama 6 – 8 hafta sürmektedir. Ecovadis Belgesi için en kritik adımlarından biri olan uzman analizinde, Ecovadis’in kendi metodolojisi, Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 ve Global Compact gibi standart ve mevzuatlardan destek alınmaktadır.
4.    Sonuç
Bütün süreç tamamlandıktan sonra başvuru sahibi işletmeye Ecovadis değerlendirme sonuçları gönderilmektedir. Puan kartı yayınlandığında, şirketlere bir e-posta gönderilir ve bu puan kartı EcoVadis platformunda gösteirlmeye başlar. Puan kartları, yayın tarihinden itibaren on iki ay boyunca geçerlidir.

Anahtar kelimeler: Ecovadis Belgesi
Meta yazısı: Bu yazıda, Ecovadis Belgesi hakkında bilgiler ve belgelendirme süreçleri ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL