Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi

 Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi


Dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi almak isteyen firmaların 305/2011/EU sayılı Avrupa Birliği direktifine uyum sağlaması gerekir. Bu yönetmelik, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” ile uyumlaştırılmıştır. Bu düzenlemelerin kapsamına giren üreticiler, dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi alarak Avrupa pazarına ve iç iyasaya ürün sunabilmektedir. Yönetmelik, dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi ile ilgili gerekli prosedürleri; üretici, onaylanmış kuruluş ve Bakanlığın görev ve sorumluluklarını açıklamaktadır. Ayrıca, CE Belgesi’nin kullanım şartlarını ve ürün üzerine iliştirme kurallarını belirtmektedir.
 

Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi Nedir?


Dış cephe yalıtım, binalardaki ısı kayıplarını en aza indirmek için yapılan temel bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde yapılardaki iç mahallerin yazın serin, kışın sıcak olmasına katkı sunulmakta; böylelikle enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Dış cephe yalıtım işlemlerinde kullanılan sıvaların uygun özellikte olması ve istenen performans değerlerini sağlaması, yalıtım uygulamasının başarıyla tamamlanması için önem taşımaktadır. Dış cephe yalıtım sıvası ve yapılarda kullanılan diğer malzemelerin sahip olması gereken temel teknik, sağlık ve güvenlik şartlarının neler olduğu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde açıklanmıştır. Dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi almak isteyen firmaların, bu yönetmelikteki gereklilikleri karşılaması ve yönetmeliğin doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunuğu Avrupa standartlarına uygun test ve analizleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yönetmelik, yapı malzemelerinin temel karakteristik özelliklerinin doğrulanması, performans beyanlarının hazırlanması ve CE belgelendirme süreçlerine ilişkin konuları detaylandırmaktadır.


Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi Kapsamı


Dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi için üreticilerin tasarım, üretim ve test çalışmalarında özetle şu standartları referans alması gerekmektedir:


•    TS EN 1745 - Kâgir ve kâgir mamuller - Isıl özelliklerinin tayini yöntemleri
•    TS EN 1015-11 - Kagir harcı - Deney yöntemleri - Bölüm 11: Sertleşmiş harcın eğilmede çekme ve basınç dayanımının tayini
•    TS EN 1015-12 - Kagir harcı - Deney metotları - Bölüm 12: Sertleşmiş sıva ve örgü harcının alt tabakaya yapışma dayanımının tayini
•    TS EN 1015-18 - Kâgir harcı - Deney yöntemleri - Bölüm 18: Sertleşmiş harcın kapiler etkiden kaynaklanan su emme katsayısının tayini
•    TS EN 1015-19 - Kagir harcı - Deney metotları - Bölüm 19: Sertleşmiş sıva ve örgü harcının su buharı geçirimliliği tayini
•    TS EN 13823 - Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri - Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan - Döşemeler haricindeki yapı ürünleri

Dış cephe yalıtım sıvalarının CE belgelendirilmesi sürecinde özetle ürünlerin;


•    toksik madde ve herhangi bir tehlikeli partikül veya gaz içermemesi,
•    tehlikeli derecede radyasyona; su, hava ve toprak kirliliğine sebebiyet vermemesi,
•    su buharı geçirgenliği, sıkıştırma mukaveti ve termal iletkenliğinin istenen seviyede olması,
•    yangına karşı dayanıklı olması vs
istenmektedir.


Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi Nasıl Alınır?


Dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi almak isteyen bir firmanın gerçekleştirmesi gereken çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:
•    Ürün özelliklerini yönetmelik ve standarda uygun şekilde doğrulamak
•    Fabrika üretim kontrolü gerçekleştirmek
•    Üretimden alınan numunelerin akredite laboratuvarlarda test edilmesini sağlamak
•    Teknik dosya hazırlamak; dosya içerisinde ürüne ait tüm teknik ve güvenlik bilgi ve belgeleri, üretim proseslerine ait talimalat, kalite sertifikaları, AT uygunluk beyanı, test ve analiz sonuçları vs yer almalıdır.
•    Onaylanmış kuruluşlara dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi başvurusunda bulunmak
Dış cephe yalıtım ürünlerine, onaylanmış kuruluşlar fabrika üretim denetimleri yaptıktan sonra CE Belgesi verilmektedir. Belge alındıktan sonra sürekli geçerli kalabilmesi için onaylanmış kuruluşlar fabrikaları sürekli gözetim ve denetim altında tutmakta, periyodik olarak ölçümler ve incelemeler yapmaktadır.
Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi Faydaları
Her üründe olduğu gibi dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi de bu ürünlerin hem iç piyasaya hem de Avrupa Birliği ülkelerine satılabilmesi için bir ön koşul gibidir. Belge sahibi firmalar, ürünün teknik, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini doğruladığı için müşterilerinin güvenini ve memnuniyetini kazanabilir. Bu sayede müşteri şikayetleri ve ürün geri çağırmaları azalır, bu tip konulardan kaynaklı maliyetler düşer.

 

Dış cephe yalıtım sıvası grubuna giren ürünleri için CE belgesi almak isteyen üreticiler, hazırladıkları teknik dosya içerisine şu belgeleri ve bilgileri mutlaka koymalıdır:

* Üretici firma bilgileri
* Dış cephe yalıtım sıvası hakkında teknik bilgiler ve ürünün kullanım amacı
* Test ve analiz raporları
* Referans alınan standartlar
* Dış cephe yalıtım sıvasının üretilmesi için tedarik edilen hammadde, ara veya yan ürün listesi ve tedarikçi bilgileri
* Ürünün kullanım kılavuzu

Bu belgelerin hazırlanması; gerektiğinde test, analiz ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer teknik hizmetlerin takibi için firmaların CE Belgesi konusunda danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. Böylelikle, belgelendirme süreci hızlı, kolay ve doğru bir şekilde ilerleyecektir.


Dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi, firmaların piyasadaki rekabet gücünü ve kurumsal itibarını da artırır. Ayrıca, yine birçok ürün grubunda olduğu gibi ihalelerde bu firmalara ayrıcalık tanınabilir. Dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi bulunan firmalar, devlet teşviklerinden de yararlanabilir.


Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, CE belgelendirme konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde şimdiye kadar birçok firmanın CE Belgesi almasını sağlamıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren tüm ürünlerin CE belgelendirilmesine ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan Aşan Danışmanlık, belgelendirme sürecinin çok daha hızlı, kolay ve düşük maliyetli olmasını sağlamaktadır. Dış cephe yalıtım sıvası CE Belgesi alımına ilişkin her türlü konuda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir, sürecin tamamında veya istediğiniz aşamalarında destek alabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp