Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi

Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi


Demiryolu veya raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren firmalar, demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi kapsamına girmektedir. Bu konuyla ilgili Avrupa Birliği yönetmeliği olan 2016/797/AT sayılı direktif, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 11 Haziran 2016 tarihinde kabul edilmiştir. Ülkemizde de Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde kabul edilen direktif, demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi için gerekli kural ve esasları açıklamaktadır. Demiryolu sistemleriyle ilgili herhangi bir komponent üreten veya bu konuda hizmet veren firmalar demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi alarak ürün, hizmet, yazılım, sistem vb gibi çalışmalarını sertifikalandırabilmektedir. Bu da firmalara AB pazarına erişme ve iç piyasada yasal süreçlere uygun faaliyet gösterme fırsatı tanımaktadır.
Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Nedir?
Karşılıklı işletilebilirlik, bir demiryolu sisteminin, araçların uluslararası trafikte emniyetli ve kesintisiz bir şekilde hareket edebilmesi için sahip olması gereken performansını ifade etmektedir. Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi ile ilgili tüm detayların açıklandığı yönetmelik özetle şu amaçlar için geliştirilmiştir:
•    Ulusal ve uluslararası demiryolu sistemleri arasında raylı taşıma hizmetlerini kolaylaştırmak
•    Bu hizmetleri sürdürülebilir şekilde iyileştirmek ve geliştirmek
•    Bu çalışmalarla ilgili teknik uyumlaştırma prosedürlerini tanımlamak
•    Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nin esaslarını göz önünde bulundurarak demiryolu emniyetinin sağlanması amacıyla karşılıklı işletilebilirlik için gerekli şartları ortaya koymak
Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi, bu sistemlerin tasarımından inşasına, devreye alınmasından geliştirilmesine ve yenilenmesine, bakım prosedürlerinin oluşturulmasından bakımda çalışacak personellerin yeterliliklerinin belirlenmesine kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Belgelendirme sürecinde söz konusu ürün ve/veya sistemler için geçerli olabilecek tüm sağlık ve emniyet koşulları dikkate alınmaktadır.


Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Kapsamı


Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik ile ilgili yönetmelik, demiryolu sistemlerini şu alt sistemlere ayırmıştır:
•    Yapısal alt sistemler
o    Altyapı
o    Enerji
o    Araç üstü / hat üstü kontrol; kumanda ve sinyalizasyon sistemleri
o    Çeken ve çekilen araçlar
•    Fonksiyonel alt sistemler
o    İşletme ve trafik yönetimi
o    Bakım
o    Yolcu ve yük hizmetleri için telematik uygulamalar
Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi almak isteyen firmaların karşılaması gereken temel gereklilikleri şu başlıklarda kategorize edebiliriz:
•    Emniyet
•    Güvenilirlik ve uygunluk
•    Sağlık
•    Çevreyi koruma
•    Teknik uyumluluk
•    Erişilebilirlik


Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Nasıl Alınır?


Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi almak isteyen firmaların yapması gereken çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:
•    Demiryolu sistemlerine veya alt sistemlere ait belgelendirilecek ürünle ilgili gerekli test, analiz ve/veya hesaplamaların yapılması
•    Teknik dosyanın hazırlanması; yönetmeliğe göre teknik dosya içerisinde olması gereken bilgi ve belgeler şu şekildedir:
o    AT doğrulama beyanı
o    Sisteme ait genel ve ayrıntılı çizimler, hidrolik ve/veya elektronik diyagramlar, kontrol devre şemaları, işletme ve bakım kılavuzları, veri işleme açıklaması vs
o    Karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin listesi
o    Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülen denetim, test ve muayene kayıtlarının kopyası
o    AT doğrulama sertifikaları
o    Risk değerlendirmesi için ortak emniyet yöntemine göre hazırlanmış değerlendirme raporu
•    Onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunma
•    Onaylanmış kuruluşun denetimi ve gözetimi doğrultusunda yapılması gereken diğer çalışmaları gerçekleştirme; ilave test, dokümantasyon vs
•    Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi alındıktan sonra gözetim denetimleriyle belgenin geçerliliğini sağlama


Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Faydaları


Belge sahibi işletmelerin elde edeceği avantajları şöyle özetleyebiliriz:
•    Avrupa Birliği pazarına demiryolu sistemlerinde kullanılan çeşitli ürünleri ve hizmetleri arz edebilmek
•    Ulusal demiryolu sistemleriyle ilgili iç piyasa gerekliliklerini karşılamak
•    Ürünlerin teknik, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini doğrulayarak müşteri memnuniyetini sağlamak; bu sayede ürünle ilgili müşteri şikayetleri ve olası ürün geri çağırmalarından ciddi bir düşüş kaydedilecektir.
•    Kamu ve özel sektördeki demiryolu sistemleri ile ilgili düzenlenen ihalelerde ayrıcalık ve öncelik edinme hakkı kazanmak
•    Hükümetlerin raylı sistemlerle ilgili yaptıkları teşvik, hibe ve desteklerden faydalanabilmek
•    Kurumsal itibarda artış


Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, diğer birçok CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi konusunda da firmalara profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Belgelendirme sürecinin her bir aşamasını en doğru, güvenilir ve şeffaf bir şekilde planlayan Aşan Danışmanlık, firmalara her konuda yol göstermekte ve taleplerine hızlı geri dönüş yapmaktadır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.


 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?