Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi

Raylı sistemler ya da demiryolu sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalar demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE belgesi kapsamına girmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Avrupa Birliği yönetmelik ve mevzuat oluşturmuştur. Demiryolu istemleriyle ilgili olarak üretim yapan ve hizmet veren firmalarda olması gereken bir belgedir. Ürün kalitesinin anlaşılması ve ürünlerin en iyi şekilde tanıtılması adına kişilere bu konuda destek veren bir belgedir.

Kişilerin bu belge sayesinde ürünün hizmet, sistem ve yazılım gibi konularını, çalışmalarını sertifikalandırılabilmektedir. Bundan dolayı demiryolu anlamında en iyiye ulaşmak ve ürünlerin tanıtılmasında da sorun yaşamamak için kişiler AB pazarında da yer bulabilmek adına bu belgeyi almalıdır. Hemen her açıdan kişilere fayda ve avantaj sağlan bu belge ile bu kategoride yer alan firmaların kar elde etmesi ve ürünlerinin güvenilirlik kazanmasını sağlayabilirler.

Bu ürünlerin AB pazarına erişmesi ve iç piyasada yasal süreçlere uygun şekilde yer alma gibi artıları da beraberinde getirir. Hem daha iyi bir tanıtım hem de firmaların kendilerini kanıtlamalarına yönelik olarak alınması gereken tüm önlemler sayesinde kişiler bu belgeyi almaya hak kazanabilir. Firma olarak vermekte olduğumuz hizmet kapsamında bu belgenin temin edilmesi ve kişilerin en pratik şekilde bu belgeyi alması da yer alır. Bu nedenle firmadan hizmet alarak bu belgeye sahip olmak mümkündür.

Biz Aşan Danışmanlık olarak sıklıkla verdiğimiz danışmanlıkların başında gelen CE belgelendirme süreçlerinde sizlerin de yanında oluyoruz, merak ettiğiniz her türlü husus için bize sitemizdeki whatsapp hattı veya telefon numaraları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Hakkında Diğer Detaylar

Demiryolu faaliyetlerinin içerisinde yer almakta olan kişiler ve firmalar için son derece gerekli olan bu belge firmalarda olduğu zaman çalışma ve de ürün açısından pek çok avantaj oluşturur. Bu sayede kişiler pazarlarda ve AB ülkelerinde kolaylıkla açılabilme ve de yer alabilme imkanını yakalamış olur. Hem daha iyi bir tanınma hem de ürünlerin ya da yapılmakta olan işin güvenilir, kaliteli olduğunu kanıtlamak adına kişiler en iyi şekilde sonuç alması sağlanmış olur. Belgeyi almak isteyen kişiler firmamız ile iletişime geçerek ve tüm gereklilikleri bilerek hareket etmelidir.

Fayda olarak bakıldığı zaman ulusal ve uluslararası demiryolu sistemleri arasında raylı taşıma hizmetleri kolaylaşmaktadır. Bu hizmetleri sürdürülebilir şekilde geliştirmek ve iyileştirmekte bu belge ile son derece mümkün olur. Bu çalışmalarla ilgili olarak teknik olarak uyumlaştırma prosedürlerini tanımlamaktadır. Demiryolu emniyet prosedürlerinin yönetmelik esaslarını göz önünde bulundurarak demiryolu emniyetinin sağlanması amacıyla gerekli şartları ortaya koymayı da kolaylaştırmaktadır.

Aşan Danışmanlık firmasının sağladığı belgeler ile sizde kısa süre içerisinde ihtiyacınız olana erişin.

Firmaların en iyi şekilde çalışmasını ve avantaj oluşturmasını sağlamak amaçlı olarak kişiler bu belgeyi temin ederse en iyi şekilde sonuç elde edebilir. Bu sistemlerin tasarımından,  inşasına ve yenilenmesine, geliştirilmesine kadar her açıdan fayda sağlayan bu belgeyi hemen her bu faaliyeti sağlan firmalar alabilir.


Demiryolu veya raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren firmalar, demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi kapsamına girmektedir. Bu konuyla ilgili Avrupa Birliği yönetmeliği olan 2016/797/AT sayılı direktif, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 11 Haziran 2016 tarihinde kabul edilmiştir. Ülkemizde de Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde kabul edilen direktif, demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi için gerekli kural ve esasları açıklamaktadır. Demiryolu sistemleriyle ilgili herhangi bir komponent üreten veya bu konuda hizmet veren firmalar demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi alarak ürün, hizmet, yazılım, sistem vb gibi çalışmalarını sertifikalandırabilmektedir. Bu da firmalara AB pazarına erişme ve iç piyasada yasal süreçlere uygun faaliyet gösterme fırsatı tanımaktadır.


Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Nedir?

Karşılıklı işletilebilirlik, bir demiryolu sisteminin, araçların uluslararası trafikte emniyetli ve kesintisiz bir şekilde hareket edebilmesi için sahip olması gereken performansını ifade etmektedir. Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi ile ilgili tüm detayların açıklandığı yönetmelik özetle şu amaçlar için geliştirilmiştir:

•    Ulusal ve uluslararası demiryolu sistemleri arasında raylı taşıma hizmetlerini kolaylaştırmak
•    Bu hizmetleri sürdürülebilir şekilde iyileştirmek ve geliştirmek
•    Bu çalışmalarla ilgili teknik uyumlaştırma prosedürlerini tanımlamak
•    Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nin esaslarını göz önünde bulundurarak demiryolu emniyetinin sağlanması amacıyla karşılıklı işletilebilirlik için gerekli şartları ortaya koymak

Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi, bu sistemlerin tasarımından inşasına, devreye alınmasından geliştirilmesine ve yenilenmesine, bakım prosedürlerinin oluşturulmasından bakımda çalışacak personellerin yeterliliklerinin belirlenmesine kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Belgelendirme sürecinde söz konusu ürün ve/veya sistemler için geçerli olabilecek tüm sağlık ve emniyet koşulları dikkate alınmaktadır.

 

Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Kapsamı

 
Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik ile ilgili yönetmelik, demiryolu sistemlerini şu alt sistemlere ayırmıştır:

•    Yapısal alt sistemler
o    Altyapı
o    Enerji
o    Araç üstü / hat üstü kontrol; kumanda ve sinyalizasyon sistemleri
o    Çeken ve çekilen araçlar
•    Fonksiyonel alt sistemler
o    İşletme ve trafik yönetimi
o    Bakım
o    Yolcu ve yük hizmetleri için telematik uygulamalar

Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi almak isteyen firmaların karşılaması gereken temel gereklilikleri şu başlıklarda kategorize edebiliriz:


•    Emniyet
•    Güvenilirlik ve uygunluk
•    Sağlık
•    Çevreyi koruma
•    Teknik uyumluluk
•    Erişilebilirlik

 Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Faydaları


Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Nasıl Alınır?


Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi almak isteyen firmaların yapması gereken çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

•    Demiryolu sistemlerine veya alt sistemlere ait belgelendirilecek ürünle ilgili gerekli test, analiz ve/veya hesaplamaların yapılması
•    Teknik dosyanın hazırlanması; yönetmeliğe göre teknik dosya içerisinde olması gereken bilgi ve belgeler şu şekildedir:
o    AT doğrulama beyanı
o    Sisteme ait genel ve ayrıntılı çizimler, hidrolik ve/veya elektronik diyagramlar, kontrol devre şemaları, işletme ve bakım kılavuzları, veri işleme açıklaması vs
o    Karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin listesi
o    Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülen denetim, test ve muayene kayıtlarının kopyası
o    AT doğrulama sertifikaları
o    Risk değerlendirmesi için ortak emniyet yöntemine göre hazırlanmış değerlendirme raporu
•    Onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunma
•    Onaylanmış kuruluşun denetimi ve gözetimi doğrultusunda yapılması gereken diğer çalışmaları gerçekleştirme; ilave test, dokümantasyon vs
•    Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi alındıktan sonra gözetim denetimleriyle belgenin geçerliliğini sağlama

Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Faydaları


Belge sahibi işletmelerin elde edeceği avantajları şöyle özetleyebiliriz:

•    Avrupa Birliği pazarına demiryolu sistemlerinde kullanılan çeşitli ürünleri ve hizmetleri arz edebilmek
•    Ulusal demiryolu sistemleriyle ilgili iç piyasa gerekliliklerini karşılamak
•    Ürünlerin teknik, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini doğrulayarak müşteri memnuniyetini sağlamak; bu sayede ürünle ilgili müşteri şikayetleri ve olası ürün geri çağırmalarından ciddi bir düşüş kaydedilecektir.
•    Kamu ve özel sektördeki demiryolu sistemleri ile ilgili düzenlenen ihalelerde ayrıcalık ve öncelik edinme hakkı kazanmak
•    Hükümetlerin raylı sistemlerle ilgili yaptıkları teşvik, hibe ve desteklerden faydalanabilmek
•    Kurumsal itibarda artış
 

Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, diğer birçok CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE Belgesi konusunda da firmalara profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Belgelendirme sürecinin her bir aşamasını en doğru, güvenilir ve şeffaf bir şekilde planlayan Aşan Danışmanlık, firmalara her konuda yol göstermekte ve taleplerine hızlı geri dönüş yapmaktadır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
 

Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik CE Belgesi Nasıl Alınır?


Kişilerin almak istedikleri bu belge için tüm durumları ve özellikleri yerine getirmesi ve de yönetmeliğe uygun olacak şekilde hareket etmesi gerekir. Bu nedenle kişiler firmamızı tercih ederek tüm mevzuata ve uyulması gereken kurallara, her türlü aşamalara göre hareket etmekte fayda vardır. Bu durumda kişiler gereksinimleri ve yeterlilikleri yerine getirip buna yönelik aşamaları geçebilmelidir.

Çalışma durumu ve ortamına göre kişiler bu belgeyi alabileceği için firmamız tarafından sunulmakta olan bu belgeyi almaya yönelik tüm kurallara uymak gerekir. Kişilerin üretim ya da diğer konularda da demiryolu faaliyetlerini sağlamasına ve bu belgenin alınmasına özen gösterilmelidir. Demiryolu sisteminde karşılıklı işletilebilirlik CE belgesi almak ve temin etmek için firma kişilere yardımcı olur.
Daha fazla bilgi ve detay için Aşan Danışmanlık müşteri temsilcileri ile görüşün, merak ettiğiniz soruların yanıtını anında alın.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp