Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Cradle to Cradle (C2C) Sertifikası

 Cradle to Cradle Nedir?


Cradle to Cradle Sertifikası, güvenli, sorumlu ve yaşam döngüsü esas alınarak üretilmiş ürünler için geliştirilen küresel bir standarttır. Değer zincirindeki lider markalar, perakendeciler, tasarımcılar ve üreticiler, ürünlerinin insanlar ve gezegen üzerindeki etkisinin olumlu olmasını sağlamak için Cradle to Sertifikası almaktadır. Bu sertifika on yıldan uzun bir süredir şirketlerin, malzemelerini ve ürünlerini dünyanın en gelişmiş bilim esaslı kurallara göre yenilemesine ve optimize etmesine yardımcı olmaktadır. C2C Sertifikası almak isteyen firmalar, süreç hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir.
Cradle to Cradle (C2C) Sertifikası Nedir?
Cradle to Cradle Sertifikası, Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Beşikten Beşiğe Ürün İnovasyonu Enstitüsü) tarafından geliştirilen bir programdır. Enstitü, insanlar ve gezegen üzerinde olumlu etkisi olan ürünler aracılığıyla döngüsel ekonomi için inovasyonu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Cradle to Cradle Sertifikası da bu bağlamda yürütülen çalışmalardan biridir. Enstitü, hükümetlere ve diğer paydaşlara ürünlerin tasarlanma ve üretilme şeklini yenilemeleri için ihtiyaç duydukları teknik çözümleri ve bilgileri sağlamaya çalışmaktadır. Çeşitli ortaklıklar ve iş birlikçi girişimler ile küresel ve döngüsel bir ekonomiye geçişi hızlandırmaktadır. Enstitünün merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ve Hollanda´nın başkenti Amsterdam’dadır. Ofisleri de ABD’nin başkenti Washington DC´dedir. Kurumun çalışmaları Cradle to Cradle Sertifikası program ücretleri, vakıf ve sponsorların desteği ile finanse edilmektedir.
“Beşikten beşiğe” anlamına gelen C2C Sertifikası, malzemelerin ve ürünlerin güvenliğini, döngüselliğini ve sorumluluğunu beş sürdürülebilirlik performans kategorisinde değerlendirmektedir. Şimdi bunlara bir göz atalım.


•    Malzeme sağlığı: Malzemelerin insanlar ve çevre için güvenli olmasını sağlamak
•    Ürün döngüselliği: Yenilenebilen ve geri dönüştürülebilen ürün ve süreç tasarımı yoluyla döngüsel ekonomiyi mümkün kılmak
•    Temiz hava ve iklim koruması: Temiz havayı korumak, yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek ve zararlı emisyonları azaltmak
•    Su ve toprak yönetimi: Temiz su ve sağlıklı toprakların korunması
•    Sosyal adalet: İnsan haklarına saygı duymak; adil ve eşitlikçi bir toplumun inşa edilmesine katkı sunmak

 

Cradle to Cradle (C2C) Sertifikası Nasıl Alınır?


C2C Enstitüsü, kalite politikaları gereği üçüncü taraf ürün sertifikasyon programı yürütmektedir. Şirketler, bir malzeme veya ürün için Cradle to Cradle Sertifikası almak amacıyla ilgili malzeme ya da ürünün C2C standartlarının gereksinimlerini karşıladığından emin olmalıdır. Bunun için de nitelikli bir bağımsız değerlendirme kuruluşu ile çalışmalıdır.
C2C Sertifikası için takip edilen adımlar özetle şu şekildedir:
•    Ürünün  Cradle to Cradle Sertifikası’na uygun olup olmadığı belirlenir. Bunun için belgelendirme kapsamı, yasaklı kimyasallar listesine uygunluk, sürekli iyileştirme ve ürün optimizasyonu taahhüdü, C2C standartlarındaki uygunluk gereksinimleri gibi konular araştırılmalıdır.
•    Ürünün test edilmesi, analizi ve değerlendirilmesi için bir akredite değerlendirme kuruluşu seçilir. Maliyet, zaman çizelgesi ve gerekli kaynakları içeren bir sertifikasyon planı oluşturulur.
•    Verileri ve belgeleri derlemek ve değerlendirmek için değerlendirici kuruluşla beraber çalışılır. Kuruluş, verileri C2C standardı kriterlerine göre değerlendirir. Değerlendirici tarafından bir araya getirilen özeti raporu nihai inceleme için enstitüye gönderilir.
•    Enstitü, tamlığı ve doğruluğu sağlamak için raporu inceler. Başvuru sahibi bir sertifikasyon anlaşması imzalar ve sertifika ücretini Enstitüye öder. Enstitü, Ticari Marka Kullanım Kılavuzunun gereklilikleri uyarınca C2C sertifikası düzenleyerek ve “Cradle to Cradle Certified®” markasının kullanımıyla ilgili nihai sertifikasyon kararını verir.
Şirketler, Cradle to Cradle Sertifikası aldıktan sonra da çalışmalara devam etmelidir. Ürün inovasyon ve sertifikasyon hikayelerini müşterilerine anlatmalı ve bunun için enstitü ve pazarlama ekipleriyle beraber çalışmalıdır. Ayrıca her iki yılda bir yeniden sertifikalandırma yapmak için yeni veriler toplamak üzere değerlendirici kuruluşla iletişim haline olmalıdır. Değerlendirici, verileri ve optimizasyon stratejilerindeki ilerlemeyi değerlendirir ve C2C Sertifikası’nın geçerli kalmasını sağlar.


C2C Sertifikası Faydaları


Cradle to Cradle Sertifikası, birçok lider marka, kuruluş ve sürdürülebilirlik standardı tarafından tercih edilen bir ürün sertifikası olarak kabul edilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Amazon, BREEAM-NL, San Fransisco şehri, Google, The Home Depot, LEED, Rabobank, Responsible Purchasing Network (RPN), AASHE’nin (Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education) STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating System) programı, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), Walgreens, Walmart, WELL Yapı standardı.
C2C Sertifikası, sağlıklı, adil ve sürdürülebilir bir gelecek sağlayan ürünler tasarlamak ve üretmek için günümüzdeki en iddialı ve uygulanabilir standardizasyon çerçevelerinden biridir. Cradle to Cradle Sertifikası, birbirine bağlı sürdürülebilirlik konularını ele alarak ve güvenli ve döngüsel ürünler geliştirerek taahhütten eyleme geçmek için her ölçekten işletmeye kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Standart, markalara, üreticilere, perakendecilere ve ürün tasarımcılarına şu konularda destek olmaktadır:
•    Sürdürülebilirlik odağındaki eylemlere öncelik verilmesi
•    Ürün yeniliğinden operasyonlara kadar değişim için yol haritaları oluşturulması
•    Değer zinciri boyunca iş modellerinin , sistemlerin ve iş birliğinin dönüştürülmesi
•    Sürdürülebilirlik performansının doğrulanması ve ilerlemenin ölçülmesi
•    Güvenli, döngüsel ve adil bir gelecek inşa etmek için endüstri dönüşüm süreçlerine öncülük edilmesi


Cradle to Cradle (C2C) Sertifikası Danışmanlık Hizmeti


C2C Sertifikası almak isteyen firmaların gerçekleştirmesi gereken birtakım zorunlu çalışma bulunmaktadır. Enstitüyle gerekli iletişimin sağlanması, değerlendirici kuruluş bulunması; test, analiz ve ürün doğrulama çalışmaları, gerekli dokümantasyon sisteminin kurulması vb gibi çalışmalarda şirketler mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Günümüzde birçok ürün, hizmet, marka, süreç ve sektör standardı ve sertifikasyonu konusunda uzmanlık sahibi olan Aşan Danışmanlık, Cradle to Cradle (C2C) Sertifikası almak isteyen firmalara da yardımcı olmaktadır. Cradle to Cradle Sertifikası ile ilgili tüm konularda Aşan Danışmanlık sizlere profesyonel hizmet sunmakta ve belgelendirme sürecinin tamamında yanınızda yer almaktadır.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp