Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

CE Markalama (CE Marking) Nedir?

CE Markalama (CE Marking) Nedir?CE markalama, bir ürünün gerekli yasal düzenlemelere uyum sağlayarak AB pazarında serbestçe dolaşmasını sağlayan bir prosedürdür. CE etiketi / CE işareti (CE mark) bir ürünün, AB’nin o ürünle ilgili yayınladığı teknik mevzuatın ve o mevzuatın atıfta bulunduğu uyumlaştırılmış (harmonized) Avrupa standartlarının gerekliliklerini karşıladığını göstermektedir. Kalite, sağlık, güvenlik, performans, dayanıklılık, çevre vb gibi konulardaki temel gereksinimleri açıklayan bu yönetmelikler, CE markalama için yasal bir zemin oluşturmaktadır. CE markalaması doğru yapılmış bir ürün, birtakım özel test ve analizlerden geçmiş, piyasa arz koşullarını sağlamış, ilgili dokümanları hazırlanmış ve çoğunlukla satışa hazır ürün anlamına gelmektedir. CE markalama, üretici firmaların ve yönetmelik kapsamında belgelendirme sürecine dahil edilmesine izin verilen onaylanmış kuruluşların belirli sorumluluklar almasını gerektirmektedir.


CE Markalama Hangi Ürünlere Yapılır?


CE markalama, AB’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri (CE Direktifleri) doğrultusunda belgelendirme çerçevesi çizilen ve belgelendirme zorunluluğu getirilen ürün grupları için yapılmaktadır. Farklı sektör ve ürünler için hazırlanmış özel AB yönetmelikleri doğrultusunda Avrupa Ekonomi Alanı (AEA) içerisinde piyasaya sunulacak birçok ürün için markalama işlemi yapılmaktadır. Bu ürünlerden bazıları şunlardır:
•    Makineler
•    Asansörler
•    Basınçlı ekipmanlar
•    Tıbbi cihazlar
•    Kişisel koruyucu donanımlar
•    Yapı malzemeleri
•    Oyuncaklar
•    Elektronik cihazlar
•    Teleferik sistemleri
•    Sıcak su kazanları
•    Piroteknik maddeler
•    Gaz yakan cihazlar


CE Markalama Nasıl Yapılır?


CE markalamanın gereklilikleri ve fiziksel olarak ürün üzerine nasıl iliştirilmesi gerektiği, yukarıdaki ürünlerle ilgili spesifik olarak yayınlanan yönetmeliklerde detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu bağlamda, belgelendirme süreci tamamlandıktan sonra yapılan markalama işleminde şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
•    CE işareti “CE” baş harflerinden oluşmalıdır.
•    Her iki harf de aynı dikey boyutta ve minimum 5 mm büyüklükte olmalıdır.
•    CE işareti ürün üzerinde kullanıcı tarafından görünür olmalıdır.
•    Herkesin okuyabileceği bir konumda ve silinmez olmalıdır.
•    İşaretin büyütülmesi ya da küçütülmesi gerekiyorsa “CE” harflerinin ikisi de aynı ölçekte hareket etmelidir.
•    Harfler görünür kaldıktan sonra işaret farklı renklerde, düz ya da içi boş bir biçimde yazılabilir.
•    Ürün, üzerine markalama işlemi yapılamayacak kadar küçükse, işaret ürünün ambalajında ve sevk edilirken beraberinde gönderilen belgelerin üzerinde belirtilmelidir.
•    Bazı ürünler aynı anda birden fazla yönetmeliğin kapsamına dahil olabilmekte ve belgelendirme işlemi her bir yönetmelik için ayrı ayrı yapılabilmektedir. Bu durumda, CE markalama işleminde tüm yönetmeliklerin numaraları yer almalıdır.


CE Markalama Faydaları


CE markalamanın ürünün paydaşlarına sağladığı faydaları şöyle özetleyebiliriz:
•    Ürünün Avrupa pazarına girmesini ve serbestçe dolaşmasını sağlar.
•    Birçok ülke CE işaretinin geçerliliğini kabul ettiğinden Avrupa dışındaki piyasalara da ürün arz edilebilmektedir.
•    Bu işaret, ürünün Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ürünle ilgili yönetmeliğe uygun olduğunu gösterir.
•    Ürünün temel sağlık, güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşıladığını doğrular. CE etiketi başlangıç kalite düzeyinin göstergesidir.
•    CE markalaması yasal gerekliliklere göre yapılmış bir ürün, ürün sahibi firmanın piyasadaki rekabet gücünü artırır, marka imajını yükseltir.
•    CE etiketi kullanıcılar için de bir güvencedir. Bir ürünü satın alacak müşteriler CE işareti bulunan ürünlere öncelik verir ve bu da şirketlerin kurumsal itibarını ve satış hacmini artırır.


CE Markalama Danışmanlığı


CE markalama işleminden önce firmaların ürünleriyle ilgili tüm teknik ve idari zorunlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu süreçte test, analiz, ürün doğrulama, dokümantasyon, teknik dosya hazırlama, onaylanmış kuruluşla beraber süreç takibi yapma, akredite belgelendirme kuruluşlarıyla iletişimde olma gibi faaliyetler söz konusudur. Bunların doğru ve yönetmeliklere uygun şekilde tamamlanmasının ardından CE markalama yapılabilmektedir. Aşan Danışmanlık, firmaların CE belgelendirme sürecinin başından sonuna kadar yapması gereken tüm çalışmalara planyarak profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp