0212 438 04 76
0541 341 20 34
Teklif Al

CE Belgelendirme Danışmanlık - CE Belgesi Danışmanlığı

CE İşareti, Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme, test ve işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren bir Avrupa Birliği işaretidir.

CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün belgesi niteliğindedir bu yüzden CE Belgesi olarak adlandırılır.

CE işareti , ürünün mevzuata uygunluğunu göstermek için kullanılır. Ürün üzerinde üretici veya temsilcisinin ismi, onaylanmış kuruluş numarası, ürünün adı, yönetmeliklerde tanımlanan ölçüler bulunmaktadır.

CE İşareti tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz.

CE Belgesi (CE İşareti) Nedir?

Fransızca Avrupa Birliğinin kısaltmasıdır. “Communautés Européennes” Bu CE Harfleri ilgili ürünün direktiflerde belirtilen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sunularak serbest dolaşabileceğini belirtir. Kalite Belgesi veya işareti değildir, ancak ürünün güvenli ürün pasaportu almış olduğunu gösterir, güven verir.  CE İşaretli üründe üretici ve dağıtıcı tarafından ilgili sağlık ve çevre koşullarının analiz edildiği ve sağlandığı kullanıcıya doğru bilgiler verildiği düşünülebilir.

CE İşaretinin Boyutları ve özellikleri ise aşağıdaki gibi olabilir.

a) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm boyunda “CE” harflerinden oluşur.

b) Bu işaret için öngörülen oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir.

c) Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, etiketine, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir.

d) Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

III. CE İşareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir.

IV. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, CE İşaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Avrupa Komisyonu tarafından verilen kimlik kayıt numarası yer alır.

V. Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, CE İşareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanma kategorisini gösteren başka bir işaretleme yer alabilir.

VI. Ürünlere, CE İşaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak şekilde başka işaretler iliştirilemez.

VII. Ulusal veya uluslararası bir standarda uygunluğu belirten işaretler CE İşaretinin görünebilirliğine ve okunabilirliğine zarar vermemek kaydıyla, ürüne, ambalajına veya ekli dokümanına iliştirilebilir.

VIII. CE İşareti, üretici tarafından iliştirilir. Onaylanmış kuruluşun (CE Belgesi veren firmaların) kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştirilir.

CE Belgesi Nasıl Alınır

* Müşteri başvurusunu firmamıza iletir

* CE Belgesi alacak olan firmadan ürün ile ilgili gerekli bilgiler “CE Teknik Bilgi Formu” ile temin edilir

* Ürün onaylanmış kuruluş gerektiren bir ürün ise ürün kapsamına göre yurt içi ve yurt dışındaki onaylanmış kuruluşlardan fiyat araştırması yapılarak müşteriye “CE Belgesi Maliyeti” hakkında hızlı ve güvenilir fiyat ve süreç bilgisi verilir.

* Bu fiyatlar doğrultusunda firmaya CE Belgelendirme teklifi gönderilir

* Teklifin kabul edilmesi durumunda müşteri ve firmamız arasında sözleşme yapılır

* Eğer ürün ilgili direktife göre testler gerektiriyor ise ürüne gerekli testler yapılır veya yaptırılır.

* Teknik Dosya İçeriği için ürüne ait gerekli tüm bilgi ve belgeler tamamlanır.

* Tüm bu işlemlerden sonra firmaya CE Belgesi ve Teknik Dosya teslim edilir

CE Belgelendirme Yol Haritamız tamamlandıktan sonra ürüne yukarıda belirtilen ölçülerde CE İşareti (CE Markalama) yapılır. Tüm bu konularda destek almak ve teknik uzmanla çalışmak isterseniz CE Belgelendirme Bölümümüz ile görüşebilirsiniz.