Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

CDP-Karbon Saydamlık Projesi

CDP Nedir?

CDP (Carbon Disclosure Project), kurumların ve yerel yönetimlerin çevresel ayak izlerini şeffaf bir şekilde paylaşmalarını sağlayan bir kuruluştur. CDP (Karbon Saydamlık Projesi), geliştirdiği veri setleri ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının, şehirlerin, belediyelerin, eyaletlerin ve bölgelerin çevresel raporlamalar yapmalarını sağlar. Merkezi Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan CDP’nin Avrupa’nın farklı şehirlerinde ve dünyanın farklı bölgelerinde çalışma ofisleri bulunmaktadır. CDP, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olup kurumları ve şehirleri çevresel sürdürülebilirlik anlamında daha şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir olmaya teşvik etmektedir. Günümüzde 100’e yakın ülkeden çok sayıda şehir ve şirket Karbon Saydamlık Projesi aracılığıyla yıllık bazda çevresel raporlarını yayınlamaktadır.
CDP, küresel çevre açıklama sisteminin yürütücüsü olarak iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi kritik çevre konularındaki risklerin ele alınmasını sağlar. Bu konuda ortaya çıkan fırsatların da değerlendirilmesi için uygun bir zemin oluşturmaya çalışır. 2000 yılında kurulan CDP, 21. yüzyılda kurumların çevresel sürdürülebilirlik politikalarının tamamlanmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Zira, Birleşmiş Milletler’in bin yıl kalkınma hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma amaçları yerel yönetimlere ve şirketlere daha fazla misyon yüklemeye başlamıştır. CDP Karbon Saydamlık Projesi de çevresel sorunların yönetimi, yeşil yatırımların artırılması, yerel ve küresel iş birliklerinin kurulması, sürdürülebilir ekonomilerin yaratılması, üretim ve tüketim alışkanlarının sürdürülebilirlik bağlamında yeniden belirlenmesi amacıyla bir küresel beyan sistemi geliştirmiştir.

CDP Raporu Neden Önemli?

İklim değişikliği, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, biyoçeşitliliğin bozulması gibi küresel çevre problemleri, çevresel düzenlemeleri her geçen gün daha sıkı hale getirmektedir. Faaliyet alanı, büyüklüğü veya konumu fark etmeksizin her kuruluş bu konuda sorumluluk almak zorundadır. Bunun için birçok yasal düzenleme yapılmakta ve uluslararası standartlar geliştirilmektedir.
Tüm bu çalışmaların ortak noktasında karbon ayak izi, su ayak izi ve ekolojik ayak izi gibi temel çevresel etki parametrelerinin doğru, şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde beyan edilmesi vardır. Bu artık her şirket için gerek yasal düzenlemelerle gerekse paydaş ilişkileri yönetimi bağlamında bir zorunluluk halini almıştır. Çünkü devletler uzun vadeli politikalarını artık sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlemektedir. Bunun yanı sıra müşteri taleplerinin karşılanması, sorumlu yatırımcıların yeşil yatırımlarının çekilmesi, kamuoyunda çevresel konularda farkındalığı yüksek bir marka imajının oluşturulması için çevresel verilerin raporlanması en önemli çalışmalardan biri olmuştur.


Şirketler CDP Karbon Saydamlık Projesi aracılığıyla çevresel ayak izlerini açıklayarak özetle şu avantajları elde etmektedir:

  •  Müşteri, tedarikçi, yatırımcı, hissedar ve diğer paydaşların çevresel konulardaki beklentilerinin karşılanması
  •  Borsada yüksek bir performans elde etmek, sermayeye erişmek ve ihalelerde öncelik hakkı elde etmek gibi için piyasadaki rekabet gücünü artırmak
  •  Şirketin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki performansının geçmiş yıllara göre kıyaslanmasını sağlamak
  •  Etkin bir çevre yönetimi için risklerin ve fırsatların belirlenmesini sağlamak
  •  Çevresel konulardaki ulusal ve uluslararası düzenlemelere daha hızlı uyum sağlamak


Karbon ayak izini haritalamak, üretilen emisyonlar ve bu alandaki ilerlemeyi ölçmek, şirketlerin portföy analizlerinin önemli bir parçasıdır. Karbon Saydamlık Projesi, şirketlere özellikle paydaş bilgilendirmesi yapmak için çok uygun bir sistem sunmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği problemlerinin ana sebebi olan sera gazı emisyonlarının yönetimi için uygun bir karbon stratejisi oluşturmalarını sağlar. Şirketler arasındaki rekabetin artık sadece ekonomik gelirler üzerinden ölçülmediği günümüzde çevresel verilerini Karbon Saydamlık Projesi aracılığıyla açıklayan kuruluşlar rakiplerine karşı çok önemli piyasa avantajlarına sahip olmaktadır.


Karbon Saydamlık Projesi Nasıl Çalışır?

CDP, şirketlerin hazırladıkları karbon saydamlık beyanlarını iklim değişikliği, ormanlar ve su güvenliği alanlarında puanlamaktadır. Bu puanlama, kurumsal şeffaflığı sağlamakta ve şirketleri çevresel problemlerle mücadele için sürdürülebilir eylem planları oluşturmaya ve uygulamaya teşvik etmektedir. Raporun içeriği, uygunluğu, tutarlığı ve şirketlerin aldıkları aksiyonlar ve ortaya koyduğu hedeflere istinaden farklı puan düzeyleri bulunmaktadır. A’dan D’ye kadar değişen farklı puanlar ile şirketler arasında çevresel düzeyde bir rekabet ortamı oluşur. Ülkemizde de kimya, gıda, finans, metal, akaryakıt gibi birçok sektörden firma Karbon Saydamlık Projesi ile çevresel beyanlarını açıklamış ve paun almıştır.


CDP Danışmanlık Hizmeti

Aşan Danışmanlık, CDP aracılığıyla karbon saydamlık beyanı yapmak isteyen firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Karbon Saydamlık Projesi’nin çalışma prensibi, raporlama prosedürü, puanlama takibi vb gibi konularda bilgi almak için hemen Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz. CDP beyanı yaparak piyasada farklılaşmak isteyen her kurumun yanında olan Aşan Danışmanlık bu süreci çok daha hızlı ve kolay hale getirmektedir.

 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp