Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 341 43 49
info@asandanismanlik.com

Çalışma Koşuluları WCA

Çalışma Koşuluları WCA
 
Bugün iş dünyasında şirketler özellikle evrensel düzeyde hizmet vermek adına birbirleri ile sıkı bir rekabet içindedir. Büyüme noktasında tedarikçi sayısını artırmak, oldukça önemli bir nokta gibi görünse de bunun aynı zamanda getireceği sorunlarla şirketlerin baş etmesi şarttır. Pek çok büyük şirket tedarik kaynağı için gözünü yurt dışına çevirmek durumunda kalıyor. Bu da iş ortaklarını kontrol etmek gibi yeni bir sorumluluk yüklüyor. Ana merkezin dışından gerçekleştirilen tedarikler, farklı kategorilerde değerlendirilmelidir. Bu süreçte özellikle tedarikçilerin iş atmosferi, koşulları, çalışanların temel sosyal kazanımları detaylı olarak incelenmelidir. Tedarikçi sayısının fazla olmasından dolayı şirketlerin bunu tek başına verimli bir şekilde kontrol etmesi mümkün değildir. Bu nedenle marka ya da işletmeler daha etkin çözümler noktasında arayış içine girmektedir. WCA – Working Conditions Assesment bu anlamda önemli bir program olarak kabul edilebilir. Program bir bakıma fabrika üretimi yapan işletmelere, kendilerini rakipleriyle mukayese etme ve uluslararası standartlarla uyum içinde çalıştıklarını resmi açıdan kanıtlama şansı veriyor.


Working Conditions Assesment yakın zaman önce INTEREK tarafından yaratılmıştır. Bu kavramı Türkçeye çevirdiğimizde karşımıza “İş Yeri Çalışma Koşulları Değerlendirmesi” gibi bir ifade çıkıyor. WCA – Working Conditions Assesment temel olarak işletmeler için şeffaf iyileştirmeler oluşturmayı amaçlıyor. Bu gelişmiş programın tüm dünyada ses getirmesi ve firmalar tarafından karşılık bulması, elde ettiği başarıyı yansıtır. Program gereği işletmelerin, kuruluşların fabrikaların üretim şartları, belirlenmiş teknikler sayesinde verimli bir biçimde değerlendirmeye tabi tutulur. Yaygın olarak kabul gören endüstri standartlarından bu aşamada yararlanılır. WCA, kurumsal uygulamalarını iyileştirmeyi amaçlayan işletmelere uygun maliyetli çözümler getirir. İşletmeler ayrıca ekstra bir çaba ile uğraşmak durumunda kalmaz. Enerji ve maliyet konusunda önemli bir tasarruf elde etmiş olurlar. WCA – Working Conditions Assesment tamamen elektronik ortamda organize edilen, web tabanlı bir oluşumdur. WCA’yı destekleyen her türlü platform, denetim süreçlerini otomatize etmeyi başarır. Gerek danışmanlık gerekse de belgelendirme süreçlerinde uzman ve güvenilir kadrosuyla her zaman yanınızda olan Aşan Danışmanlık’ın WCA konusundaki deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

Working Conditions Assesment’in Kapsamı


WCA programı işletmelerle alakalı olarak pek çok konuyu gündemine alır. WCA’nın en önemli konu başlıklarından birisi emektir. Değerlendirmeyi öncelikle emek boyutunda gerçekleşir. İş yerinde olası bir ayrımcılık varsa bunu tespit eder, herhangi bir disiplin sorunu varsa, taciz ve istismar varsa ya da çocuk işçiliği gibi ciddi problemler söz konusu ise işçilerin lehine bir aksiyon alınır. İşçi sözleşmeleri ve işçilerin örgütlenme hakları korunur. Diğer taraftan çalışma ücretleri ve saatleri konusunda da hassas yaklaşılır. İşçilerin temel sosyal hakları bu başlık özelinde değerlendirilir.


WCA – Working Conditions Assesment özelinde sağlık ve güvenlik konularına karşı acil eylem planları oluşturulur. Güvenlik konusunda, çeşitli olumsuzluklar karşısında alınacak tedbirlere dair yönetmelik titizlikle uygulanır. Yönetim sistemi başlığı altında işletme kayıtları, işçi geri bildirimleri, denetim faaliyetleri değerlendirilir. Son olarak çevre başlığı özelinde ise sera gazı emisyonu, atık yönetimi ya da çevre yönetim sistemleri gibi konular ele alınır. Görüldüğü üzere WCA – Working Conditions Assesment genel anlamda çevre ve temel insan haklarını gözeten iyileştirici bir programdır. Bu programa dâhil olan işletmeler aynı zamanda çevresine ve iş ortaklarına karşı da önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş oluyor.

WCA – Working Conditions Assesment’in Ayrıcalıkları


WCA programı sağladığı avantajlarla işletmelere uluslararası rekabet dünyasında çok önemli avantajlar saplıyor. Bu avantajları genel anlamda şu şekilde ifade edebiliriz:


•    İşletmelerin özellikle üretim sahalarında çalışma standartları yükselir. Çok daha sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı sağlanır. İyileştirmeler çalışanların lehine olacak şekilde düzenlenir. Bu iyileştirmeler aynı zamanda üretim ve verimliliğe de yansır.
•    Piyasada talep edilen, istenilen bir tedarikçi olmanız sağlanır. Tam uygunluk sağladığınız için WCA – Working Conditions Assesment sizin için bir referans oluşturur.
•    Normalde sık sık gerçekleştirilen denetimlerden ötürü gereksiz bir zaman kaybı oluşurdu. WCA bu zaman kaybının önüne geçer.
•    Denetimler sonucunda başarılı olan tedarikçiler ödülle teşvik edilir. Bu da motivasyonu önemli oranda artırır.
•    Etik açıdan problemli yönetim anlayışı bu denetimler sayesinde bir ölçüde yok edilir.
•    Rekabet gücü artan piyasada bu iyileştirmeler sayesinde işletmeler, prestij kazanma şansı bulur.
WCA programına katılım göstermek isteyen işletmeler, bu denetimlerin hemen öncesinde konulara ilişkin bazı personellerin eğitim almasına olanak sağlar. Aşan Danışmanlık size tam olarak bu noktada destek sunmaktadır.

Hangi Alanlarda Sosyal Uygunluk Denetimi Yapılıyor?

 

WCA – Working Conditions Assesment sosyal uygunluk denetimlerini belli konular üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bunları şu şekilde listeleyebiliriz:

•    Senelik izin kayıtları
•    Maaş ödemeleri
•    Personel iş sözleşmeleri
•    Çalışanların giriş ve çıkış zamanları
•    İşletme hekimi çalışması
•    Çalışan tam listesi
•    Personel şikâyetleri
•    Aylık SGK bildirgeleri
•    Ayrımcılık
•    Baskı, mobbing, taciz
•    Risk analizi
•    İçme suyu analizi
•    Yangın eğitim kayıtları
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp