Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

BREEAM Sertifikası

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method -BRE Çevresel Değerlendirme Yöntemi) Nedir?

BRE Çevresel Değerlendirme Yöntemi, imar planlama projeleri, altyapı ve binalar için dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik değerlendirme yaklaşımıdır. Mevcutta kullanılan, yapımı devam eden ve yeni inşa edilecek tüm yapıların yaşam döngüsü boyunca çevresel performansının değerlendirilmesini sağlar. BREEAM, bu yöntemin uygulanmasında BRE tarafından geliştirilen standartları kullanır. Bunu yaparken de çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik performansının bağımsız üçüncü taraf kuruluşları tarafından değerlendirilmesini esas alır. Bu sayede yapıların ve içerisinde yaşayan insanların sağlığının, güvenliğinin ve konforunun korunmasını ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini mümkün kılar. Ayrıca, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve daha sürdürülebilir yatırımlar yapılmasını sağlar.
Yüz yıllık bir geçmişi bulunan BRE Group (Bina Araştırma Kuruluşu), araştırma, test ve onay kuruluşlarından oluşmaktadır. BREEAM da bu köklü organizasyonun geliştirdiği ve günümüzde global ölçekte oldukça saygı gören ve sıklıkla kullanılan bir sürdürülebilirlik değerleme yöntemidir.


BREEAM Sertifikası Nedir?

BREEAM, binaların, toplumların ve altyapı projelerinin sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi için bağımsız üçüncü taraf sertifikasyonunu sağlayan uluslararası bir programdır. Değerlendirme ve sertifikasyon, tasarım ve inşaattan işletme ve yenilemeye kadar yapılı çevre yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında gerçekleştirilebilir.
BREEAM sertifikası almak için yürütülen üçüncü taraf sertifikasyon çalışması, nitelikli ve lisanslı bir BREEAM değerlendiricisi tarafından bir bina veya projenin tarafsız uzmanlar tarafından kontrol edilmesi süreçlerini kapsar. Bu sürecin merkezinde belgelendirme kuruluşları yer almaktadır. Bu kuruluşlar ürünleri, sistemleri ve hizmetleri belgelemek için ulusal akreditasyon kuruluşları aracılığıyla hükümet onayına sahiptir. BREEAM için sertifikasyon kuruluşu olarak faaliyet gösteren çok sayıda ulusal program operatörü bulunmaktadır.
Sertifikalı bir BREEAM değerlendirmesinin ana çıktısı derecelendirmedir. Sertifikalı bir derecelendirme, bir proje ve paydaşları tarafından standart ve kıyaslama ölçütlerine göre ölçülen performansı göstermektedir. Derecelendirme, projeler arasında karşılaştırılabilirlik sağlar. Ayrıca, müşterilere ve kullanıcılara güvence sağlayarak varlığın kalitesini ve değerini destekler. BREEAM sertifikası kapsamında yapılan derecelendirmeler projeleri Kabul Edilebilir, İyi, Çok İyi, Mükemmel ve Olağanüstü gibi sınıflara ayırır ve belirli sayıda yıldız ile tanımlar.

BREEAM Sertifikası Hangi Konuları Kapsar?

BREEAM, enerjiden ekolojiye kadar bir dizi kategoride sürdürülebilirlik değeri ölçer. Bu kategorilerin her biri, düşük etkili tasarım ve karbon emisyonlarının azaltılması dahil olmak üzere en etkili faktörleri ele alır. Tasarım dayanıklılığı ve esnekliği, iklim değişikliğine uyum ve ekolojik değer ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çok sayıda konu BREEAM sertifikasyonu sürecinde değerlendirilir.
BREEAM tarafından bir bina ya da projenin değerlendirilmesinde dikkate alınan faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

 •  Enerji
 •  Sağlık ve refah
 •  Yenilik
 •  Arazi kullanımı
 •  Malzemeler
 •  Yönetim
 •  Kirlilik
 •  Ulaşım
 •  Atık
 •  Su


BREEAM Sertifikasyon Standartları

BREEAM, uluslararası sürdürülebilirlik ilkelerini kapsayacak şekilde çeşitli standartlar yayınlamaktadır. Bu standartlar, BREEAM sertifikasyon amacına uygun şekilde düzenlenmiştir. Standartları şöyle listeleyebiliriz:

 •  Topluluklar: BREEAM Communities International standardı, büyük ölçekli kalkınma planlarının sürdürülebilirliğini iyileştirmeye, ölçmeye ve onaylamaya yönelik basit, esnek ve etkili bir kılavuzdur.
 •  Altyapı: CEEQUAL, inşaat mühendisliği, altyapı, çevre düzenlemesi ve kamu alanı projeleri için dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik değerlendirme, derecelendirme ve ödül programıdır.
 •  Yeni İnşaatlar: Bu standartlar, binayı çevreleyen yerel, doğal veya insan yapımı çevre dahil olmak üzere yeni bina gelişmelerinin tasarımını, yapımını, kullanım amacını ve geleceğe yönelik korumasını değerlendirmek için kullanılabilir.
 •  Kullanımdaki Yapılar: Bu sertifikasyon programı, mülk yatırımcılarının, sahiplerinin, yöneticilerin ve içinde yaşayan insanların, binalarının operasyonel performansında sürdürülebilir iyileştirmeler belirlemesini ve yönlendirmesini sağlayan çevresel değerlendirme yöntemidir.
 •  Yenileme ve Montaj: BREEAM Refurbishment and Fit Out (RFO) standardı, gayrimenkul yatırımcılarının, geliştiricilerin ve bina sahiplerinin bir yenileme veya uyum projesinin tasarımı ve çalışmaları sırasında sürdürülebilirlikle ilgili etkileri değerlendirmelerini ve azaltmalarını sağlar.


BREEAM Neden Önemli?

BREEAM sertifikasyon programlarının öne çıkan faydalarını şöyle özetleyebiliriz:

 •  Maliyet ve yaşam döngüsü değerini dengeler.
 •  İşletme maliyetlerini azaltır.
 •  Yatırımcı ve geliştirici riskini sınırlamaya yardımcı olur.
 •  Varlıkları kiralamak, satmak veya elde tutmak için daha çekici hale getirir.
 •  Yaşamak ve çalışmak için üretken ve sağlıklı yerler yaratır.
 •  Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekler.
 •  Küresel olarak doğal afetlerin ardından yeniden yapılanmayı destekler.

 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp