Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma ve Danışmanlık

 

Bitki Koruma Ürünü Nedir?


 
Tarım ve bitkiler ile insanoğlunun elde ettiği bilgilerin artması, verim ve kaliteli ürün alma konusunun da ön plana çıkmasında önemli rol oynamıştır. Tarımdaki gelişmelerle birlikte insanoğlu aynı sayıdaki tohumla çok daha fazla sayıda ve kalitede ürün alabildiğini görmüştür. Ayrıca hangi organizmanın bitkilere zarar verdiğini ve bu organizmalara karşı nasıl savaşılacağını ya da hangi yöntemlerin kullanılacağı da gün geçtikçe farklı bilgilerin elde edildiği bir konu olmuştur. Bu konudaki ürünlerden biri de Bitki Koruma Ürünleri’dir. Bir tohumdan yeterli ve kaliteli ürün almak için sadece verim arttırıcı ürünler ve yöntemler kullanmak yeterli olmaz. Aynı zamanda bitkiyi korumak da gereklidir. İşte bu durum bitki koruma ürünlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Bitki koruma ürünü; kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatlardır. Bu konu hakkındaki yönetmelik olan; 30235 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik’te de bu şekilde tanımlanmıştır. Bu yönetmelik 9 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazete’mde yayınlanmıştır.

 
Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma

 

Bitki koruma ürünleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgi alanına girmektedir. Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma işlemi; yapılan başvuru sonrasında bakanlığın bir bitki koruma ürününün ülke genelinde veya ülkenin bir bölümünde piyasaya arzına izin verdiği idari işlemdir. İlgili yönetmelikte belirtildiği üzere ruhsat alacak firmalar;

•    İlgili yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler” başlığı altında belirtilen bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe bir dilekçenin ekinde sunmalı,
•    İlgili yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi”ni almalıdırlar.
Firmaların aldığı, “Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi”nin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu belgenin geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla firmalar; ilgili yönetmeliğin Ek-1’inin birinci, dördüncü, beşinci ve sekizinci maddelerinde istenilen belgeler ve daha önce düzenlenen belgenin aslı ile belgenin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce Genel Müdürlüğe başvurmalıdırlar. Genel Müdürlük tarafından bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde söz konusu belgenin geçerlilik süresi, sürenin sora erdiği tarihten itibaren 3 yıl için yenilenir.
Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi’ni alan firmanın; adresinin, telefon ve faks numaralarının ve ilgili yönetmeliğin Ek-1’inin dördüncü, beşinci ve sekizinci maddelerinde belirtilen personelin değişmesi halinde, bu değişikliklerin bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Burada “Genel Müdürlük” ifadesi ile kast edilen “Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü”dür. Adres ve unvan değişikliği olması durumunda bu belge yenilenir. Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi’nin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla ilgili firma başvuru yapmazsa, ikaza gerek kalmadan bu belge iptal edilir. Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi iptal edilen veya bu belgenin süre uzatma işlemini yapmayan/yaptırmayan firmanın ithalat ruhsatlandırma, ruhsat süresi uzatımı ile ilgili başvuruları kabul edilmez ve devam eden işleri durdurulur. İlgili yönetmelik gereğince, ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin ülkemiz sınırları içerisinde piyasaya arzı ve kullanılması yasaktır. Ancak;
•    Bitki Koruma Ürünleri’nin araştırma ve geliştirme amaçlı kullanımları,
•    Başka bir ülkede kullanımına izin verilmiş olan bir bitki koruma ürünün ülkemizde piyasaya arz edilmemesi şartıyla ihraç amacıyla diğer ülkede kullanılmak üzere üretilmesi, depolanması ve nakledilmesi,
durumlarında ruhsat gerekli değildir. Herhangi bir bitkisel üründe ekonomik zarara neden olan bir zararlı organizma için teknik talimatının veya ruhsatlı bir bitki koruma ürünün bulunmaması durumunda Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünlerine geçici olarak üretim sezonunda sınırlı ve kontrollü kullanılması şartıyla en fazla 120 gün süreyle kullanım izni verilebilir.


Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma İle İlgili Danışmanlık Hizmeti
 

 Bitki Koruma Ürünlerini ruhsatlandırmak maksadıyla yetkili bakanlığa başvurmadan önce bir danışmanlık firmasından bu konu hakkında danışmanlık hizmeti alınabilir. Günümüzde firmaları ilgilendiren birçok standart, yönetmelik, direktif, kanun vb. mevzuat bulunmaktadır. Firma yetkililerinin bütün bu mevzuata hakim olması ve bunları takip etmesi ve güncellemelerden haberdar olması biraz zor olabilir. Ayrıca bu durum ayrı bir iş yükü ve zaman gerektirir. Bu nedenle alanında uzman bir şekilde hizmet veren bir danışmanlık firmasına başvurup ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili bilgi almak hem zaman hem de maliyet açısından kârlı bir seçim olabilir. Ayrıca bir danışmanlık firmasından hizmet almak, ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili yapılacak olan denetimlerden başarıyla geçme ihtimalini de arttırır.

“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?