Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi, Avrupa Birliği pazarında satılan ya da kullanılan belirli bir kategoriye dahil olan basınçlı kaplara verilen belgelerden bir tanesidir.

Basit Basınçlı Kaplar, belirli özelliklere sahip olan ürünlerdir. Bu belge ile basit basınçlı kapların AB direktiflerine uygun olduğunu gösterebiliriz. Üretici veya ithalatçı tarafından alınması gereken belge ürünlerin AB direktiflerine uyum sağlandığını gösterir Belgelendirme firmamız, tüm kişi ve kuruluşların gerekli belge ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Firmamızın önceliği, uluslararası akreditasyon kurallarına tam uyum sağlamak ve CE yönetim sistemleri belgelendirmelerini gerçekleştirmektir.

Aşan Danışmanlık firması telefon numaralarını arayarak en uygun fiyatları alabilirsiniz, Türkiye’nin önde gelen belgelendirme firması sizlere nerede oluşanız olun en uygun fiyatları sunar.

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi Alımı

Basit Basınçlı Kaplar belgesi almak için gerekli test ve değerlendirme süreçleri tamamlanmalıdır. Bu süreçler, uygunluk değerlendirme prosedürlerini içerisinde barındırabilir. Belge, üreticinin ya da ithalatçının sorumluluğundadır. Belge alınan ürünler içerisinde güvenli kullanım talimatlarını, üreticinin veya ithalatçının kimliğini bulundurabilir. Bu belge basınçlı kapların AB pazarında yasal olarak satılmasını sağlar. Uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi ve bilgi birikimiyle hareket eden firmamız belgelendirme alanında önemli aktörlerden bir tanesidir.

Aklınıza takılan hususlar için Aşan Danışmanlık müşteri temsilcilerine web sitesinde yer alan telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Basit basınçlı kaplar CE Belgesi, 2014/29/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi doğrultusunda verilmektedir. Bu yönetmelik, ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2016 tarihinde 29877 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ile uyumlaştırılmıştır. Basit basınçlı kaplar CE Belgesi almak isteyen üreticiler, yönetmeliğin kapsamına giren ürünlerle ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini sağlamalı ve doğrulamalıdır. Basit basınçlı kaplar CE Belgesi alma sürecinde üreticiler, belgelendirme için gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra onaylanmış kuruluşlara başvuruda bulunmaktadır. Söz konusu ürünün basınç ve hacim değerlerine göre farklı uygunluk değerlendirme modülleri mevcuttur ve belgelendirme bu modül çerçevesinde yapılmaktadır.


Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi Nedir?


CE Belgesi, birçok ürün için düzenlenmekte olup ürünün Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde serbest dolaşımı için gerekli bir dokümandır. Üzerinde bulunduğu ürünün sağlık, güvenlik, teknik ve çevre gibi konularda minimum gereklilikleri sağladığını göstermektedir. İlgili AB yönetmeliklerine göre verilen bu belge, basit basınçlı kaplar olarak tanımlanan ürünler için de düzenlenmektedir. Bu sayede, kimya, otomotiv, gıda, ilaç, havacılık, elektronik vb gibi birçok sektörde kullanılan bu kapların insan sağlığı ve güvenliği herhangi bir tehdit oluşturmadığı doğrulanmaktadır. Basit basınçlı kaplar CE Belgesi, AB pazarına sunulacak ürünler için adeta bir pasaport niteliğinde olurken ülkemizde de yetkili makamlar tarafından üreticilerden talep edilen bir belgedir. Bu kapları üreten üreticiler, yönetmelik ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartların gereksinimleri karşılayarak ürünlerini belgelendirebilmektedir.
 

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi Kapsamı

Basit basınçlı kaplar CE Belgesi verilecek ürünlerin özellikleri yönetmelikte şu şekilde açıklanmıştır:

* Kaplar kaynaklıdır ve 0,5 bar´dan daha büyük bir iç gösterge basıncına tabii tutulması ve hava veya nitrojen içermesi amaçlanır; ateşlenmesi amaçlanmaz.
* Basınç altındaki kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve tertibatlar, alaşımsız kaliteli çelikten, alaşımsız alüminyumdan ya da yaşlanmayla sertleşmeyen alüminyum alaşımlarından yapılır.
* Basınçlı kap aşağıdaki bileşenlerin herhangi birinden yapılmıştır:
o    Silindirik parça ile aynı eksen etrafında dönen, dışa doğru bombeli ve/veya düz uçlarla kapatılmış dairesel kesitli silindirik parça
o    Aynı eksen etrafında dönen iki bombeli uç
* Kabın maksimum çalışma basıncı 30 bar´ı geçmez. Bu basınç ile kabın hacminin çarpımı (PS × V) 10000 bar x L’yi geçmez.
* Kabın asgari çalışma sıcaklığı -50 °C´den düşük değildir. Maksimum çalışma sıcaklığı çelik için 300°C´den; alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C´den yüksek değildir.
PS x V çarpımı 50 bar x L’yi geçen kaplar yönetmelikte belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini karşılamak zorundadır. Bu değerin altında kalan kaplar genel kabul görmüş mühendislik prensipleri doğrultusunda tasarlanır ve üretilir.

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi Nasıl Alınır?


Basit basınçlı kaplar CE Belgesi şu uygunluk değerlendirme modülleri çerçevesinde verilmektedir:

* “PS x V > 50 bar x L” ise Modül B - AB tip incelemesi
* “PS × V > 3000 bar x L” ise Modül C1 - İç imalat denetimi ve denetimli kap testine tabi olan tip uygunluğu
* “3000 bar x L > PS x V > 200 bar x L” ise iki farklı uygunluk değerlendirme modülü mevcuttur:
o    Modül C1
o    İç imalat denetimine ek olarak Modül C2 - Rastgele zaman aralıklarında gerçekleştirilen denetimli kap kontrollerine tabi olan tip uygunluğu
* “200 bar x L > PS x V > 50 bar x L” ise;
o    Modül C1
o    Modül C - İç imalat denetimine tabi olarak tip uygunluğu

Basınçı kaplar CE Belgesi için üreticilerin teknik dosya hazırlamalı ve içerisine özetle şu dokümanları koymalıdır:

- İlgili kabın genel açıklaması, markası, model numarası, kullanım amacı vs gibi bilgiler
- Ürüne ait teknik çizimler
- Kap üzerinde yapılan testler ve testlere ait ayrıntılı raporlar
- Tasarımda kullanılan hesaplamalar ve analizler
- Ürünle ilgili kullanım kılavuzu, talimatlar ve güvenlik bilgileri
- Üretici firmaya ait bilgiler
- Kabın üretim süreçlerine ait dokümanlar
- Ürünün tasarımında kullanılan standartların listesi
- Belgelendirme yapılacak uygunluk değerlendirme modülünün gerektirdiği diğer bilgi ve belgeler

Ürünle ilgili testler yapıldıktan ve teknik dosya hazırlandıktan sonra onaylanmış kuruluşa başvuru yapılabilmektedir. Onaylanmış kuruluşlar, yapılan çalışmaları incelemekte; ürün numunesi ve teknik dosyayı değerlendirmekte ve gerekirse üretim hattını denetlemektedir. Tüm aşamaları başarıyla atlatan firmalar basit basınçlı kaplar CE Belgesi alabilmektedir.

Basınçlı Ekipman CE Belgesi 

 

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi Faydaları


CE Belgesi alan basınçlı kaplar üreticilerinin elde edeceği faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

* Avrupa Birliği ülkelerine ürün ihraç edebilme
* İç piyasada yasal gereklilikleri karşılama
* Kamu ve özel sektör ihalelerinde ayrıcalık edinebilme ve devlet teşviklerinden yararlanabilme
* Müşteri güvenliğinin sağlanması
* Kurumsal itibarın artırılması
* Müşteri memnuniyetinin artması ve daha fazla satış yapabilme imkanı
* Ürün güvenliğinin AB yönetmelikleri doğrultusunda doğrulanması

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti


Aşan Danışmanlık, basit basınçlı kaplar CE Belgesi konusunda sahip olduğu tecrübe ile birçok üretici firmanın kısa sürede belge sahibi olmasını sağlamıştır. Günümüzde birçok basınçlı kap üreticisinin CE Belgesi konusunda ilk tercihi olan Aşan Danışmanlık, firmaların belgelendirme sürecinin tamamını planlamakta ve yönetmektedir. Basit basınçlı kaplar CE Belgesi alma sürecinde teknik dosya hazırlama, ürün testleri, onaylanmış kuruluşa başvuru yapma ve diğer tüm konularda Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz.

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi Neden Gereklidir?

Basit Basınçlı Kaplar belgesi, üreticinin ya da ithalatçının ürünün AB pazarında yasal olarak satılmasını sağlar.

•    CE Belgesi, basit basınçlı kapların belirli güvenlik standartlarını karşıladığını gösterir.
CE Belgesi, basit basınçlı kapların AB pazarında serbest dolaşımını sağlar.
•    Belge üretici ya da ithalatçının ürünün AB pazarında rekabetçi bir avantaja sahip olmasına yardımcı olur.

CE Belgesi, müşterilere ürünün belirli güvenlik standartlarını karşıladığını gösterir.

Basit Basınçlı Kaplar belgesi, üretici ya da ithalatçının sorumluluğundadır. Bu belge, ürünün yasal uyumluluğunu kanıtlar. Ürünlerin güvenli bir şekilde satılması ve kullanılması için önemli bir gerekliliktir. Firmamız, ulusal ve uluslararası düzeyde belgelendirme alanında faaliyet gösteriyor. Uzmanlarımız özel sektördeki tüm kuruluşlara belgelendirme, mühendislik ve teknik danışmanlık hizmetleri verebiliyor. Belgeli ürün ya da hizmetler konusunda merak ettiklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Türkiye genelinde paydaşlarımıza belgelendirme ve danışmanlık hizmeti verebiliriz.

Tüm bunlara ek olarak anlık bilgi alabilmek adına AŞAN DANIŞMANLIK INSTAGRAM hesabını takip eder ve mesaj gönderirseniz ekip arkadaşlarımız kısa süre içerisinde merak ettiklerinizi yanıtlaycaktır.
Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi Danışmanlık Firmaları Hakkında

Basit Basınçlı Kaplar belgesi danışmanlık firmamız üreticilere veya ithalatçılara basit basınçlı kapların CE belgelendirme süreçlerinde destek sunar. Danışmanlık firmamız, üreticilere ya da ithalatçılara basit basınçlı kaplarla ilgili AB direktifleri hakkında yol gösterir. Üreticilere ya da ithalatçılara CE belgesi almak için gerekli adımları ve süreci yönetebiliriz. Basit basınçlı kaplar için gereken teknik dosyayı düzenleme konusunda yardımcı olabiliriz. Danışmanlık firmamız, üreticilere ya da ithalatçılara gerekli testleri ve değerlendirmeleri yapar.

Üretici ya da ithalatçıların süreci daha etkin yönetmelerine ve gereksinimleri karşılamalarına yardımcı olur. Firmamız uluslararası belgelendirme kuruluşlarında çalışmış deneyimli profesyoneller tarafından destek veriyor. Bu alanda muayene, test, ölçüm, belgelendirme ve eğitim alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Yerel yasal gereklilikleri en etkin şekilde karşılayacak şekilde yapılandırarak hareket ediyoruz. Böylece en iyi sonucu almanızı sağlıyoruz. Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi için bizleri arayabilirsiniz.

Uygun fiyat seçenekleri ve diğer detaylar için Aşan Danışmanlık firmasına web sitesindeki telefon numarasından hemen ulaşabilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp