Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Basınçlı Kaplar CE Belgesi

Basınçlı Kaplar CE Belgesi yönetmeliklere göre düzenlenir. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 0,5 bar ve üzeri basınç aralığında bulunan ürünleri kapsar.  Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, ürünlerin yüksek güvenlik seviyesinde tasarlanmasını sağlar. CE işareti, basınçlı ekipmanların uygun olduğunu gösterir. Bu ürünler yüksek düzeyde emniyet seviyesine sahiptir. Bu özelliğiyle pazarda serbestçe dolaşabilir. Belgeyi alabilmek için;

•    Ürünlerin güvenilir olması,
•    Yönetmeliğin zorunlu güvenlik şartlarının karşılanması,
•    Uygunluk değerlendirme süreçlerinin tamamlanması,
•    Ürünlerin CE işaretini taşıması,
•    Gerekli bilgilerin temin edilmesi gerekir.

Bu belge AB pazarında satılan ya da kullanılan belirli türdeki basınçlı kapların uygun olduğunu bizlere gösterir. Bu belge, ilgili AB direktiflerine uygunluk sağladığını beyan eder. Basınçlı kaplar, genel olarak kazanlar, silindirler, tüpler, depolar ve benzeri ürünlerde kullanılır. Bu kapların içerisindeki basınca dayanacak şekilde tasarlanması gerekir. Firmamız uzman ekipleriyle beraber sizlere en iyi belgelendirme desteği sunar. Belgelendirme, uluslararası ticaret ve pazarlama süreçlerinde sizlerin yanındayız. Bu alanda profesyonelliğimiz ve hizmet kalitemizle öne çıkıyoruz.

Aşan Danışmanlık olarak ihtiyacınız olan tüm belgelendirme süreçlerinde yanınızda oluyoruz. Hizmetlerimizden yararlanmak ve en uygun teklifleri almak adına bize iletişim sayfasında yer alan numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Basınçlı kaplar CE Belgesi almak isteyen üretici firmalar, 2014/68/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliğinin gerekliliklerini karşılamak zorundadır. Ülkemizde de 2018 yılında çıkarılan “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” ile uyumlaştırılan bu yönetmelik, maksimum basıncı 0.5 bar’dan yüksek olan kapları; boru, flanş, güvenlik aksesuarları, kaplin vb gibi ekipmanları kapsamaktadır. Basınçlı kaplar CE Belgesi alan bir firma ürettiği ürünleri iç piyasaya sunabilmekte ve Avrupa pazarına sokabilmektedir. Söz konusu ekipmanların sağlık, güvenlik ve piyasaya arz koşullarını anlatan yönetmelik, basınçlı kaplar CE Belgesi almayı hedefleyen üreticilerin, onaylanmış kuruluşların ve yetkili otoritenin sorumluluklarını da açıklamaktadır. En uygun seçenekler ile bölgede sizlerin hizmetindeyiz, bizi arayabilir ve bizden uygun fiyat seçeneklerini edinebilirsiniz. Aşan Danışmanlık gerek ISO Belgelerinde, gerekse CE Belgelerinde uzun yıllardır uygun fiyat politikası ile ilerlemektedir. Hemen sitemizdeki numarmaızı aramalı ve sizlerde teklif taleplerinizi anında almalısınız. Nerede olursanız olun, kısa süre içerisinde ürününüz için ihtiyaç duyulan belgeye sahip olursunuz.

 

Basınçlı Kaplar CE Belgesi Nedir?

 


Birçok ürün grubunda olduğu gibi basınçlı kaplar ve ekipmanlar için de CE Belgesi düzenlemesi bulunmaktadır. CE işareti ile piyasaya sunulan bu ürünler, üreticinin tasarım ve / veya üretim aşamalarında belirli sağlık ve güvenlik gereksinimlerini göz önünde bulundurduğunu göstermektedir. 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, içerisinde basınçlı kapların da bulunduğu; basınç altında çalışan birçok ürün için gerekli şartları ve belgelendirme prosedürlerini açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe uygun ürünler üreten firmalar, basınçlı kaplar CE Belgesi alarak ürünlerini sertifikalandırabilmektedir.  Bu yönetmelik, daha öce yürürlükte olan 97/23/EC sayılı direktifin yerini almıştır.

Basınçlı kaplar CE Belgesi alıp ürünlerinin iç piyasada ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde serbestçe dolaşmasını isteyen firmalar, yönetmelikte belirtilen güvenlik testlerini ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmelidir. Diğer CE belgelendirme süreçlerinde olduğu gibi teknik dosya hazırlamalı; doğrudan kendisi veya bir onaylanmış kuruluş gözetiminde belgelendirme adımlarını tamamlamalıdır.


Basınçlı Kaplar CE Belgesi Kapsamı


Basınçlı kaplar CE Belgesi için ilgili ürünün basıncı, hacmi, çapı ve içerisinde bulunacak akışkanın özellikleri belirleyici olmaktadır. Bu parametrelerden yola çıkarak ürünün hangi kategoride yer aldığı tespit edilmekte ve belgelendirme sürecinde o kategoride bulunan uygunluk değerlendirme modülleri takip edilmektedir.

Basınçlı kaplar, bağlantı elemanlarında olduğu gibi çap ölçüsünün yerine hacim değerinin önemli olduğu ürünlerdir. Bu nedenle kategori tespiti yapılırken kabın hacmi ve maksimum çalışma basıncı çarpılarak bir “bar x litre” değeri elde edilir. Yönetmeliğin ek kısımında verilen tablolar kullanılarak ürünün tehlike kategorisi belirlenir. Belgelendirilecek ürün ve belgelendirme kapsamından yola çıkılarak bu kategorilerde açıklanan uygunluk değerlendirme modüllerine göre işlem yapılır.
Basınnçlı kaplar CE Belgesi için belirlenen kategoriler ve modüller şunlardır:


•    Kategori I:
o    Modül A
•    Kategori II:
o    Modül A2
o    Modül D1
o    Modül E1
•    Kategori III:
o    Modül B  (tasarım tipi) + D
o    Modül B  (tasarım tipi) + F
o    Modül B  (üretim tipi) + E
o    Modül B  (üretim tipi) + C2
o    Modül H
•    Kategori IV:
o    Modül B  (üretim tipi) + D
o    Modül B  (üretim tipi) + F
o    Modül G
o    Modül H1

Birçok ürün grubu için basınç x hacim değerinden yola çıkılarak kategori tespiti yapılırken bazı ürünler için yönetmelikte zorunlu kategoriler belirlenmiştir. Örneğin taşınabilir yangın söndürücüler ve nefes alma tüpleri en az Kategori 3’te değerlendirilmektedir.

Bu modüllerden bazılarında (Modül A ve A2 gibi) üretici iç üretim kontrolünü kendisi yaparak ürünle ilgili gerekli teknik ve güvenlik gereksinimleri karşıladığı beyan edip CE işaretlemesini kendisi yapmaktadır. Diğer modüllerde ise bir onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetmelik çerçevesinde yapılan belgelendirme çalışmalarının çok büyük bir kısmında onaylanmış kuruluşların sürece dahil olduğunu belirtmekte fayda var.

Basınçlı Kaplar CE Belgesi


Basınçlı Kaplar CE Belgesi Nasıl Alınır?


CE Belgesi almak isteyen basınçlı kap üreticileri, belgelendirme kapsamını belirledikten sonra, eğer ihtiyaç varsa, bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunmaktadır. Belgelendirilecek ürün, uygunluk değerlendirme modülü vb gibi parametrelere bağlı olarak değişmekle beraber, tipik bir başvuruda üretici firmadan istenen belgeler özetle şunlardır:

•    Firmanın unvanı, yasal statüsü, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi kopyası vb gibi firmaya ait temel bilgi ve belgeler
•    Marka tescil belgesi fotokopisi
•    Uygunluk değerlendirme işlemi için başvuru formu
•    Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile ilgili başvuru bilgi formu
•    Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont
•    Kalite sistem dosyası; içerisinde kalite el kitabı, varsa AT tip / tasarım inceleme belgesi, denet talimatları ve formları vb yer almalıdır.
•    Teknik dosya; içerisinde ürüne ait tasarım dokümanları, hangi kategori ve modül kapsamında değerlendirme yapılacağı, ürünün kullanım, montaj ve bakım kılavuzları; ISO 9001 ve varsa diğer kalite yönetim sistemi sertifikaları, yapılmış ise risk analizi, ürünün üretiminde yer alan personeller, AT uygunluk beyanı vb gibi bilgiler yer almalıdır.


Başvuruyu alan onaylanmış kuruluş, önce dokümanları; dokümanları doğruluğu onaylandıktan sonra, belgelendirme kapsamı dahilinde ise üretim sahalarını yerinde incelemektedir. Saha denetimlerinden de başarıyla ayrılan firmalara basınçlı kaplar CE Belgesi verilmektedir.

Basınçlı Kaplar CE Belgesi Faydaları

Basınçlı kaplar CE Belgesi, diğer CE belgelerinde olduğu gibi üretici firmalara ürünlerini Avrupa pazarına rahatlıkla sunabilme imkanı tanımaktadır. Ayrıca, iç piyasa için de ilgili bakanlıklar tarafından belirlenen yasal yükümlülükleri karşılama kolaylığı sağlamaktadır. Basınçlı kaplar CE Belgesi, tüketici sağlığının ve  güvenliğinin korunmasını sağlamakta ve firmaları bu konuda ortaya çıkabilecek yaptırımlardan da korumaktadır. Belge sahibi firmalar, piyasadaki rekabet gücünü de artırabilmektedir. Bu firmalara birçok kamu ve özel sektör ihalesinde de ayrıcalık tanınmaktadır.

 

Basınçlı Kaplar CE Belgesi Danışmanlık

 


Basınçlı kaplar CE Belgesi almak isteyen firmalar, oldukça uzun ve karmaşık olabilecek belgelendirme sürecinde mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Aşan Danışmanlık, sahip olduğu bilgi ve tecrübe sayesinde firmaların CE Belgesi alma sürecini çok daha kolay ve hızlı hale getirmektedir. Aşan Danışmanlık, basınçlı kaplar CE Celgesi almayı hedefleyen kuruluşlara, belgelendirme sürecinin her adımında kılavuzluk yapmaktadır. Daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık’a farklı iletişim kanallarından ulaşabilir ve belgelendirme sürecinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.

Basınçlı Kaplar CE Belgesi Uygunluk

Basınçlı Kaplar CE Belgesi, üretici veya ithalatçının, ilgili AB direktiflerine uyumlu hareket ettiğini gösterir. Ürünün gereksinimleri karşıladığını göstermek için belirli testlerden geçmek gerekir. Bu süreçler, bir uygunluk değerlendirme prosedürünü de içerisinde kapsamaktadır. Bu belgeler ürünün güvenlik açısından uygun olduğunu ve AB pazarında serbestçe satılacağını açıkları.
Bu belge, üretici ya da ithalatçının sorumluluğundadır. Ürünler AB pazarına sunulmadan önce alınmalıdır. AB üyesi ülkelerde, belge olmadan satış yapılamaz. Firmamız belgelendirme sektöründeki deneyimiyle öne çıkıyor. Kuruluşundan bu yana, uzun zamandır belgelendirme ve denetim alanında görev yapıyoruz. Ürün belgelendirme konusunda bizleri hemen arayabilirsiniz.

Türkiye’nin önde gelen belgelendirme firması Aşan Danışmanlık’a sitede yer alan whatsapp numarası üzerinden veya kurumsal instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

Basınçlı Kaplar CE Belgesi Zorunlu Mu?Bu belge Avrupa Birliği pazarında satılan ya da kullanılan belirli türdeki basınçlı kaplar için zorunlu bir belgedir. AB direktiflerine uygunluğu beyan eden bu belge türü üretici ya da ithalatçı tarafından alınmalıdır.  AB üyesi ülkelerde, basınçlı kapların satılabilmesi veya kullanılabilmesi için bu belge türüne sahip olmak gerekir. Bu belge, ürünün ilgili direktiflere uygun olduğunu ve gerekli testlerin tamamlandığını açıklar. Bununla beraber, belge kullanıcılar için güvenli kullanım talimatlarını içermektedir. Basınçlı kaplar AB pazarına sürülmeden önce gerekli belgeye sahip olmalıdır.

Firmamız belgelendirme konusunda tecrübeli ekipleriyle sizleri bekliyor. CE belgelendirme konusunda faaliyet gösteren firmamız kalitesiyle beklentilere yanıt veriyor. Bağımsız, doğru ve zamanında hizmet anlayışını benimseyerek müşterilerimize katma değer sunuyoruz. Güvenilirlik, liderlik, bilimsellik ve sürekli eğitim ilkeleri hareket eden firmamız şimdi sizleri bekliyor. Firmamız hizmetlerini geliştirme ve sunma sürecinde, müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak hareket ediyor. Bu konuda kurum ve şirketlere katma değer yaratıyoruz. Basınçlı Kaplar CE Belgesi ve diğer belgelendirme hizmetleri için internet adresimizi hemen ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazlası için Aşan Danışmanlık firmasına mesai saatleri içerisinde hemen ulaşın. Uygun fiyatlar ile sizlerin yanındayız.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp