Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Basınçlı Ekipman CE Belgesi

Basınçlı Ekipman CE Belgesi, Avrupa Birliği pazarında satılan ya da kullanılan belirli türdeki basınçlı ekipmanların uygunluğunu gösterir. Bu belge, üretici ya da ithalatçı tarafından alınır.
Basınçlı ekipmanlar, kazanlar, basınçlı kaplar ve benzeri ürünlerin yönetmeliklere uygun olması gerekir. Bu belge üretici veya ithalatçının, ilgili AB direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Ürünün gereksinimleri karşıladığını göstermek için bir dizi test yapılmalıdır. Bu süreçler, bir uygunluk değerlendirme prosedürü ve gerekirse üçüncü taraf bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında tamamlanır. Belgelendirme firmamız bu alanda sizlere verimlilik odaklı destek verebiliyor. Üretim yapmak, markalaşmak ve kurumsallaşmak isteyen firmaların yanında olmaya devam ediyoruz.

Aşan Danışmanlık ce sertifikalandırma hizmetleri kapsamında imal edilen ürünler için en iyi hizmetleri sizlere sunar ve kısa süre içerisinde ürününüz için bu belgeye sahip olmanızı sağlar.

Basınçlı Ekipman CE Belgesi Özellikleri

Basınçlı Ekipman belgesi, ürünlerin güvenilir ve AB pazarında serbestçe satılabileceğini gösterir. Bununla beraber, belge, kullanıcılar için güvenli kullanım talimatlarını içermektedir. Belge üretici veya ithalatçının sorumluluğundadır. Ürünler AB pazarına sürülmeden önce alınması gerekir. AB üyesi ülkelerde, bu belgeye sahip olmayan basınçlı ekipmanların satışlarının yapılması yasaktır. Müşteri portföyünün sürekli büyüdüğü bir alanda faaliyet gösteren firmamız belge konusunda en hızlı, erişilebilir ve doğru hizmeti sunmaya devam ediyor.

Daha fazla bilgi ve detay için web sitemizdeki telefon numaraları üzerinden Aşan Danışmanlık müşteri temsilcilerine hemen erişebilirsiniz.

Basınçlı ekipman CE Belgesi, 2014/68/EU sayılı basınçlı ekipmanlar hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi doğrultusunda verilmektedir. Bu direktifin uyumlaştırılmış versiyonu ülkemizde 3 Mart 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30349 sayılı Resmi Gazete’de “Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği” adıyla yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Basınçlı ekipman CE Belgesi, izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan büyük olan ekipmanlar için düzenlenmektedir. Kapsamı oldukça geniş olan basınçlı ekipman CE Belgesi, ekipmanların karşılaması gereken temel teknik, sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin doğrulandığını göstermektedir.

Basınçlı Ekipman CE Belgesi Nedir?


Basınçlı ekipmanlar oldukça geniş bir ürün yelpazesini kapsamakta olup içerisinde çeşitli kaplar, borular, güvenlik aksesuarları, basınç aksesuarları, buhar jeneratörleri vb gibi ürünler yer almaktadır. Bu ürünler, birçok endüstriyel uygulamada kullanmakta ve yüksek basınç altında çalıştıkları için büyük riskler ihtiva etmektedir. Basınçlı ekipman CE Belgesi, bu risklerin kontrol altına alınması ve ürünlerin piyasada güvenle dolaşıp uygulamada sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için geliştirilmiştir. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği doğrultusunda verilen bu belgeyi almak isteyen üreticiler, ürünlerinin bulunduğu kategorideki gereklilikleri karşıladığını doğrulamalıdır. Doğrulama işlemleri, çeşitli test, analiz, hesaplama veya üçüncü taraf denetimlerle sağlanabilmektedir. Basınçlı ekipman CE Belgesi için gerekli şartları sağlayan üreticiler ürünlerini belgelendirerek AB pazarına sunabilmekte ve iç pazarda da birçok yasal yükümlülüğü yerine getirmiş olmaktadır.

 


Basınçlı Ekipman CE Belgesi Kapsamı


Basınçlı ekipman CE Belgesi, 0,5 bar’dan yüksek işletme basıncına sahip olan ekipmanların tasarım,  üretim ve uygunluk değerlendirme süreçlerini kapsamaktadır. Kapsamı oldukça geniş olan bu belge, izin verilen maksimum basınç değeri, basınlı ekipmanın hacim ve / veya çapı, içerisinde yer alan sıvı ve / veya gazın özellikleri, ilgili ekipmanın türü vb gibi parametrelere göre verilmektedir.

Basınçlı ekipman CE Belgesi, şu kategorilerdeki ürünler için verilmektedir:

-Kap: Diğer ekipmanlara bağlanan bağlantı noktasına kadar doğrudan bağlantıları da dahil olmak üzere, basınç altındaki sıvıları içerecek şekilde tasarlanmış ve yapılmış mahfazalar. Bir kap, birden fazla bölmeden oluşabilir.
-Buhar jeneratörü, düdüklü pişiriciler veya başka şekilde ısıtılmış basınçlı ekipman: 110°C´den yüksek sıcaklıklarda buhar veya aşırı ısıtılmış su üretmek için tasarlanmış ve iki litreden daha büyük bir hacme sahip, ateşlenen veya başka yollarla ısıtılan basınçlı ekipmanlar. Buna tüm düdüklü tencereler dahildir.
-Borulama: Bir basınç sistemine entegrasyon için birbirine bağlanıp sıvıların taşınması için kullanılan boru bileşenleri. Boru tesisatı, bir boru veya boru sistemi, bağlantı parçaları, genleşme derzleri, hortumlar veya diğer basınç taşıyan ekipmanları içermektedir. Havanın soğutulması veya ısıtılması amacıyla borulardan oluşan ısı eşanjörleri de borulama olarak değerlendirilmelidir.
-Güvenlik aksesuarları: Bu aksesuarlar, emniyet valfleri ve patlatma diskleri gibi doğrudan basınç sınırlaması için kullanılan cihazları ve ayrıca sınırlama cihazlarını kapsamaktadır. Sınırlama cihazları, düzeltme araçlarını etkinleştirebilir veya basınç anahtarları ve sıcaklık anahtarları gibi kapatma veya kilitleme fonksiyonu sağlayabilir.
-Basınç aksesuarları: Çalışma fonksiyonlu ve basınç taşıyan muhafazalara sahip cihazlar. Örnekler arasında valfler, basınç düzenleyiciler, basınç göstergeleri, filtreler vs sayılabilir.
-Montajlar: Montajlar, entegre ve işlevsel bir bütün oluşturmak üzere bir üretici tarafından monte edilen birkaç basınçlı ekipman olarak tanımlanmaktadır. Montaj örnekleri arasında damıtma sistemleri, buharlaştırma birimleri ve filtreleme üniteleri vs yer almaktadır.

Basınçlı ekipman CE Belgesi için önemli olan bir diğer parametre de ekipman içerisinden geçecek akışkan özellikleridir. Yönetmelik, belgelendirme prosedürleri kapsamında iki türlü akışkan belirlemiştir:

-Grup 1: Patlayıcı, son derece yanıcı, yüksek düzeyde yanıcı, yanıcı (izin verilen maksimum sıcaklığın parlama noktasının üzerinde olduğu yerlerde), çok toksik, toksik veya oksitleyici akışkanlar.
-Grup 2: Grup 1 içerisinde yer almayan diğer akışkanlar

Basınçlı ekipman CE Belgesi alma sürecinde ekipmanın kullanılacağı uygulamanın ya da sistemin tehlike kategorisi de çok önemlidir. Yönetmelik, bu konuda dört farklı kategori belirlemiştir ve her kategoride yer alan uygunluk değerlendirme modülleri birbirinden farklıdır.

Basınçlı Ekipman CE Belgesi

Tehlike kategorisini bulmak için izin verilen maksimum basınç (bar), hacim (litre veya nominal çap (DN)) kullanılmaktadır. Güvenlik aksesuarları kategori IV´te sınıflandırılmıştır. Ancak, istisna olarak, belirli ekipman için üretilen güvenlik aksesuarları, korudukları ekipmanla aynı kategoride sınıflandırılabilir. Basınç aksesuarları, boru (hacimlerine göre) veya kap (çaplarına göre) olarak sınıflandırılır. Basınç aksesuarının her iki verisi (hacim ve çap) varsa, daha yüksek değere sahip kategori uygulanmalıdır. Montajlar ise güvenlik aksesuarları dikkate alınmadan basınçlı ekipman parçalarının üst kategorisine göre sınıflandırılmaktadır.
 

Basınçlı Ekipman CE Belgesi Nasıl Alınır?


Basınçlı ekipman CE Belgesi almak için öncelikle hangi uygunluk değerlendirme modülüne göre belgelendirme yapılacağı belirlenmelidir. Bunun için basınç, hacim, çap, tehlike kategorisi, akışkan türü gibi parametrelerden yola çıkarak karar verilmektedir. Bu bağlamda, aşağıdaki tabloya göre modül belirleme işlemi yapılabilmektedir.

 

Tehlike Kategorisi

Kalite Güvence Sistemi Olmadan

ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi veya Eşdeğeri İle

Seri Üretim

Birim Üretim

Seri Üretim

Birim Üretim

1

Modüller

A

Teknik dokümantasyon ve dahili üretim kontrolü

2

A1

Nihai değerlendirmenin izlenmesiyle birlikte teknik dokümantasyon ve dahili üretim kontrolleri

D1

Teknik dokümantasyon ve üretim kalite güvencesi

E1

Teknik dokümantasyon ve üretim kalite güvencesi

3

B

AT tip incelemesi

+

C1

Tipe uygunluk

B1

AT tasarım incelemesi

+

F

Ürün doğrulama

B

AT tip incelemesi

+

E

Ürün kalite güvencesi

B1

AT tip incelemesi

+

D

Nihai denetim, test ve üretim için kalite güvencesi

 

 

H

Tasarım, nihai üretim, muayene ve test için tam kalite güvencesi

4

B

AT tip incelemesi

+

F

Ürün doğrulama

G

AT birim doğrulama

B

AT tip incelemesi

+

D

Nihai denetim, test ve üretim için kalite güvencesi

H1

Tasarım incelemesi ve nihai değerlendirmenin özel gözetimi ile tam kalite güvencesi

 

 

Basınçlı ekipman CE Belgesi için geçerli olan her modül için farklı çalışmalar söz konusu olabilmektedir. Ürün hangi modül kapsamına giriyorsa üreticiler o kapsamdaki çalışmaları gerçekleştirmelidir.
Basınçlı ekipmanlar için CE Belgesi almak isteyen firmalar, diğer CE belgelendirme çalışmalarında olduğu gibi bir teknik dosya hazırlamak ve bu dosyayı 10 yıl boyunca saklamak zorundadır. Teknik dosya içerisinde özetle;


-Basınçı ekipmanın genel tanımı, kullanım amacı; marka, model, seri numarası vb gibi bilgiler
-Ürünün teknik çizimleri; üretim ve montaj çizimleri ve varsa alt bileşenlere ait çizimler
-Tasarımda ve üretimde yararlanılan standartlar ve diğer kaynaklar
-Tasarım ve üretim adımlarında yapılan testler ve testlere ait raporlar
-Yapılan hesaplamalar ve analizler
- Ürünün kullanım kılavuzu
-Üretici firmaya ait bilgiler


Teknik dosya tamamlandıktan sonra, onaylanmış kuruluşlara basınçlı ekipman CE Belgesi için başvuru yapılabilir. Onaylanmış kuruluş, ürünle ilgili uygunluk değerlendirmesi yaptıktan sonra ürünün modülüne göre üretim süreçlerini de yerine denetleyebilmektedir. Tüm adımları başarıyla atlatan firmalar basınçlı ekipman CE Belgesi verilmektedir.

 

Basınçlı Ekipman CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

 


Basınçlı ekipman CE Belgesi alma süreci çok geniş kapsamlı bir süreç olup ürüne göre birbirinden farklı çalışmalar gerektirebilmektedir. Yönetmelik içerisinde çok sayıda modül mevcuttur ve üretici firmalar bu modüllere göre farklı belgelendirme adımlarını takip etmek zorunda kalabilmektedir. Bu süreçte danışmanlık hizmeti alan firmalar, belgelendirme adımlarını çok daha kolay, hızlı, doğru ve düşük maliyetlerle tamamlayabilmektedir. Aşan Danışmanlık, basınçlı ekipman CE Belgesi almak isteyen firmalara her konuda destek olmakta ve belgelendirme adımlarının her birinde onlara yol göstermektedir. Uygunluk değerlendirme modüllerinin belirlenmesi, testlerin gerçekleştirilmesi, ürün kullanım kılavuzunun hazırlanması, onaylanmış kuruluşa başvuru yapma ve sürecin takibi gibi konuların tamamında veya belirli bir bölümünde Aşan Danışmanlık’tan yardım alabilirsiniz.

Basınçlı Ekipman belgesi almak için şu adımlar gerekiyor;

•    Ürününüzü, ilgili AB direktiflerine uygun olması gerekir. Uygunluk değerlendirmesi, ürünün tasarımı, üretimi ve kullanımıyla ilgili gereklilikleri bir araya getirir.
•    Uygunluk değerlendirmesi süreci için bir teknik dosya hazırlanmalıdır. Teknik dosya, ürünün tasarımı, imalat süreci ve kullanım talimatlarını içermelidir.
Uygunluk değerlendirmesi ve teknik dosyaların üçüncü taraf gözetim kuruluşu tarafından yapılması gerekebilir.
•    Uygunluk değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, üretici veya ithalatçı, ürünün AB direktiflerine uygun olduğunu beyan etmek için CE belgesi işaretini ekler.
•    Ürünlerin seri numaralarının takip edilmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması gerekir.

CE belgesi işaretine sahip olan basınçlı ekipmanlar, AB pazarında serbestçe satılabilir ve dağıtılabilir.

Bu adımlar sorasında basınçlı ekipmanınızın CE belgesini alabilir ve AB pazarında serbestçe satabilirsiniz. Belgelendirme firmamız uluslararası akreditasyon kurallarına sıkı bir şekilde uyarak hareket ediyor. Firmamız deneyimli yöneticiler tarafından uzun yıllardır sektörde yer faaliyetlerin gösteriyor. Belgelendirme kuruluşumuz sanayi ve hizmet sektöründe kalite bilincini yayarak hareket ediyor.

Aşan Danışmanlık işletmesine web sitesinde bulunan telefon numarası, whatsapp hattı veya INSTAGRAM hesabından ulaşabilirsiniz.

Basınçlı Ekipman CE Belgesini Kimler Verir?


Basınçlı Ekipman belgesi,
üretici ya da ithalatçı tarafından alınır. Üretici veya ithalatçı, basınçlı ekipmanın AB direktiflerine uygun olduğunu beyan etmesi gerekir. Daha sonra, ürüne CE belgesi işaretini ekleyerek belgeyi elde eder. Ürünlerin uygunluk değerlendirmesi ve teknik dosya gözden süreçlerinin üçüncü taraf gözetim kuruluşları tarafından incelenmelidir. Kuruluşumuz ürünün uygunluk değerlendirmesini bağımsız olarak gerçekleştirir. Merkezimiz dünya genelinde saygın, güvenilir ve hızlı hizmet sunarak bir adım öne çıkıyor. Amacımız, Türkiye´nin en çok tercih edilen kuruluşlar arasındadır. Belge alanında faaliyetlerimizi verimli şekilde kullanarak, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Belgelendirme hizmetlerinde sürekli olarak hizmetlerimizi iyileştirerek öne çıkıyoruz. Basınçlı Ekipman CE Belgesi için sizlere yardımcı olabiliriz.

En uygun fiyatlar için bize ulaşabilirsiniz. Aşan Danışmanlık sizlerin hizmetindedir.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp