Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

ASTA Diamond İşareti Test ve Sertifikasyonu

 ASTA Diamond İşareti Test ve Sertifikasyonu


ASTA Diamond işareti, Birleşik Krallık (İngiltere) yetkililerinin üç uçlu fişler için kabul ettiği birkaç sertifika işaretinden biridir. Birleşik Krallık yasaları, üç uçlu fişlerin akredite bir sertifikasyon kuruluşu tarafından BS 1363´e göre sertifikalandırılmasını gerektirmektedir. Bu standard, İngiltere’de fiş, adaptör, bağlantı üniteleri vb gibi ürünler için gerekli teknik ve güvenlik şartlarını açıklamaktadır. ASTA Diamond işareti, BS 1363´e göre üç uçlu fişlerin onaylanması için zorunlu gereklilikleri karşılamaktadır. Bu işaret, söz konusu ürünlerin Birleşik Krallık´ta ve 40´tan fazla ülkede satılmak üzere gerekli onayların alındığını göstermektedir.
ASTA Diamond İşareti Test ve Sertifikasyonu Nedir?
ASTA Diamond işareti, elektrik iletim ürünlerinin alıcıları ve belirleyicileri tarafından ürün güvenliğinin kanıtı olarak talep edilmektedir. ASTA Diamond işareti, bir ürünün ulusal, Avrupa veya uluslararası standartlara uygun olduğunu göstermektedir. Bu işaret ayrıca ürünlerin Genel Ürün Güvenliği Direktifinin gerekliliklerini karşıladığını da doğrulamaktadır.
Üç uçlu fişler Birleşik Krallık gibi birçok ülkede kullanılmakta ve ürünlerin piyasaya arzı ve kullanımı için dünyanın her yerinde aynı güvenlik standartları gerekmektedir. Bu bağlamda, üreticiler ASTA Diamond işareti ile yeni pazarlara kolaylıkla erişebilmektedir. Bu işaret, AB pazarına giriş için CE Belgesi alırken gerekli olan uygunluk beyanı ve teknik dosya kapsamını desteklemek için de kullanılmaktadır.


ASTA Diamond İşareti Test ve Sertifikasyonu Kapsamı


ASTA Diamond işareti almak ve sürekli olarak geçerli kılmak için aşağıdaki prosedürler gereklidir:
•    Ürünlerin tam uygunluk sertifikası (tam test); ASTA sertifikası, onaylanmış kuruluş sertifikası veya test sonuçlarının CCA (Onaylama Otoriterlerinin Denetleyicisi) bildirimi (ürün sertifikasyonu)
•    ISO 9001 standardına göre kayıt veya fabrika onaylı CIG şemasının ilkeleri
•    ATT (Yıllık Tip Testi) olarak da adlandırılan seçili numunelerin devam eden ürün testi
•    ASTA İşareti Yönetmeliğine göre devam eden yönetim sistemi gözetimi veya fabrika denetimi
ASTA Diamond işareti, ürün sorumluluğuna ilişkin herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda firmalara ürün güvenliğine dair ikna edici deliller sunabilmektedir. Bu işaretin kullanımı, ürün güvenliğini sağlamak için gerekli şartların yerine getirildiğini ve üretimin kontrollü ve uygun şekilde devam etmesi için fabrikaların ve üretim proseslerinin periyodik olarak denetlendiğini göstermektedir. Ayrıca, bir üretim sürecinden çıkan her ürünün aynı oranda güvenli olduğunu gösteren bir taahhüdün olduğunu ifade etmektedir.
ASTA Diamond işaretinin verildiği ürün grupları ve ilgili standartlar şu şekildedir:


•    Adaptörler ve bağlantı birimleri - BS1363
•    Busbar kanal ve powertrack sistemleri - IEC60439-2/IEC61534
•    Cihaz kablo setleri - BS1363/IEC60320-1
•    Cihaz konnektörleri - IEC/BS EN60320-1
•    Dağıtım sistemleri - BS5733
•    Duylar - EN61184
•    Düz kablo tesisat sistemleri - IEC/BS EN60998
•    Fiş konektörleri - IEC/BS EN60320-2-2
•    Fişler ve prizler - BS1363/BS546
•    Genel amaçlı anahtarlar - IEC/BS EN60669-1
•    Kartuş sigorta bağlantıları - BS1362
•    Minyatür devre kesiciler - IEC/BS EN60898
•    Ocak kontrol üniteleri - BS4177
•    PVC boru ve bağlantı parçaları - BS EN50086
•    Rocker anahtarları - IEC60947-5-1
•    Tıraş fişleri - BS4573
•    Tıraş üniteleri, geçmeli adaptörler ve transformatör - IEC/BS EN61558
•    Transformatörler - IEC61558/IEC60742
•    Tüketici birimleri ve dağıtım panoları - IEC/BS EN60439-3
•    Vidasız bağlantı cihazları - IEC60998-1/-2
•    Y ayırıcılar - IEC60320-1/IEC60799
•    Yüzey kutuları ve boşluk plakaları - BS5733/BS4662


ASTA Diamond İşareti Nasıl Alınır?


Ürünleri için ASTA Diamond işareti almak isteyen üreticilerin akredite laboratuvarlarda belirli ürün testlerini yaptırması gerekmektedir. Bu testleri başarıyla geçen ürünlere ASTA Diamond işareti verilmektedir. İşaret, sadece akredite sertifikasyon kuruluşları tarafından düzenlenmektedir. Üreticiler, ürün testlerini yaptıktan sonra gerekli raporları ve sertifikasyon için gerekli diğer bilgi ve belgeleri hazırlayarak bu kuruluşlara başvuruda bulunmaktadır. Bağımsız sertifikasyon kuruluşları bu dokümanları incelemekte ve geçerliliğini onaylamaktadır. Ürün tipine ve belgelendirme prosedürlerine bağlı olarak üreticilerin üretim sahalarında yerinde denetimler de gerekebilmektedir. Ayrıca, belgelendirme tamamlandıktan sonra gözetim denetimleri de yapılabilmektedir. İşaretin alınması sürecine ilişkin tüm detayları Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.


ASTA Diamond İşareti Faydaları


ASTA Diamond işareti, ekipman üreticilerine şu faydaları sağlamaktadır.
•    Zorunlu veya müşteri gereksinimlerine uygunluk gösterilmesi
•    Risk yönetimi ve güvencesi
•    Küresel pazar erişimi ve küresel sertifikaların alınması
•    Ürün ve hizmetin rekabetten farklılaşması
•    IP koruması
•    ASTA sertifikaları/raporları, Asya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere uluslararası tanınırlığa sahiptir.
•    Son kullanıcıya ekipmanın güvenli çalışması için güven sağlar.
•    Daha sonra ek testler gerektiğinde test raporunda kolayca değişiklik yapılabilir.
Üçüncü taraf sertifikasyonunun faydaları şunlardır:
•    Ürün güvenliğinin bağımsız kanıtı
•    Ekipmanın geçerli standartların ilgili maddelerine uyduğunun bağımsız olarak doğrulanması
•    Üreticiyi hukuki işlem riskine karşı koruması
•    Tedarik zincirindeki tüm taraflar için riski en aza indirmesi
•    Küresel mevzuat gereksinimlerinde uzman iş ortağı
•    Ürünlerin rakiplere karşı farklılaştırmasına yardımcı olması
•    Satıcı onayını kolaylaştırması
•    Bireysel müşteri/tedarikçi denetimlerinin sayısını azaltması
•    Düzenli ürün testi ve üretim süreçlerinin sürekli doğrulanması ve kalite kontrol prosedürleri ile sertifikasyon onayının devamlılığının sağlanması


ASTA Diamond İşareti Test ve Sertifikasyonu Danışmanlık
ASTA Diamond işareti almak isteyen üreticiler, Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek sertifikasyon sürecine ilişkin tüm konularda destek alabilmektedir. Aşan Danışmanlık, ürün testlerinin yapılması, belgelendirme dokümanlarının hazırlanması ve ASTA Diamond işareti verecek sertifikasyon kuruluşlarıyla beraber sürecin takibi konusunda firmalara kılavuzluk yapmaktadır.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?