Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Asılı Erişim Donanımı CE Belgesi

  

Aşan Belgelendirme Hizmetleri, Asılı Erişim Donanımı CE belgesi konusunda merak ettiğiniz her ayrıntıyı uzman müşteri temsilcilerimizle konuşarak öğrenebilir, gerekli tüm bilgileri size sunabiliriz. 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz.


Asılı Erişim Donanımı Nedir? Hangi Yönetmelik Kapsamındadır?

Asılı erişim donanımlara ilişkin CE Belgesi, 2009/104/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu direktif Avrupa Birliğine uyum süreci kapsamında ülkemizde 25 Nisan 2013 tarihinde 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ile kabul edilmiştir. 18 Şubat 2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasını öngören yeni bir yönetmeliği yürürlüğe koymuştur. Asılı Erişim Donanımı CE Belgesi almak isteyen firmaların 2009/104/AT sayılı direktifin ve ülkemizde aynı kapsamda çıkarılan yönetmeliklerin gereksinimlerini yerine getirmek zorundadır. Asılı erişim donanım kapsmaına giren ürünler, CE belgelendirme prosedürleri ve yönetmelik gereksinimleri hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Asılı Erişim Donanımı CE Belgesi Kapsamı

2009/104/AT sayılı yönetmelik kapsamına giren ürünleri üretmek ve Avrupa pazarına ihraç etmek isteyen firmaların CE Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı şekilde bu ürünleri iç pazarda dolaşıma sokmak isteyen üreticilerin ve belgelendirme yükümlülüğü olan diğer kuruluşların da CE sertiifkası alması gerekmektedir. 2009/104/AT sayılı direktif kapsamında aşağıdaki ürünlerin CE etiketi ile piyasaya arz edilmesi gerekmektedir:

* Kule krenler
* Yer altı ve yer üstünde çalışan LPG tankları ve tesisatları
* Yürüyen merdivenler
* Asılı erişim donanımları

Yönetmeliğe göre asılı erişim donanımlar için CE Belgesi zorunluluğu vardır. Bu belge, ürünlerin temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri karşıladığını doğrulamaktadır. Diğer CE belgelerinde olduğu gibi asılı erişim donanımı CE Belgesi de Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşlar tarafından verilmektedir. Belge sahibi olmak isteyen firmalar, yönetmelik gereksinimleri yerine getirdikten sonra bu kuruluşlara başvuruda bulunarak sertifikasyon sürecini başlatabilmektedir. Aşan Danışmanlık, asılı erişim donanımları için CE Belgesi alma sürecinin tamamında şirketlere destek olmakta; belgelendirme adımlarının hızlı, kolay ve uygun maliyetlerle tamamlanmasını sağlamaktadır. Ürün tasarımı ve onayı, test ve muayene hizmetleri, teknik dosya hazırlama ve diğer dokümantasyon çalışmaları, belgelendirme kuruluşlarıyla iletişim kurulması ve diğer konularda Aşan Danışmanlık’tan destek alabilirsiniz.

CE

Yüksek binaların dış cephesinde yapılacak işlemler için genellikle inşaat sektöründe kullanılan Asılı Erişim donanımı, dış cephe boyama, temizlik, inşaat işlemleri gibi güvenli çalışma ortamı sağlamak amacıyla kurulan sistemdir.

Erişimi zor kullanım alanları için platform çözümü, birçok alanda önemli bir çabadır. Bu sebeple, asma erişim donanımı veya asma erişim platformu, yapıların dış alanına monte edilebilen, yüksek üst düzeylere erişime izin veren yapısı sayesinde hızlı ve kolay kurulumu yapılan iş platformudur. Bu kurulumu kolay ve hafif olan sistem, konsollar arası bağlama ile geçit oluşturulmuştur. Konsollar, geçit ve bunlar dışında kenar koruması için güvenlik direklerini ve engelleri destekler. Asma erişim donanımı, kullanılan alana göre uyum sağlamak için çok çeşitli kullanım tarzı vardır. Hafif ve nispeten küçük bileşenler, sistemi köprüler ve viyadükler gibi erişilmesi zor alanlarda kurulum için daha uygun hale getirir. Asılı Erişim Donanımı genellikle zemine monte bir iskelenin diğer faaliyetleri kısıtlayacağı veya çok pahalı olacağı çalışma alanlarında kullanılır. Yüksek seviyede kurulduğu için yetkisiz erişim sınırlıdır ve bu nedenle gelişmiş bina güvenliği sunar.

İş ekipmanları kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında bulunan Asılı Erişim Donanımı, belirlenen standartlar doğrultusunda olmalı ve düzenli olarak periyodik olarak kontrolü sağlanmalıdır. İş sağlığı güvenliği kapsamında altı ayda bir kontrolleri yapılmalıdır. Üretilen Asılı Erişim Donanımı AB’ye ihraç edebilmeleri için bu yönetmelik uyarınca üretim yapmaları gerekmektedir.
 

Asılı Erişim Donanımı CE Belgesi

2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği ve TS EN1808+A1 Asılı Erişim Donanımı Güvenlik kuralları standardına göre belgelendirmesi yapılmaktadır.

CE belgesi Asılı Erişim Donanımı için belli AB direktiflerine uygun, Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği standartları hususunca üretim yapan ithalatçılara verilen belgedir. Ürününü yurtiçi ve yurt dışına ihracat edebilmek, sorunsuz şekilde AB pazarında pazarlayabilmek için bu belgeyi almak önem arz etmektedir. Asılı Erişim Donanımı CE belgesi alan üreticiler bu standartları karşıladıklarını göstermektedirler. CE belgesinin diğer faydaları ise şöyledir;

• Ürününüzün AB yönetmeliklerine uygun olduğunu gösterir.
• CE belgesi olmayan ürünler yurtiçi ya da yurtdışında pazarlanamaz.
• Ürünün sağlık ve güvenlik koşullarına uygunluğunu gösterir.
• Güvenli sağlıklı ürün ürettiğiniz için markanız daha da yaygın hale gelecektir.
 

CE belgesi alırken ürününüze uygun farklı belgelerde alabilir, Asılı Erişim Donanımı ürününüzü tescillemiş sunacağınız pazarlarda öncelik haline getirebileceğinizi unutmayınız. Bu belgeler ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, ISO 31000 ile daha kapsamlı hale getirebilirsiniz. Aşan Belgelendirme olarak sizlere bu fırsatları sunabiliriz.

2009/104/AT sayılı direktif, kapsama dahil olan basınçlı kaplar ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanları, tezgahlar, endüstriyel raflar ve kapılar ve iş makinelerinin periyodik muayene süreleri ve muayene standartlarına ilişkin bilgiler de içermektedir. Buna göre, kaldırma ve iletme ekipmanları kategorisinde yer alan asılı erişim donanımlar, standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıllık periyotlarla muayene edilmelidir. Asılı erişim donanımı periyodik muayene standardı olarak yönetmelikte TS EN 1808 standardı tanımlanmıştır.

Asılı Erişim Donanımı CE Belgesi Nasıl Alınır?


Asılı erişim donanımı CE Belgesi sahibi olmak isteyen kuruluşlar, tasarım, test, analiz, periyodik muayene, dokümanstasyon ve diğer konulardaki gereksinimleri yönetmelikte ve yönetmelikle uyumlaştırılmış standartlar doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Daha sonra onaylanmış kuruluşlara başvuruda bulunmalıdır. Onaylanmış kuruluşların yetkilileri ve denetçileri hazırlanan teknik dosyayı incelemekte ve gerekli gördüğü durumlarda yerinde denetimler yapmaktadır. Tüm gereksinimleri karşılayan firmalar asılı erişim donanımı CE Belgesi almaya hak kazanmaktadır.

CE Belgesi, firmaların Avrupa pazarına erişmesi için alması gereken en temel dokümandır. Bu belge olmadan Avrupa pazarına ürün arz etmek mümkün değildir. Ürünlerinin Avrupa ülkelerinin pazarlarında serbestçe dolaşmasını isteyen firmalar CE etiketi almak zorundadır. Asılı erişim donanımı CE Belgesi iç pazar gereksinimlerinin de karşılandığını gösteren bir düzenlemedir. CE sertifikasının firmalara sağladığı bir diğer önemli avantaj da ürün sağlığı ve güvenliği konusunda kullanıcılara güven vermesidir. Belge sahibi firmalar ayrıca kamu ve özel sektör ihalelerinde de ayrıcalık edinme hakkına sahip olmaktadır. CE Belgesi’ne ilişkin her konuda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp