Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

ACS (Tasdik de Conformitte Sanitaire-Sağlık Uygunluk Sertifikası)

ACS (Tasdik de Conformitte Sanitaire-Sağlık Uygunluk Sertifikası)

ACS belgesi; 1999 yılında, Fransız Sağlık makamları tarafından su ile temas eden ürünleri bulunduğu sektörler için geliştirilen standardizasyon ve buna bağlı olarak verilen belgenin adıdır. Bu ürünlerin kullanımının uygunluğunu göstermek için bir takım önemli testlere tabi tutularak verilen belge ACS Belgesidir. Örneğin; Fransa’da içme suyu ile teması bulunan malzeme ve ürünler için gerekli malzemelerin ya da kullanılan ürünlerin güvenli olduğunu belirten sertifikadır.
 
Üreticilerin Fransa’ya ihracat yapabilmeleri için ACS Belgesi alması gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken bir takım aşamalar ve alınması gereken belgeler bulunmaktadır. Bunlarla birlikte bu sertifika için ödenen ücretler devlet destekleri kapsamındadır. Yani yapılacak ödemelerin bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Yapılan test ve işlemlerde su ile temas edecek olan bir üründe kullanılan bütün malzemeler incelenir. Malzemeler pozitif listeye uygunsa ve gerekli test başarıyla tamamlanırsa, ACS Belgesi 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere verilir. Belgenin tekrar alınması için ise testlerin tekrarlanması gerekmekte ve kişi, kuruluş ya da kurumun bir önceki aşamalardan geçmesi gerekmektedir.

Fransa’ya ihracat yapmak isteyen, su ile temas eden ürünlere sahip firmaların alması zorunlu olan belgedir. İhracatı yapılacak ürünün Fransa yasalarınca gerekli güvenlik şartlarını taşıdığını gösterir.

İhracat yapılacak ürün için; ACS Sertifikası almak için ürünlerin Fransa kanunlarınca yetkilendirilmiş bir laboratuvardan onay alınması gerekmektedir. Böylece taraflar arasında karşılıklı güven sağlanmış ve tasdiklenmiş olacaktır.

ACS Belgesi için yapılacak ödemeler Ekonomi Bakanlığınca ihracat teşvikleri kapsamında geri ödemesiz olarak %50 oranında desteklenmektedir. Bu konu belgenin alımında yapılması gereken işlemler için üreticiyi teşvik etme konusunda oldukça önemlidir.

ACS Belgesi Nasıl Alınır?

İhracat işlemlerinde ve üretilen numunelerde her zaman ürünün kalite standardını anlamak için test hizmetleri yapılması gerekmektedir.

ACS alma şartlarını şu anda Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. ACS, Fransız sağlık hizmeti tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda teste tabii tutularak verilir.

Sosyal Şirket Belgelendirme Hizmetleri aracılığıyla, Fransa’ya yapılacak ihracatlar için üreticilerin ACS Sertifikası alması gerekmektedir. Bu sertifika için ödenen ücretler devlet destekleri kapsamında %50 oranında desteklenmektedir.

Belge alım süreci yaklaşık 1 ay olup, teste tabi olan ürünler pozitif listeye uygunsa ve gerekli testler başarı ile tamamlanırsa, ACS Sertifikası 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere verilir. 5 yılın sonun da tekrardan alınması gerekmektedir.


ACS Belgesi Alımlarında Devlet Desteği

Belge alım giderleri %50 oranında ve her bir Pazara Giriş Belgesi başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirket başına yıllık en fazla 250.000 (iki yüz elli bin) ABD Dolarına kadar destek verilir.  Şirket başına yıllık 250.000 (iki yüz elli bin) ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir.

Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

o    Müracaat ve doküman inceleme giderleri
o    Belgelendirme tetkik giderleri
o    İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
o    Test / analiz raporu giderleri
o    Zorunlu Kayıt Ücretleri
o    Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık / güvenlik sertifikası ücreti
o    Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez.

?    Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
?    Yol masrafları
?    Gözetim bedeli
?    Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

Tüm bunlarla birlikte teşvik alabilmek için belgenin hazırlanmasından sonra altı ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

Belgenin alınması sürecinde test / analiz raporlarının desteklenebilmesini garanti etmek üzere; aşağıda belirtilen evrakın ilgili olanlarının temin edilmesi gerekmektedir:

1-    Test / Analiz Raporunun ilgili ülke pazarına girişte zorunlu olduğu hallerde, bu durumu gösterir dokümanlar,
2-    Test / Analizin yurt dışında bir ihale için yaptırılıyor olması durumunda ilgili ihalenin şartnamesi,
3-    Desteğe konu test / analiz raporunun bir ülke pazarına girişte avantaj sağladığı durumlarda, test / analiz raporunun yurt dışından müşteri talebine binaen yapıldığına ilişkin müşteriden alınacak yazı veya sipariş formu ya da sözleşme.
ACS (Tasdik de Conformitte Sanitaire-Sağlık Uygunluk Sertifikası) hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Aşan Danışmanlık ileiletişime geçilmelidir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp