Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

MSC Belgesi

 

MSC Belgesi
 

MSC (Marine Stewardship Council | Deniz Koruma Konseyi) uluslarası düzeyde faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Okyanusları ve gelecekteki deniz ürünlerini koruma altına almayı amaçlayan kuruluş, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin çalışmalarını belgelendirmektedir. MSC, misyonu arasında şu hedef ve amaçlar sıralanabilir:

•    Sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını tanımak ve ödüllendirmek.
•    İnsanların deniz ürünleri alırken doğru seçimler yapmasını sağlamak.
•    Deniz ürünleri pazarını sürdürülebilir bir temele oturtmak için paydaşlarla birlikte çalışarak eko-etiket (ecolabel) ve balıkçılık sertifikasyon programları sayesinde dünya okyanuslarının sağlığına katkıda bulunmak.
    Balıkçılıkla ilgili her türlü faaliyeti gerçekleştiren işletmeler MSC belgesi alarak yaptıkları işi sertifikalandırabilmektedir. İşletmelere  MSC belgesi verilmesinin en büyük amacı sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini desteklemektir.Sürdürülebilir Balıkçılık Nedir?


    MSC Belgesi ‘nin kapsadığı en önemli konulardan biri olan sürdürülebilir balıkçılık, okyanusta yeterli balığın kalmasını sağlamak, habitatlara saygı duymak ve balık avına bağımlı olan insanların geçinmelerine destek olmaktır. Bir balıkçılık faaliyetinin sürdürülebilirliği, büyüklüğüne, coğrafyasına veya kullanılan balıkçılık yöntemine bakılmaksızın değerlendirilebilir. MSC’nin bu bağlamda geliştirdiği standartlar, bu sürdürülebilirliği ölçmek için kullanılan ve bilimsel tabanlı olan yöntemlerden oluşmaktadır. Bir işletmeye MSC belgesi verilirken üç ana kriter dikkate alınır:

1.    Sürdürülebilir balık stokları: Balıkçılık, süresiz olarak devam edebilmeli ve balık popülasyonunun üretken ve sağlıklı kalabilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır.
2.    Çevresel etkiyi en aza indirme: Balıkçılık faaliyetleri, ekosistemdeki diğer türlerin ve habitatların sağlıklı kalması için dikkatle yönetilmelidir
3.    Etkili balıkçılık yönetimi: MSC Belgesi ‘ne sahip olan işletmeler ilgili yasalara uymalı ve değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmelidir.
    Balıkçılık faaliyetlerin sürdürülülebilirliği oldukça dinamik bir süreçtir ve MSC belgesi ile sertifikalandırılan her balıkçılık faaliyeti düzenli olarak yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirmelerden sonra birçok işletmenin balıkçılık faaliyetlerinde çeşitli iyileştirmeler yapmsı gerekmektedir. Gelişen bilimsel yöntemler ve teknolojik uygulamalar, gelecek nesiller için deniz kaynaklarını korumanın yeni yollarını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.


MSC Belgesi Kapsamı


    MSC’nin geliştirdiği üç farklı standart olduğundan üç farklı MSC Belgesi ‘nden söz etmek mümkündür. Bu standartları şu şekilde sıralayabiliriz:

1.    MSC Balıkçılık Standardı: Bir balıkçılığın iyi yönetilip yönetilmediğini ve sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Standart, uluslararası düzeyde kabul görmüş balıkçılık biliminin ve yönetiminin en güncel durumlarını yansıtmaktadır. MSC, bilim adamları, balıkçılık endüstrisi ve koruma gruplarına danışarak bu standardı sürekli olarak gözden geçirmekte ve geliştirmektedir.
2.    MSC Gözetim Zinciri Standardı: Bir balık veya herhangi bir deniz ürünü, okyanustan tabağa kadar gerçekleşen uzun yolculuğunda birçok aşamadan geçmektedir. Bu tedarik zinciri oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bu bağlamda düzenlenen bir MSC belgesi , sürdürülebilir balıkçılık ürünlerinin izlenebilir olmasını ve sertifikalı olmayan ürünlerden ayrılmasını sağlamaktadır. Her şirketin bu MSC Belgesi ‘ne sahip olması için yerine getirmesi gereken beş prensip mevcuttur:


•    Sertifikalı tedarik: Şirketler sertifikalı bir ürünü sertifikalı bir tedarikçiden satın almalıdır.
•    Teşhis edilebilir: Sertifikalı ürünler açıkça tanımlanabilmelidir.
•    Sertifikalı ürünler sertifikasız ürünlerden ayrılmalıdır.
•    İzlenebilir ve kaydedilebilir: Sertifikalı ürünler izlenebilmeli ve hacimleri kaydedilmelidir.
•    İyi yönetim: Şirketler, standardın gereksinimlerini karşılayan bir yönetim sistemine sahip olmalıdır.


3.    ASC – MSC Deniz Yosunu Standardı: Bu standart ASC (Aquaculture Stewardship Council) ile MSC’nin çevresel açıdan sürdürülebilir olan ve sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen bir deniz yosunu üretimi sağlamak için ortaya koyduğu ortak bir standarttır. Faaliyet kapsamı deniz yosunu ürünlerini de kapsayan işletmeler bir MSC belgesi almak istediklerinde bu standardı baz alabilirler. Bu standart da kendi içerisinde şu performans ölçütlerine sahiptir:

•    Sürdürülebilir vahşi popülasyonlar
•    Çevresel etkiler
•    Etkili yönetim
•    Sosyal sorumluluk
•    Topluluk ilişkileri ve etkileşimleri


MSC Belgesi Neden Gereklidir?


    Balıkçılık faaliyetlerini sertifikalandırmak ve bu süreçte MSC ile beraber çalışmak için birçok neden sıralanabilir:

•    Okyanusların sistematik bir biçimde korunması gerekmektedir.
•    Deniz ekosistemleri birçok sebepten ötürü büyük baskı altındadır.
•    MSC okyanus ve balıkçılık faaliyetleri ile ilgili sürüdürlebilir bir çözüm sunmaktadır.
•    MSC’nin bütün faaliyetleri bilimsel bir temele dayanmaktadır.
•    MSC sertifikalı ürünler piyasada her zaman daha fazla talep görmektedir.
•    MSC ile sertifikalandırılan her ürün ya da süreç ile insanlar ekosistemi korumaya yardımcı olmaktadır.
•    MSC’de her bütçeye uygun seçenek mevcuttur.
•    Sertifikasyon süreçleri balıkçılar, perakendeciler ve restoranların sertifikalı sürdürülebilir deniz ürünleri üretmesi ve satması için bir teşvik oluşturmaktadır.
•    Her türlü deniz ürünü için MSC’de bir çözüm bulmak mümkündür.


“Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?